آخرین مطالب

 • HTML
  html

  جلسه 15: ظاهربندی در HTML

  ظاهربندی در HTML هرکجا در وب شما صفحاتی خواهید یافت که مانند صفحات روزنامه قالب بندی شده اند ، این صفحات از ستون های HTML استفاده می کنند. ظاهر بندی…

 • HTML
  html

  جلسه 14: رنگ ها در (3)HTML

   نام رنگ ها در HTML در این صفحه شما یک جدول از اسامی رنگ هایی پیدا خواهید کردکه با بیشتر مرورگرها پشتیبانی می شوند. توجه: فقط 16 نام رنگ با…

 • HTML
  html

  جلسه 13: رنگ ها در (2)HTML

  مقادیر رنگ ها در html رنگ ها با ترکیب نورهای قرمز و سبز آبی نمایش داده می شوند. مقدار رنگ ها رنگ های HTML با استفاده از نوشتن یک عدد…

 • HTML
  html

  جلسه 12: رنگ ها در HTML

  رنگ ها در HTML رنگ ها با ترکیب منابع نوری قرمز ، سبز و آبی معرفی می شوند. محتوای رنگ ها رنگ ها با استفاده از نشان گذاری مبنای 16…

 • HTML
  html

  جلسه 11: پس زمینه در  HTML

  پس زمینه در  HTML پس زمینه ها برچسب <body> دو موجودیت دارد که شما می توانید با استفاده از آن پس زمینه را تعیین کنید. پس زمینه می تواند یک…

 • HTML
  html

  جلسه 10: عکس ها در HTML

  عکس ها در HTML با HTML شما می توانید در یک پرونده عکس نشان دهید. برچسب Images و موجودیت Src در HTML عکس ها با برچسب <img > معرفی می…

بستن