پیام تبریک

متن تبریک سالگرد ازدواج به همسر به انگلیسی

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، مجموعه از زیباترین متن های تبریک سالگرد ازدواج به همسر به انگلیسی را برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

تبلیغات
.This day is a reminder of the best decision of my life – to propose to, and get married to the world’s most beautiful woman
Happy anniversary my angel

امروز یاداور بهترین تصمیم زندگیمه: خواستگاری و ازدواج با زیباترین زن دنیا.
سالگرد ازدواجمون مبارک فرشته من!
.I searched all the dictionaries to find the meaning of life but
I found nothing. But when we got married and I looked into your eyes, I found everything
Happy anniversary

همه لغت نامه‌ها رو گشتم تا معنای زندگی رو پیدا کنم، چیزی پیدا نکردم.
اما وقتی که با تو ازدواج کردم و به چشم هات خیره شدم همه چیزو پیدا کردم.
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم!
.The best gift for me in this world in love from your side. There is nothing in that world that can be compared with your love
I love you honey, Happy Wedding Anniversary

بهترین هدیه برای من توی این دنیا عشقت به منه. هیچ چیزی توی این دنیا نیست که با عشق تو قابل مقایسه باشه.
دوستت دارم عسلم، سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن سالگرد ازدواجمون مبارک به انگلیسی

.My love for you can not be described by words. I love you beyond limits. Happy Wedding Anniversary

عشق من نسبت به تو با کلمات قابل وصف نیست، تو رو فراتر از حد و مرزها دوست دارم. سالگرد ازدواجمون مبارک!
.You have helped me find the right answers to all the difficult questions life
Happy anniversary my dear wife

تو به من کمک کردی که پاسخ درست همه سؤالات دشوار زندگی‌ام را پیدا کنم. سالگرد ازدواجمون مبارک همسر نازنینم!
.Happy Anniversary Sweetheart.

عزیزم سالگرد ازدواجمان مبارک!

تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

.Falling in love is easy, but staying in love is something different. You did it. Happy anniversary my love

عاشق شدن راحته اما عاشق موندن کار سختیه که تو انجامش دادی. سالگرد ازدواج مون مبارک عشقم!
.I was nothing
I’ve made a new life, and in my life, my love is blowing
I love you
Happy wedding anniversary

هیچ بودم
از نو ساختی‌ام و در من زندگی دمیدی عشق من
دوستت دارم
سالگرد ازدواجمان مبارک
.Come on all the good ones
I love you
Happy marriage anniversary

جمع تمام خوبی‌ها هستی
دوستت دارم
سالگرد عقد و ازدواج من و تو مبارک
.See you
Suddenly
All fairy tale tales
I believe!
Happy the anniversary is coming together

با دیدنت
ناگهان
به تمام قصه‌های افسانه‌ای پریان
ایمان آوردم!
سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم!

پیام تبریک سالگرد ازدواج به همسر به زبان انگلیسی

.I will always remember this day, because this is the day that my sweetest dream came true. Happy anniversary to my wife

من همیشه این روز را به خاطر خواهم داشت چون در این روز شیرین‌ترین رویای من به حقیقت پیوست. سالگرد ازدواجمون مبارک همسرم!
.See you
Suddenly
All fairy tale tales
I believe!
Happy the anniversary is coming together

با دیدنت
ناگهان
به تمام قصه‌های افسانه‌ای پریان
ایمان آوردم!
سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم!
.For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husband

برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقاً چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

تبریک سالگرد ازدواج به شوهر به انگلیسی

.Today is the day two hearts turned to one, thank you for all t
he love you have brought to my life
Happy anniversary my love

امروز روزیه که دو تا قلب با هم یکی شدن، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی ازت ممنونم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!
I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty.
Happy anniversary!

من در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده‌ام چون تو چشمانم را به زیبایی‌های زندگی باز کرده‌ای.
سالگرد ازدواجمون مبارک!
Αll these years, marriage have been like a beautiful long dream
Without an annoying alarm clock to wake me up
! Happy anniversary

همه این سال‌ها، ازدواج برام مثل یه رویای طولانی زیبا بوده، بدون ساعت مزاحمی که منو از خواب بیدار کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک
The best things in life are better with you
Our years of marriage have taught me to treasure every moment

بهترین چیزها در زندگی را با تو بودن تجربه می‌شود. سال‌های ازدواج ما به من آموختند که هر لحظه با تو بودن را غنیمت بشمارم.

تبریک سالگرد ازدواج به همسر به انگلیسی با ترجمه

.The best thing to hold onto in life is each other
!Warmest Wishes and Happy Anniversary

بهترین چیز برای ادامه زندگی داشتن همدم است.
سالگرد ازدواجمان مبارک!

 

May our celebration of love turn out as beautiful as the both of us

امیدوارم جشن عشقمان به زیبایی عشقمان باشد.
To see your beautiful face, I open my eyes every morning
To hear your stamped sound, I go back home with an indescribable enthusiasm every day
I live with your love, my compassionate
Happy the wedding anniversary

برای دیدن چهره‌ی زیبای توست که هر روز صبح دوباره چشم باز می‌کنم
برای شنیدن صدای پر مهر توست که هر روز با اشتیاقی وصف نشدنی به خانه بر می‌گردم
من با عشق تو زندگی می‌کنم مهربانم
سالگرد عروسیمون مبارک

تبریک سالگرد ازدواج به همسر مرد

I was nothing
I’ve made a new life, and in my life, my love is blowing
I love you
Happy wedding anniversary

هیچ بودم
از نو ساختی‌ام و در من زندگی دمیدی عشق من
دوستت دارم
سالگرد ازدواجمان مبارک
.Im one lucky wife in this world who is blessed with such a loving and responsible husband
.I thank god every day for having you in my life
Happy anniversary

من خیلی خوش شانس هستم که با چنین شوهر عاشق و مسئولیت پذیری زندگی می‌کنم.
هر روز از خدا بابت داشتن تو در زندگی‌ام تشکر می‌کنم.
سالگرد ازدواجمان مبارک!
Come on all the good ones
I love you
Happy marriage anniversary

جمع تمام خوبی‌ها هستی
دوستت دارم
سالگرد عقد و ازدواج من و تو مبارک
In my life
I love two things
You
And
rose
Rose for a day
You are forever and one day
I love
Happy Anniversary of marriage

در زندگی‌ام
عاشق دو چیز هستم
تو
و
گل رز
گل رز را برای یک روز
تو را برای ابد و یک روز
دوست دارم
سالگرد ازدواجمان مبارک عشقم!

تبریک سالگرد ازدواج به همسر در اینستاگرام

One year has gone knowing each other, taking care of each other
And, I swear, I have never known someone more wonderful than you
!Congratulations dear! It’s our first wedding anniversary

یک سال را با کنار هم بودن و مراقبت از یکدیگر سپری کردیم و قسم می‌خورم، در زندگی‌ام تا به حال اینقدر از بودن با شخصی لذت نبرده بودم . اولین سالگرد ازدواجمان مبارک!
.Baby, in my eyes you are everything that a man could ever hope and dream of
You have decorated my life with your love and being your husband over the years is the richest gift that God has given me.  Happy Anniversary darling, I love you so much

عزیزم، در چشمان من تو همه چیزهایی است که یک مرد می‌خواهد و آرزو می‌کند را داری.
تو زندگی من را با عشق تزئین کردی و همسری تو بهترین هدیه‌ای است که خدا به من داده است.
سالگرد ازدواجمان مبارک! خیلی دوستت دارم.
See the beautiful face
Brightens up my darkest days
And your love
In the foggy roads of my life
You are a gift from the heavens
And I’m proud of you
Happy anniversary dear to my wife

دیدن چهره زیبایت
تاریک‌ترین روزهایم را روشن می‌کند
و عشق تو
در مه آلودترین جاده‌های زندگی همراه من است
تو هدیه‌ای از آسمان‌ها هستی
و من به داشتنت افتخار می‌کنم
سالگرد عروسیمون مبارک همسر عزیزتر از جانم!
If you like the best job in the world
I am the most deserving and the best person to take that job
That is romantic and honest
I will put all my life in my whole life
Happy wedding anniversary

اگر دوست داشتنت بهترین شغل دنیا باشد
من شایسته‌ترین و بهترین شخص برای گرفتن آن شغل هستم
که عاشقانه و صادقانه
تمامم را در تمام زندگی وقفت خواهم کرد
سالگرد عروسیمون مبارک

متن تبریک سالگرد به همسر

!My Kind wife
Marry you
The best decision is my whole life
And loving you
The most valuable thing I’ve done so far
I love you
!Happy love anniversary

همسر مهربانم!
ازدواج با تو
بهترین تصمیم سراسر زندگی‌ام بوده
و دوست داشتن تو
با ارزش‌ترین کاری که تاکنون انجام داده‌ام
عاشقتم!
سالگرد عشقمان مبارک
You
Compliment the night prayers
And
Realizing your most beautiful dreams
… I love you
.my love, Happy Anniversary of marriage

تو
اجابت دعاهای شبانه
و
تحقق قشنگ‌ترین رویاهای من هستی
دوستت دارم …
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!
.a beautiful wife with a beautiful heart equals a beautiful life
Happy anniversary my dear wife

یه زن زیبا با قلب زیبا برابره با زندگی زیبا
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم!
.I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty. Happy anniversary

من در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده‌ام چون تو چشمانم را به زیبایی‌های زندگی باز کرده‌ای. سالگرد ازدواجمون مبارک!

پیام تبریک سالگرد ازدواج به همسر به زبان انگلیسی

.For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husband

برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقاً چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!
.Today is the day two hearts turned to one, thank you for all the love you have brought to my life
Happy anniversary my love

امروز روزیه که دو تا قلب با هم یکی شدن، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی ازت ممنونم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!
.Αll these years, marriage have been like a beautiful long dream. Without an annoying alarm clock to wake me up
Happy anniversary

همه این سال‌ها، ازدواج برام مثل یه روی‌ای طولانی زیبا بوده، بدون ساعت مزاحمی که منو از خواب بیدار کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک!
5/5 - (18 امتیاز)

دوره دانلودی آموزش مکالمه عربی لهجه اماراتی (خلیجی: کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل امارات، عمان، قطر، بحرین و کویت) برای مهاجرت، مسافرت، مترجمی و آموزش

مشاهده آموزش
منبع
minevisamarga

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا