جملات و اشعار

متن انگلیسی در مورد خدا با فونت زیبا

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، مجموعه ای از زیباترین متن های انگلیسی در مورد خداوند با فونت زیبا و خاص به همراه ترجمه فارسی مناسب برای بیوگرافی اینستاگرام، زیر پست ها و استوری واتساپ و اینستاگرام برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

ᴳᵒᵈ ⁱˢ ᵃˡʷᵃʸˢ ʷⁱᵗʰ ʸᵒᵘ. ʸᵒᵘ ʲᵘˢᵗ ⁿᵉᵉᵈ ᵗᵒ ᵖᵃʸ ᵃᵗᵗᵉⁿᵗⁱᵒⁿ
خدا همیشه با توست. فقط باید توجه کنی

☀⛅🌈

𝓖𝓸𝓭 𝓾𝓷𝓭𝓮𝓻𝓼𝓽𝓪𝓷𝓭𝓼 𝓸𝓾𝓻 𝓹𝓻𝓪𝔂𝓮𝓻𝓼 𝓮𝓿𝓮𝓷 𝔀𝓱𝓮𝓷 𝔀𝓮 𝓬𝓪𝓷’𝓽 𝓯𝓲𝓷𝓭 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓼 𝓽𝓸 𝓼𝓹𝓮𝓪𝓴 𝓽𝓱𝓮𝓶
خدا دعاهای ما را می‌فهمد حتی زمانی که کلماتی برای گفتن آن‌ها پیدا نمی‌کنیم

☀⛅🌈

𝒢𝑜𝒹 𝓂𝒶𝓀𝑒𝓈 𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎𝓉𝒽𝒾𝓃𝑔 𝒽𝒶𝓅𝓅𝑒𝓃 𝒻𝑜𝓇 𝒶 𝓇𝑒𝒶𝓈𝑜𝓃
خداوند هر چیزی را به دلیلی انجام می دهد

☀⛅🌈

متن انگلیسی در مورد خدا با فونت زیبا برای بیو

𝖄𝖔𝖚 𝖈𝖆𝖓 𝖍𝖆𝖙𝖊 𝖒𝖊, 𝖔𝖗 𝖞𝖔𝖚 𝖈𝖆𝖓 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖒𝖊, 𝖇𝖚𝖙 𝖎𝖓 𝖙𝖍𝖊 𝖊𝖓𝖉, 𝖔𝖓𝖑𝖞 𝕲𝖔𝖉 𝖈𝖆𝖓 𝖏𝖚𝖉𝖌𝖊 𝖒𝖊
شما می توانید از من متنفر باشید یا مرا دوست داشته باشید، اما در نهایت فقط خدا می تواند من را قضاوت کند

☀⛅🌈

ᴳᵒᵈ, ˢᵒᵐᵉᵗⁱᵐᵉˢ ᵗᵃᵏᵉˢ ᵘˢ ⁱⁿᵗᵒ ᵗʳᵒᵘᵇˡᵉᵈ ʷᵃᵗᵉʳˢ, ⁿᵒᵗ ᵗᵒ ᵈʳᵒʷⁿ ᵘˢ ᵇᵘᵗ ᵗᵒ ᶜˡᵉᵃⁿˢᵉ ᵘˢ
خدا، گاهی ما را به آبهای ناآرام می برد، نه برای غرق کردنمان، بلکه برای پاک کردنمان

☀⛅🌈

𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐆𝐨𝐝 𝐢𝐬 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐬𝐡𝐚𝐫𝐩𝐞𝐧𝐞𝐝 𝐩𝐞𝐧𝐜𝐢𝐥. 𝐈𝐭 𝐡𝐚𝐬 𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭
زندگی بدون خدا مانند یک مداد تراش نشده است. کاملا بدون فایده

☀⛅🌈

متن انگلیسی در مورد خدا با فونت زیبا برای استوری

Trusting God is wisdom, knowing God is peace, loving God is strength, faith in God is courage
توکل به خدا حکمت است، شناخت خدا آرامش است، عشق به خدا قدرت است، ایمان به خدا شجاعت است.

☀⛅🌈

𝒲𝒽𝒶𝓉 𝒢𝑜𝒹 𝓈𝒶𝓎𝓈 𝒶𝒷𝑜𝓊𝓉 𝓂𝑒 𝒾𝓈 𝓂𝑜𝓇𝑒 𝒾𝓂𝓅𝑜𝓇𝓉𝒶𝓃𝓉 𝓉𝒽𝒶𝓃 𝓌𝒽𝒶𝓉 𝓅𝑒𝑜𝓅𝓁𝑒 𝓈𝒶𝓎
آنچه خدا در مورد من می گوید مهمتر از آنچه است که مردم می گویند

☀⛅🌈

ɪꜰ ʏᴏᴜ ᴀꜱᴋ ɢᴏᴅ ꜰᴏʀ ʜᴇʟᴘ, ɪᴛ ᴍᴇᴀɴꜱ ʏᴏᴜ ᴛʀᴜꜱᴛ ʜɪꜱ ᴀʙɪʟɪᴛʏ. ɪꜰ ʜᴇ ᴅᴏᴇꜱɴ’ᴛ ʜᴇʟᴘ ʏᴏᴜ, ɪᴛ ᴍᴇᴀɴꜱ ʜᴇ ᴛʀᴜꜱᴛꜱ ʏᴏᴜʀꜱ
اگر از خدا کمک بخواهید به این معنی است که به توانایی او اعتماد دارید. اگر او به شما کمک نمی کند، به این معنی است که او به شما اعتماد دارد

☀⛅🌈

متن انگلیسی در مورد خدا با فونت زیبا برای زیر پست

✴.·´¯`·.·★  🎀𝓟𝓻𝓪𝔂 𝓪𝓼 𝓲𝓯 𝓮𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓭𝓮𝓹𝓮𝓷𝓭𝓼 𝓸𝓷 𝓖𝓸𝓭. 𝓑𝓾𝓽 𝓪𝓬𝓽 𝓪𝓼 𝓲𝓯 𝓮𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓭𝓮𝓹𝓮𝓷𝓭𝓼 𝓸𝓷 𝔂𝓸𝓾🎀  ★·.·`¯´·.✴
طوری دعا کن که انگار همه چیز به خدا بستگی دارد. اما طوری رفتار کن که انگار همه چیز به تو بستگی دارد

☀⛅🌈

𝙶𝚘𝚍 𝚑𝚊𝚜 𝚐𝚒𝚟𝚎𝚗 𝚞𝚜 𝚝𝚠𝚘 𝚑𝚊𝚗𝚍𝚜, 𝚘𝚗𝚎 𝚝𝚘 𝚛𝚎𝚌𝚎𝚒𝚟𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚝𝚘 𝚐𝚒𝚟𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑
خداوند دو دست به ما داده است، یکی برای گرفتن و دیگری برای دادن

☀⛅🌈

𝖦𝗈𝖽 𝖽𝗈𝖾𝗌𝗇’𝗍 𝗀𝗂𝗏𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝗐𝗁𝖺𝗍 𝗒𝗈𝗎 𝗐𝖺𝗇𝗍. 𝖧𝖾 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗍𝖾𝗌 𝗍𝗁𝖾 𝗈𝗉𝗉𝗈𝗋𝗍𝗎𝗇𝗂𝗍𝗒 𝖿𝗈𝗋 𝗎𝗌 𝗍𝗈 𝖽𝗈 𝗌𝗈
خداوند آنچه را که ما می خواهیم به ما نمی دهد بلکه فرصت انجام دادنش را به ما میدهد

☀⛅🌈

متن انگلیسی در مورد خدا برای بیو با فونت خاص

𝓖𝓸𝓭 𝓲𝓼 𝓸𝓾𝓻 𝓻𝓮𝓯𝓾𝓰𝓮 𝓪𝓷𝓭 𝓼𝓽𝓻𝓮𝓷𝓰𝓽𝓱. 𝓐 𝓿𝓮𝓻𝔂 𝓹𝓻𝓮𝓼𝓮𝓷𝓽 𝓱𝓮𝓵𝓹 𝓲𝓷 𝓽𝓻𝓸𝓾𝓫𝓵𝓮, 𝓽𝓱𝓮𝓻𝓮𝓯𝓸𝓻𝓮 𝔀𝓮 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓷𝓸𝓽 𝓯𝓮𝓪𝓻
خداوند پناه و قوت ماست. کمک حاضر در بسیاری از مشکلات، بنابراین ما ترسی نداریم

☀⛅🌈

𝙷𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚜𝚊𝚢𝚜 𝙸'𝚖 𝚊𝚕𝚘𝚗𝚎 𝚑𝚊𝚍 𝚗𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚕𝚒𝚜𝚝𝚎𝚗𝚎𝚍 𝚝𝚘 𝙶𝚘𝚍, 𝚠𝚑𝚘 𝚒 𝚜 𝚊𝚕𝚠𝚊𝚢𝚜 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚑𝚒𝚖
کسی که می گوید من تنها هستم هرگز به نجوای خدا گوش نداده، کسی که همیشه همراه اوست

☀⛅🌈

Dₒₙ’ₜ fₒᵣgₑₜ ₜₒ ₚᵣₐy ₜₒdₐy, bₑcₐᵤₛₑ Gₒd dᵢdₙ’ₜ fₒᵣgₑₜ ₜₒ wₐₖₑ yₒᵤ ᵤₚ ₜₕᵢₛ ₘₒᵣₙᵢₙg
عبادت امروز رو یادت نره، چون خدا فراموش نکرده که امروز صبح بیدارت کنه

☀⛅🌈

متن انگلیسی درباره خدا با فونت زیبا

𝙔𝙤𝙪 𝙢𝙖𝙮 𝙛𝙚𝙚𝙡 𝙡𝙤𝙨𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙖𝙡𝙤𝙣𝙚, 𝙗𝙪𝙩 𝙂𝙤𝙙 𝙠𝙣𝙤𝙬𝙨 𝙚𝙭𝙖𝙘𝙩𝙡𝙮 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙧𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙝𝙚 𝙝𝙖𝙨 𝙖 𝙜𝙤𝙤𝙙 𝙥𝙡𝙖𝙣 𝙛𝙤𝙧 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚
ممکن است احساس تنهایی و گمراهی کنید، اما خدا دقیقاً می داند کجا هستید و برنامه خوبی برای زندگی شما دارد

☀⛅🌈

█▓▒▒░░░When we pray, God hears more than we say, answers more than we ask, gives more than we imagine, in his own time and in his own way░░░▒▒▓█
هنگامی که دعا می کنیم، خداوند بیش از آنچه می گوییم می شنود، بیش از آنچه که می خواهیم پاسخ می دهد و بیش از آنچه تصور می کنیم، در زمان خودش و به روش خودش به ما می بخشد

☀⛅🌈

𝘓𝘪𝘷𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘎𝘰𝘥 𝘢𝘯𝘥 𝘩𝘦 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘭𝘦𝘢𝘥 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘪𝘧𝘦 𝘵𝘰 𝘢 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘧𝘶𝘭𝘭 𝘰𝘧 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘳𝘶𝘦 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴
در زندگی خود برای خدا زندگی کنید تا او زندگی شما را به دنیایی پر از عشق و شادی واقعی هدایت کند

☀⛅🌈

متن انگلیسی کوتاه در مورد خدا با ترجمه فارسی

𝘋𝘦𝘢𝘳 𝘎𝘰𝘥, 𝘪𝘧 𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢𝘺 𝘐 𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘮𝘺 𝘩𝘰𝘱𝘦 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘶𝘳𝘱𝘰𝘴𝘦, 𝘨𝘪𝘷𝘦 𝘮𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘥𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘺 𝘪𝘴 𝘣𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘐 𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮𝘦𝘥
خدای عزیز، اگر روزی امید و هدفم را از دست دادم، به من اطمینان ده که سرنوشتم بهتر از هر چیزی است که تا به حال دیده ام

☀⛅🌈

✌𝓘𝓯 𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓪𝓵𝓴 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓖𝓸𝓭, 𝔂𝓸𝓾 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓪𝓵𝔀𝓪𝔂𝓼 𝓻𝓮𝓪𝓬𝓱 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓭𝓮𝓼𝓽𝓲𝓷𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷✌
اگر همراه با خدا راه بروی، همیشه به مقصد خواهی رسید

☀⛅🌈

Gₒd ᵣₑₚᵣₑₛₑₙₜₛ ₕᵢₘₛₑₗf ₜₕᵣₒᵤgₕ ₚₑₒₚₗₑ wₕₒ ₕₐᵥₑ ₗᵢᵥₑd ₐccₒᵣdᵢₙg ₜₒ ₜₕₑ wₐy ₕₑ ᵢₙₜₑₙdₑd
خدا از طریق افرادی که مطابق خواسته او زندگی کرده اند خود را نشان می دهد

☀⛅🌈

بیو انگلیسی درباره خدا با فونت خاص

God is like the wind. We can’t see him, but we know he’s there
خدا مثل باد است. ما او را نمیبینیم، اما می دانیم که وجود دارد

☀⛅🌈

𝘾𝙤𝙢𝙢𝙞𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙬𝙤𝙧𝙠 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙇𝙤𝙧𝙙 𝙖𝙣𝙙 𝙝𝙚 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙘𝙧𝙤𝙬𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙚𝙛𝙛𝙤𝙧𝙩𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙨𝙪𝙘𝙘𝙚𝙨𝙨
کار خود را به خداوند بسپارید تا او تاج موفقیت شما را به پایان برساند

☀⛅🌈

𝒢𝑜𝒹 𝒶𝓃𝓈𝓌𝑒𝓇𝓈 𝒶𝓁𝓁 𝓅𝓇𝒶𝓎𝑒𝓇𝓈; 𝐼𝓉’𝓈 𝒿𝓊𝓈𝓉 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓈𝑜𝓂𝑒𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈 𝒽𝒾𝓈 𝒶𝓃𝓈𝓌𝑒𝓇𝓈 𝒶𝓇𝑒𝓃’𝓉 𝓌𝒽𝒶𝓉 𝓎𝑜𝓊 𝓌𝒶𝓃𝓉
خداوند همه دعاها را مستجاب می کند; فقط گاهی اوقات پاسخ های او آن چیزی نیست که شما می خواهید

☀⛅🌈

بیو انگلیسی در مورد خدا با فونت خاص

G̠̠o̠̠d̠ a̠̠l̠̠w̠a̠̠y̠̠s̠ ̠l̠̠i̠̠s̠̠t̠̠e̠̠n̠̠s̠ ̠t̠̠o̠ ̠y̠̠o̠̠u̠̠r̠ ̠p̠̠r̠a̠̠y̠̠e̠̠r̠. ̠O̠̠n̠̠l̠̠y̠ ̠w̠̠e̠ ̠h̠a̠̠v̠̠e̠ ̠t̠̠o̠ ̠b̠̠e̠ ̠p̠a̠̠t̠̠i̠̠e̠̠n̠̠t̠ ̠f̠̠o̠̠r̠ ̠t̠̠h̠̠e̠ a̠̠n̠̠s̠̠w̠̠e̠̠r̠
خداوند همیشه به دعایتان گوش می دهد. فقط باید برای رسیدن پاسخش صبور باشیم

☀⛅🌈

Gₒd ᵢₛ ₐₗwₐyₛ wᵢₜₕ ᵤₛ ₗᵢₖₑ wₕₑₙ yₒᵤ gₑₜ ₛcₐᵣₑd Gₒd ᵢₛ ᵣᵢgₕₜ ₜₕₑᵣₑ ₜₒ ₕₒₗd yₒᵤᵣ ₕₐₙd
خدا همیشه با ماست مانند زمانی که می ترسی، خدا همین جاست که دستت را بگیرد

☀⛅🌈

ᴡᴇ ꜱʜᴏᴜʟᴅ ɴᴏᴛ ʙᴇɴᴅ ɢᴏᴅ’ꜱ ᴡᴏʀᴅ ᴛᴏ ꜰɪᴛ ᴏᴜʀ ʟɪᴠᴇꜱ. ᴡᴇ ᴍᴜꜱᴛ ʙᴇɴᴅ ᴏᴜʀ ʟɪᴠᴇꜱ ᴛᴏ ꜰɪᴛ ɢᴏᴅ’ꜱ ᴡᴏʀᴅ
ما نباید کلام خدا را به تناسب زندگی خود خمیده کنیم. ما باید زندگی خود را به گونه ای خمیده کنیم که با کلام خدا مطابقت داشته باشد

☀⛅🌈

بیوگرافی انگلیسی در مورد خدا با فونت خاص

Gσԃ ιʂ ʅιƙҽ ƚԋҽ ραɾҽɳƚ, αɳԃ ყσυ αɾҽ ԋιʂ ƈԋιʅԃ ʅҽαɾɳιɳɠ ԋσɯ ƚσ ɯαʅƙ. Hҽ’ʂ ϝαɾ αɯαყ ɯαƚƈԋιɳɠ ყσυ, ʂσ ɯԋҽɳ ƚԋҽ ԃαყ ყσυ ϝαʅʅ σɾ ʂƚυɱႦʅҽ. Hҽ’ʂ ƚԋҽɾҽ ƚσ ƈαƚƈԋ ყσυ
خداوند مانند والدینت است و تو فرزند او هستی که راه رفتن را یاد می گیرد. او از دور شما را تماشا می کند، بنابراین وقتی زمین می خورید او آنجاست تا شما را بگیرد

☀⛅🌈

𝑮𝒐𝒅 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒂𝒑𝒑𝒆𝒂𝒓 𝒊𝒏 𝒂 𝒇𝒂𝒄𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒊𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒆 𝒉𝒊𝒎 𝒕𝒐 𝒃𝒆, 𝒔𝒐 𝒅𝒐𝒏’𝒕 𝒃𝒆 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒆𝒅 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒊𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒆 𝒉𝒊𝒎 𝒂𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅
خداوند در چهره ای ظاهر می شود که شما او را تصور می کنید، پس اگر او را دوست خود تصور می کنید از او نترسید

☀⛅🌈

What God intended for you goes far beyond anything you can imagine
آنچه خدا برای شما در نظر گرفته است بسیار فراتر از هر چیزی است که می توانید تصور کنید

☀⛅🌈

𝙒𝙝𝙚𝙣 𝙮𝙤𝙪 𝙢𝙚𝙨𝙨 𝙪𝙥 𝙤𝙣 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙣𝙙 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙩𝙤 𝙙𝙤 𝙞𝙩 𝙤𝙫𝙚𝙧. 𝘿𝙤𝙣’𝙩 𝙜𝙚𝙩 𝙙𝙞𝙨𝙘𝙤𝙪𝙧𝙖𝙜𝙚𝙙. 𝘽𝙚 𝙜𝙡𝙖𝙙 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙂𝙤𝙙 𝙝𝙖𝙨 𝙗𝙡𝙚𝙨𝙨𝙚𝙙 𝙮𝙤𝙪 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙧𝙚𝙣𝙜𝙩𝙝 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙩𝙤
وقتی کاری را خراب می کنید و مجبور می شوید آن را دوباره انجام دهید. ناامید نشوید، خوشحال باشید که خداوند به شما قدرتی برای انجام دوباره آن عطا کرده است

☀⛅🌈

5/5 - (2 امتیاز)

کتاب الکترونیکی (182 صفحه)

فایل صوتی کتاب (132 دقیقه)

کتاب الکترونیکی 14 تمرین مکمل

برنامه تمرینی 4 هفته ای

موسیقی درمانی سابلیمینال

اطلاعات بیشتر
منبع
blissquote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا