داروشناسی

شربت تئوفیلین جی؛ موارد مصرف، نحوه مصرف و عوارض جانبی آن

مشخصات شربت تئوفیلین جی

نام دارو: شربت تئوفیلین جی

نام لاتین: Theophylline

نام تجاری: Theolair

رده دارویی: گشادکننده برونش

اشکال دارویی: شربت

فروش دارو: با نسخه

موارد مصرف شربت تئوفیلین جی

• جلوگیری از خس خس سینه

• تنگی نفس

• کاهش واکنش ریه ها به مواد تحریک کننده

• درمان بیماری های ریه مانند آسم

• درمان آمفیزم و برونشیت

مقدار مصرف

بزرگ‌سالان: مقدار حمله‌ای در حملات حاد: در بیمارانی که اخیراً فرآورده‌های حاوی تئوفیلین مصرف نکرده‌اند، مقدار حمله‌ای mg/kg 6-5 است.

در بیمارانی که اخیراً فراورده‌های حاوی تئوفیلین مصرف کرده‌اند، در صورت امکان، باید بلافاصله غلظت سرمی تئوفیلین تعیین شود. مقدار حمله‌ای دارو بر این اساس تعیین می‌شود که هر 0.5 میلی‌گرم تئوفیلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدون چربی (وزن مطلوب) بدن، موجب افزایش mcg/ml 1 (بین 0.5-1.6) در غلظت سرمی تئوفیلین خواهد شد. اگر امکان تعیین سریع غلظت سرمی تئوفیلین وجود نداشته و بیمار به درمان فوری نیاز داشته باشد، درصورتی‌که نشانه‌های مسمومیت با تئوفیلین وجود نداشته باشد، می‌توان یک مقدار واحد معادل mg/kg 2.5 تئوفیلین مصرف کرد.

مقدار نگهدارنده در حملات حاد

بزرگ‌سالان جوانی که سیگار می‌کشند: معادل mg/kg 4 تئوفیلین هر شش ساعت مصرف می‌شود.

بزرگ‌سالان سالمی که سیگار نمی‌کشند: معادل mg/kg 3 تئوفیلین هر هشت ساعت مصرف می‌شود.

بیماران سالخورده و بیماران مبتلابه بیماری قلبی ریوی (Cor Pulmonale): معادل mg/kg 2 تئوفیلین هر هشت ساعت مصرف می‌شود.

بیماران مبتلابه نارسایی احتقانی قلب (CHF) یا نارسایی کبدی: معادل mg/kg 2 تئوفیلین هر 12 ساعت مصرف می‌گردد.

توجه: برای دستیابی به مقدار مصرف درمانی مطلوب تئوفیلین و به حداقل رساندن خطر مسمومیت، پیگیری غلظت سرمی تئوفیلین و پاسخ بیمار توصیه می‌شود.

در بیماران مبتلابه بیماری قلب ریوی، CHF، یا نارسایی کبدی، مقدار مصرف نباید از معادل mg/day 400 تئوفیلین تجاوز کند، مگر آنکه غلظت سرمی تئوفیلین هر 24 ساعت اندازه‌گیری شود.

درمان طولانی‌مدت: ابتدا، معادل mg/kg/day 8 – 6 تا حداکثر mg/day 400 تئوفیلین، در سه یا چهار مقدار منقسم، در فواصل 8 ـ 6 ساعت مصرف می‌شود. در صورت تحمل دارو، مقدار مصرف ممکن است به میزان 25 درصد در فواصل 3 ـ 2 روز تا حداکثر معادل mg/kg/day 13 یا mg/day 90 تئوفیلین (هرکدام که کمتر است) افزایش یابد، بدون آنکه به تعیین غلظت سرمی دارو نیاز باشد.

توجه: در درمان طولانی‌مدت، اگر از حداکثر مقدار مصرف ذکرشده یا بیش از آن استفاده گردد، تعیین غلظت سرمی تئوفیلین توصیه می‌شود. تنظیم نهایی مقدار مصرف بر اساس تعیین غلظت سرمی تئوفیلین و پاسخ بیمار خواهد بود.

کودکان

مقدار حمله‌ای در حملات حاد: در کودکانی که تا 16 سال سن دارند و اخیراً تحت درمان با فرآورده‌های حاوی تئوفیلین نبوده‌اند، معادل mg/kg 6 – 5 تئوفیلین مصرف می‌شود.

در کودکانی که اخیراً فرآورده‌های حاوی تئوفیلین مصرف کرده‌اند، در صورت امکان، باید بلافاصله غلظت سرمی تئوفیلین تعیین شود. مقدار حمله‌ای دارو بر این اساس تعیین می‌شود که هر 0.5 میلی‌گرم تئوفیلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدون چربی (وزن مطلوب) بدن موجب افزایش mcg/ml 1 (بین 0.5-1.6) در غلظت سرمی تئوفیلین خواهد شد. اگر امکان تعیین سرمی غلظت سرمی تئوفیلین وجود نداشته و بیمار به درمان فوری نیاز داشته باشد، درصورتی‌که نشانه‌های مسمومیت با تئوفیلین وجود نداشته باشد، می‌توان یک مقدار واحد معادل mg/kg/ 2.5 تئوفیلین مصرف کرد.

مقدار نگهدارنده در حملات حاد

کودکانی که تا شش ماه سن دارند

1.7 + سن (برحسب هفته) * 0.07 =

مقدار مصرف (mg/kg معادل تئوفیلین هر هشت ساعت)

کودکان شش‌ماهه تا یک‌ساله

1.25 + سن (برحسب هفته) * 0.05 =

مقدار مصرف (mg/kg معادل تئوفیلین هر شش ساعت)

کودکان 9 ـ 1 ساله: معادل mg/kg 5 تئوفیلین هر شش ساعت مصرف می‌شود.

کودکان 12 ـ 9 ساله: معادل mg/kg 4 تئوفیلین هر شش ساعت مصرف می‌شود.

نوجوانان 16 ـ 12 ساله: معادل mg/kg 3 تئوفیلین هر شش ساعت مصرف می‌شود.

توجه: برای دستیابی به مقدار مصرف درمانی مطلوب تئوفیلین و به حداقل رساندن خطر مسمومیت، پیگیری غلظت سرمی تئوفیلین و پاسخ بیمار توصیه می‌شود.

درمان طولانی‌مدت: ابتدا، معادل mg/kg/day 16 تا حداکثر mg/day 400 تئوفیلین، در سه یا چهار مقدار منقسم، در فواصل 8 ـ 6 ساعت، مصرف می‌شود. در صورت تحمل بیمار، مقدار مصرف دارو ممکن است به میزان 25 درصد، در فواصل 3 ـ 2 روز تا حداکثر مقدار تعیین‌شده زیر، بدون تغییر غلظت سرمی دارو، افزایش یابد:

کودکانی که تا یک سال سن دارند

8+ سن (برحسب هفته) * 0.3 =

مقدار مصرف (mg/kg/day معادل تئوفیلین)

کودکان 9 ـ 1: معادل mg/kg/day 22 تئوفیلین مصرف می‌شود.

کودکان 12 ـ 9 ساله: معادل mg/kg/day 20 تئوفیلین مصرف می‌شود.

نوجوانان 16 ـ 12: معادل mg/kg/day 18 تئوفیلین مصرف می‌شود.

نوجوانان 16 ساله و بزرگ‌تر: معادل mg/kg/day 13 یا mg/day 900 تئوفیلین (هرکدام که کمتر است) مصرف می‌شود.

توجه: در درمان طولانی‌مدت، اگر از حداکثر مقدار مصرف ذکرشده یا بیش از آن استفاده گردد، تعیین غلظت سرمی تئوفیلین توصیه می‌شود. تنظیم نهایی مقدار مصرف بر اساس تعیین غلظت سرمی تئوفیلین و پاسخ بیمار خواهد بود.

مکانیسم اثر تئوفیلین جی

تئوفیلین از طریق افزایش cAMP داخل سلولی به‌طور مستقیم سبب شل شدن عضلات صاف راه‌های تنفسی و عروق ریوی شده و موجب کاهش اسپاسم نایژه و افزایش سرعت جریان هوا و ظرفیت حیاتی می‌شود. به نظر می‌رسد که اثر خلط‌آوری گایافنزین به‌واسطه افزایش حجم و کاهش چسبندگی ترشحات تراشه و برونش‌ها اعمال می‌شود.

فارماکوکینتیک

جذب: به‌خوبی جذب می‌شود. سرعت اثر دارو و زمان لازم برای شروع اثر آن به شکل دارویی مصرف‌شده بستگی دارد. غذا ممکن است بر سرعت جذب این دارو تأثیر بگذارد.

پخش: در سرتاسر مایعات خارج سلولی انتشار می‌یابد. غلظت درمانی این دارو در پلاسما 20– 10 میکروگرم در میلی‌لیتر است، ولی بسیاری از بیماران به غلظت‌های کمتر پاسخ می‌دهند.

متابولیسم: در کبد به اجزای غیرفعال متابولیزه می‌شود. نیمه‌عمر دارو در بزرگ‌سالان 9 – 7 ساعت، در کسانی که سیگار می‌کشند 5 – 4 ساعت، در شیرخواران نارس 30 – 20 ساعت و در کودکان 5 – 3 ساعت است.

دفع: حدود 10 درصد از دارو به‌صورت تغییرنیافته در ادرار دفع می‌شود. متابولیتهای آن عبارت‌اند از 1 و 3 – اسید دی متیل اوریک، 1- اسید متیل اوریک و 3 – متیل گزانتین.

پیش از مصرف تئوفیلین

پیش از مصرف تئوفیلین، در صورت داشتن هریک از شرایط زیر پزشک یا داروساز را مطلع سازید:

 • تصمیم به بارداری، بارداری و شیردهی
 • مشکلات قلبی و یا کبدی
 • پرکاری تیروئید
 • زخم معده
 • سیگار کشیدن و یا نوشیدن الکل
 • صرع
 • هرگونه بیماری همراه با تب
 • پورفیری (نوعی اختلال خونی نادر)
 • مصرف سایر داروها
 • سابقه حساسیت دارویی

 چگونه تئوفیلین را مصرف کنیم؟

 • پیش از مصرف تئوفیلین، بروشور داخل جعبه را به‌دقت مطالعه کنید.
 • دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف کنید.
 • بهتر است تئوفیلین همراه با یک لیوان آب یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد از غذا میل شود.
 • جهت جلوگیری از فراموش کردن مصرف دارو، تئوفیلین را در یک ساعت مشخص از شبانه‌روز مصرف کنید. دوز معمول دارو، یک یا دو کپسول (قرص) هر 12 ساعت می‌باشد.
 • در صورت فراموش نمودن مصرف یک نوبت از دارو، به‌محض یادآوری آن را مصرف کنید. اگر تا پایان روزبه یاد نیاوردید، این نوبت دارو را مصرف نکنید.
 • در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت، از دو برابر نمودن دوز بعدی دارو خودداری کنید.
 • اگر بلع کپسول برای شما دشوار است، می‌توان با مشورت پزشک گرانول‌ها را همراه با غذاهای نرم مانند ماست یا ژله میل نمود. از جویدن گرانول‌ها خودداری نمایید.

مصرف در بارداری

گروه C

مصرف در شیردهی

مصرف در شیردهی: این دارو در شیر ترشح می‌شود و ممکن است موجب تحریک‌پذیری، بی‌خوابی، یا کج‌خلقی در شیرخواران شود. مادر باید یا مصرف دارو را قطع نماید یا به نوزاد خود شیر ندهد.

مسمومیت و درمان

تظاهرات بالینی: تهوع، استفراغ، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری، تاکیکاردی، اکستراسیستول، تاکی پنه، حملات تشنجی تونیک، کلونیک.

شروع مسمومیت ممکن است ناگهانی و شدید باشد و آریتمی و حملات ناگهانی تشنجی به‌عنوان اولین علائم بروز کنند.

درمان: بیمار را وادار به استفراغ می‌کنند، مگر آنکه دچار تشنج شده باشد، بعدازآن، زغال فعال و داروهای مسهل تجویز می‌شود. آریتمی را می‌توان با لیدوکائین و حملات ناگهانی تشنجی را با تزریق وریدی دیازپام درمان کرد. دستگاه تنفسی و گردش خون باید حمایت شوند.

 مصرف در کودکان: این دارو در نوزادان باید بااحتیاط تجویز شود. کودکان نسبت به بزرگ‌سالان معمولاً به مقادیر بیشتری (بر اساس میلی‌گرم در کیلوگرم) از دارو نیاز دارند.

تداخل دارویی:

 • در صورت مصرف هم‌زمان با لیتیم، دفع لیتیم افزایش می‌یابد. در صورت مصرف هم‌زمان با سایمتیدین، آلوپورینول (مصرف مقادیر زیاد)، پروپرانولول، CCB ها، کورتیکو استروئیدها، داروهای ضدبارداری، اینترفرون، ماکرولیدها، مگزیلتین، کینولون ها و تیابندازول ممکن است غلظت سرمی تئوفیلین را افزایش دهد.
 • باربیتوراتها، فنی توئین زغال فعال و ریفامایسین ها، غلظت پلاسمایی تئوفیلین را کاهش می‌دهند و نیز تئوفیلین می‌تواند سطح فنی توئین را افزایش دهد.
 • داروهای مسدودکننده گیرنده بتا آدرنرژیک، دارای اثر فارماکولوژیک آنتاگونیستی، در مقابل تئوفیلین هستند. همچنین می‌توانند حذف تئوفیلین را کاهش دهند.
 • مصرف هم‌زمان کاربامازپین، ایزونیازید و مدرهای لوپ غلظت تئوفیلین را تغییر می‌دهند.
 • مصرف هم‌زمان مقادیر زیاد کاکائو باعث مهار متابولیسم تئوفیلین می‌شود.
 • مصرف کافئین باعث افزایش عوارض CNS و قلبی می‌گردد.
 • غذا جذب دارو را تسریع می‌نماید. بهتر است دارو با شکم خالی مصرف شود.
 • سیگار و حشیش حذف تئوفیلین را افزایش می‌دهند.

 موارد مانع:

حساسیت شدید دارویی، سالمندان، نارسایی کبدی و کلیوی، فشارخون بالا، سکته قلبی، دیابت

 عوارض جانبی شربت تئوفیلین جی

 • حالت تهوع / استفراغ
 • درد معده / شکم
 • سردرد
 • مشکل در خواب
 • اسهال
 • تحریک‌پذیری
 • بی‌قراری
 • عصبی بودن
 • افزایش ادرار
 • ضربان قلب سریع / آهسته / نامنظم
 • گرفتگی عضلات
 • سرگیجه
 • تشنج
 • بثورات پوستی
 • خارش / تورم
 • مشکل در تنفس

نکته: در صورت مشاهده هرکدام از این علائم حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

هشدارها

 1. مقدار مصرف تئوفیلین را باید برای هر فرد به‌طور جداگانه تنظیم نمود و غلظت سرمی دارو، به‌ویژه در درمان طولانی‌مدت پیگیری شود.
 2. بیماران سالخورده، نوزادان یا بیماران مبتلابه نارسایی احتقانی قلب، انسداد مزمن ریوی، بیماری‌های قلبی – ریوی، عفونت‌های ویروسی و تب‌زای تنفسی با کاهش کلیرانس تئوفیلین به مقادیر کمتری از دارو نیاز دارند.
 3. بیماران سیگاری به دلیل احتمال افزایش متابولیسم تئوفیلین، ممکن است به مقادیر بیشتری از دارو نیاز داشته باشد.

نکات قابل توصیه

 1. دارو باید با معده خالی همراه با یک لیوان آب مصرف گردد تا جذب آن تسریع شود.
 2. در صورت بروز تحریک گوارشی، دارو همراه با غذا یا بلافاصله پس‌ازآن مصرف شود.
 3. طی درمان با این دارو، از مصرف مقادیر زیاد فرآورده‌ها یا نوشابه‌های حاوی گزانتین اجتناب گردد و در صورت بروز نشانه‌های آنفلوانزا، تب یا اسهال بلافاصله به پزشک اطلاع داده شود.

نکات قابل توصیه به بیمار

 • دوره درمان را کامل کنید. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به‌محض به یادآوردن، آن را مصرف کنید، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد، از مصرف آن خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی را نیز دو برابر نکنید.
 • دارو را سر ساعت و در فواصل منظم مصرف کنید.
 • در صورت بروز عوارض جانبی و نشانه‌های مسمومیت، به پزشک اطلاع دهید.
 • از مصرف بیش‌ازحد فرآورده‌های حاوی گزانتین خودداری کنید.
 • در صورت بروز تحریک گوارشی، دارو را همراه با غذا یا بلافاصله بعدازآن مصرف نمایید.

داروهای هم‌گروه تئوفیلین جی

 1. Theophylline
 2. Aminophylline

 شرایط نگهداری شربت تئوفیلین جی

 • تئوفیلین را در درجه حرارت اتاق نگهداری کنید.
 • تئوفیلین را به‌دوراز نور و رطوبت نگهداری کنید.

کتاب الکترونیکی رمان شازده کوچولو اطلاعات بیشتر
کتاب الکترونیکی پنج زبان عشق، گری چاپمن اطلاعات بیشتر
کتاب الکترونیکی ذهن آگاهی برای مدیریت استرس اطلاعات بیشتر
کتاب الکترونیکی چگونه ازدواج را به موفقیت تبدیل کنیم؟ اطلاعات بیشتر
کتاب اکترونیکی مارپیچ رو به بالا (وارونه سازی جریان افسردگی) اطلاعات بیشتر
دانلود کتاب غلبه بر ناتوانی جنسی (اختلال در نعوظ) اطلاعات بیشتر

برنامه جامع کنترل انزال شامل کتاب الکترونیکی (182 صفحه) + فایل صوتی کتاب (132 دقیقه) + کتاب الکترونیکی 14 تمرین مکمل + برنامه تمرینی 4 هفته ای + موسیقی درمانی سابلیمینال

اطلاعات بیشتر
منبع
beytootenamnak

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا