جملات و اشعار

متن بیو مفهومی اینستاگرام با فونت زیبا انگلیسی

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، گلچینی از زیباترین متن های بیو مفهومی اینستاگرام با فونت زیبا انگلیسی را برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

ⁱ ᴏʷᵉ ᵃ ʟᵒᵗ ᴏᶠ ᴅʳᵉᵃᵐ ᴛᵒ ᴍᵃʸˢᵉˡᶠ

خیلی رویا به خودم بدهکارم!

⭐⭐⭐

Some silence should be translated .

بعضی سکوتا نیاز دارن که ترجمه بشن .

⭐⭐⭐

●━━─ᴰᴼᴺ'ᵀ ᴳᴱᵀ ᵁˢᴱᴰ ᵀᴼ ᴾᴱᴼᴾᴸᴱ ──⇆

" به انسان ها عادت نکنید "

⭐⭐⭐

بیو کوتاه مفهومی برای واتساپ

○━━─ ᴺᴱᴱᴰ ᴾᴱᴬᶜᴱ •͜• ──⇆

« نیازمندِ آرامـش..! »

⭐⭐⭐

○━─How foolish to ask for a bittersweet coffee──⇆

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

⭐⭐⭐

➖⃟♥️•• ᎩᎧᏬ ᏗᏒᏋ ᎷᎩ ᏕᏖᏒᎧᏁᎶᏋᏕᏖ ᎮᎧᎥᏁ

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی

⭐⭐⭐

ᵢf yₒᵤ fᵢₙd yₒᵤᵣₛₑₗf, yₒᵤ wᵢₗₗ ₗₒₛₑ ₐ ₗₒₜ ₐₙd ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ bₑgᵢₙₙᵢₙg ₒf ₐ ₗₒₙg ⱼₒᵤᵣₙₑy ₜₕₐₜ ᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ!

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -!

⭐⭐⭐

بیو خاص و لاکچری

Fight for yourself.
No-one else will do it for you .

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه .

⭐⭐⭐

•Don't judge a situation you've never been in

💛•... موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی...

⭐⭐⭐

───• · · · ⌞🧡⌝ · · · •───
𝓑𝓮 𝓟𝓮𝓪𝓬𝓮𝓯𝓾𝓵 𝓕𝓸𝓻 𝓔𝓪𝓬𝓱 𝓞𝓽𝓱𝓮𝓻
𝓦𝓮'𝓻𝓮 𝓐𝓵𝓵 𝓣𝓲𝓻𝓮𝓭

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.

⭐⭐⭐

be soft but not weak ...♡

مهربون باش اما ضعیف نباش ...

⭐⭐⭐

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)

⭐⭐⭐

بیوگرافی خاص

ᴅᴏɴᴛ ᴡᴏʀʀʏ ᴀʙᴏᴜᴛ ɢᴏɪɴɢ ᴛʜᴇ
𝗘𝗔𝗥𝗧𝗛 𝗜𝗦 𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗! ↺

نگران رفتن ها نباشید زمین گرده..!🌏✨

⭐⭐⭐

Let them say and say and say
You smile, stare, say nothing.

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .

⭐⭐⭐

متن با فونت زیبا برای بیو اینستا شاخ

√• , ı, тнε нσƨтαɢε σғ мч σшп ρяıɔε!

√• مـن،گروگان غـــرور خودمـم !😉

⭐⭐⭐

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

♥️ ⃟▬▬▭❰ 𝗔 𝗦𝗢𝗟𝗜𝗧𝗔𝗥𝗬 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 ❱▭▬▬

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »

⭐⭐⭐

🐼
‌‌ᴋɪɴᴅ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʀᴇɴ’ᴛ sᴛᴜᴘɪᴅ,
𝗡𝗘𝗩𝗘𝗥 𝗙𝗢𝗥𝗚𝗘𝗧 𝗧𝗛𝗔𝗧🍃

آدم های مهربون ‌احمق نیستن،
اينو هیچ وقت یادت نره!

⭐⭐⭐

متن انگلیسی بیوگرافی اینستاگرام

Those who fly solo have the strongest wings .

اونایی که تنهایی پرواز میکنن قوی ترین بال هارو دارن .‌‌‌‌

⭐⭐⭐

Eᴠᴇʀʏ ʜᴜᴍᴀɴ ʙᴇɪɴɢ sᴄʀᴇᴀᴍs ᴡɪᴛʜ ʜɪs ᴡᴏʀᴋ

هَر‌آدَمی‌با‌ڪاراش‌لیاقَتِشو‌فَریاد‌میزَنِه!!

⭐⭐⭐

ᶰʲᵒʸ ᴱᵛᵉʳʸ ᴹᵒᵐᵉᶰᵗ

از هر لَحظه لذت ببر..

⭐⭐⭐

☂️» 𝒩ℴ 𝓂𝒶𝓉𝓉ℯ𝓇 𝒽ℴ𝓌 «☂️
𝓂𝒶𝓃𝓎 𝓉𝒾𝓂ℯ𝓈 𝒾 𝒻𝒶𝓁𝓁,
ℐ 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝓈𝓉𝒾𝓁𝓁 𝓇𝒾𝓈ℯ

مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم،
من بلند خواهم شد

⭐⭐⭐

متن با فونت زیبا برای بیو اینستا غمگین

You don't fall down
Unless by a side you lean

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای

⭐⭐⭐

Nothing will bring you greater peace than minding your own business.

هيچ چيزى بيشتر از اينكه سرتون به كار خودتون باشه، براتون آرامش خيال نمياره.

⭐⭐⭐

🪐⃤••𝗠 𝗔 𝗡 𝗬
ᴛʜɪɴɢs ʙʀᴏᴋᴇ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ
ʙᴜᴛ ᴍᴀᴅᴇ ᴍᴇ ᴡɪsᴇʀ..!

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..!

⭐⭐⭐

Be strong and firm :) But be kind

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

⭐⭐⭐

Nᴇᴠᴇʀ﹐ɴᴏᴛʜɪɴɢ، ғʀᴏᴍ ɴᴏ ᴏɴᴇ﹐ɪᴛ ɪs ɴᴏᴛ ɪᴍᴘᴏssɪʙʟᴇ !

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست !

⭐⭐⭐

متن انگلیسی با فونت زیبا برای بیو اینستا

💛••waιтιng ғor peace

در انتظار ارامش . .💛

⭐⭐⭐

‌‌ ℑ𝔣 𝔜𝔬𝔲 𝔅𝔢 𝔄 𝔉𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡 𝔒𝔣 𝔲𝔯𝔰𝔢𝔩𝔣
ʏᴏᴜ'ʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

⭐⭐⭐

𝑨𝒑𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒕𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒔 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆, 𝒏𝒐𝒕 𝒂𝒔 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒂𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆!:)

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

⭐⭐⭐

○━─ ᴱᵞᴱˢ ᵀᴱᴸᴸ ᵀᴿᵁᵀᴴ ─⇆

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! »

⭐⭐⭐

متن انگلیسی برای بیوگرافی واتساپ

𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗘𝗦𝗦 𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪
ᴛʜᴇ ᴍᴏʀᴇ ᴄᴀʟᴍ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ

هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛

⭐⭐⭐

○━─ You can break me, but you will never destroy me ──⇆

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی »

⭐⭐⭐

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ᵞᴼᵁ ᴹᴬᵞ ᴳᴱᵀ ᵀᴵᴿᴱᴰ ᴼᶠ ᴿᴱᴬᴸᴵᵀᵞ, ᴮᵁᵀ ᴺᴱᵛᴱᴿ ᴼᶠ ᴰᴿᴱᴬᴹˢ!

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز...!

⭐⭐⭐

always smile laughter embarrasses your enemies

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه

⭐⭐⭐

𝐵𝑒 𝑎 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝐺 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

⭐⭐⭐

ⱼᵤₛₜ ₜᵣᵤₛₜ ᵢₙ " 𝔻𝕠𝕟'𝕥 𝕥𝕣𝕦𝕤𝕥 " ₛₑₙₜₑₙcₑ

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃

⭐⭐⭐

بیو با فونت زیبا انگلیسی

‌𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐖𝐢𝐬𝐡 𝐅𝐨𝐫 𝐢𝐭.
𝐖𝐨𝐫𝐤 𝐅𝐨𝐫 𝐢𝐭✨

آرزو نکن! واسش تلاش کن!

⭐⭐⭐

4.8/5 - (35 امتیاز)

کتاب الکترونیکی (182 صفحه)

فایل صوتی کتاب (132 دقیقه)

کتاب الکترونیکی 14 تمرین مکمل

برنامه تمرینی 4 هفته ای

موسیقی درمانی سابلیمینال

اطلاعات بیشتر
دمنوش گیاهی سریع‌ترین راه برای لاغری شکم و پهلو

نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۷ کیلو لاغری در یک ماه، همین الان مشاوره رایگان بگیرین.

منبع
گلچینی از تاوبیو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا