جملات و اشعار

متن عاشقانه چشمانت انگلیسی با ترجمه

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، مجموعه از زیباترین متن های متن عاشقانه در وصف چشمان همسر و عشق به زبان انگلیسی را برای شما آماده کرده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

.My little geography is the little eyes that do not take anything
جغرافیای کوچک من همین، چشم‌های کوچک توست که هیچ چیز جایش را نمی‌گیرد.
I love all the stars
in the sky,
but they are nothing
compared to the ones
in your eyes!
Love U!
تمام ستاره‌های اسمان را دوست دارم
اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچند
تو را دوست دارم
I feel like I could fly when I look into your eyes.
هنگامی که به چشم‌های تو نگاه می‌کنم احساس می‌کنم که می‌توانم پرواز کنم.
.& your eyes are the same cafe, which has a unique coffee
و چشم‌های تو همان کافه‌ دنجی است که قهوه‌هایش حرف ندارند.

متن عاشقانه چشمانت

؟ Do not we go more beautiful than your eyes
اصلاً مگر داریم قشنگ‌تر از چشم‌های تو؟
.I swear that in front of my eyes, nothing but your eyes was beautiful
سوگند می‌خورم که در مقابل چشمانم چیزی جز چشمان تو زیبا ترسیم نشد.
.Since my eyes have seen your eyes, I have been made of my eyes that drowned your eyes
از وقتی که آبیِ چشمانت را دیده‌ام، شناگرِ ماهری شده‌ام از بس که غرقِ چشم‌هایت شده‌ام.
.Still stating in your two eyes, pleasure is like enjoying small & large stars in a desert
هنوز هم خیره شدن در دو چشم تو، لذتی دارد شبیه لذت بردن از شمردن ستاره‌های کوچک و بزرگ در یک شب صحراییست.

متن عاشقانه چشمان تو

.Your special reason is not a reason for a smile & carze that is in your eyes
خاص بودن تو دلیلی ندارد جز لبخند و شوقی که در چشمان توست.
.In your eyes, things like: two eyes of coffee for my cup, two to burn, two horses to rmy, two blue lanterns for kulk in my storm
تو در چشمانت چیزهایی داری مثل دوتا چشم قهوه برای فنجان ام، دو تا کبریت برای سوختنم، دو تا اسب ابلق برای رمیدنم، دو تا فانوس آبی برای زورق در طوفانم.

جمله عاشقانه درباره چشمات

.I just do not taste with your eyes, I die & servive as many eyelids
من با چشمانت فقط ذوق نمی‌کنم، به اندازه‌ی تمام پلک زدن‌هایت می‌میرم و زنده می‌شوم.
.Kill a lover, I'm getting mad, just with a pair of eyes, the eyes that all works must watch it
عاشق می‌کشی، من را می‌آزاری، دیوانه می‌کنی، آن هم فقط با یک جفت چشم، چشمانی که این همه کارایی دارد دیدن دارد.

متن عاشقانه چشمان

.I faded your eyes to trap
محو چشمان تو بودم که به دام افتادم.
.Your eyes are the poem that God has in the treasure of no poetry
چشم‌هایت دفتر شعری است که خدا سروده است، وصف اش در گنجینه هیچ شاعری نگنجد.
.Seeing your eyes, makes words not enough for wisdom
دیدن چشم‌های تو باعث می‌شود که کلمات برای عقل کافی نباشند.

جمله عاشقانه در مورد چشمات

.The sky was on the ground & I did not know that the blue of your eyes had me head
آسمان روی زمین بود و نمی‌دانستم که آبی چشم شما مرا سر به هوا کرد.
.The eyes are one of the most powerful tools a woman can have
چشم‌ها قدرت مند ترین اسلحه‌ای هستند که زن ها در اختیار دارند.

متن عاشقانه کوتاه در مورد چشمانت

When a woman is talking to you, listen to what she says with her eyes.
هنگامی که یک زن با شما صحبت می‌کند، به آن چه که چشم‌هایش بیان می‌کنند گوش دهید.
The beauty of a woman must be seen in her eyes not in her physical appearance. Eyes are the doorway to her heart, the place where love truly resides.
زیبایی یک زن را باید در چشم‌های او دید نه در مشخصات ظاهری او. چشم‌ها راهی به قلب او هستند، جایی که عشق واقعی در آن ساکن شده است.

جملات عاشقانه در مورد چشم یار

I wish there was nothing else in the world to do expect for losing myself in your eyes. I could continue doing that for the rest of my life time. I Love You.
امیدوار بودم هیچ چیز دیگر برای انجام دادن در دنیا به غیر از گم شدن در چشم‌های تو نبود. من می‌توانم به این کار برای باقی عمرم ادامه بدم. دوستت دارم.
You know you’re in love when you can see your unborn children in her eyes.
تو زمانی می‌فهمی عاشق شدی که فرزند به دنیا نیامده ات را در چشم‌های او ببینید.

متن عاشقانه چشمان یار

A woman’s eyes cut deeper than a knife.
چشم‌های یک زن عمیق‌تر از چاقو می‌برد.
When I look into your eyes I realized I want to belong to you all my life.
هنگامی که من به چشم‌های تو نگاه می‌کنم متوجه می‌شوم که می‌خواهم تمام عمرم را متعلق به تو باشم
I love the way your eyes tell me all that you need to tell me, it truly makes me happy, really!
من راهی را که چشم‌های تو برای گفتن حرف‌هایی که نیاز است به من گویی دارند را دوست دارم. این واقعاً من را خوشحال می‌کند. واقعاً!

متن عاشقانه کوتاه در مورد چشمانت

Your eyes are the brightest things I have ever seen, maybe even brighter than the stars above.
چشم‌های تو روشن‌ترین چیزی است که من تا به حال دیده‌ام. شاید حتی از ستاره‌های بالای سرمان هم روشن‌تر باشد.
You are the reason why I wake up each morning, to look and stare at your beautiful eyes.
تو دلیلی هستی که من هر صبح از خواب بیدار می‌شوم. تا به چشم‌های زیبای تو نگاه کنم و به آن‌ها خیره شوم

متن عاشقانه درباره چشمان عشقم

Those eyes of yours are the only pair of eyes I would never get tired staring at all life long.
آن چشم‌های تو تنها چشم‌هایی هستند که من هرگز از خیره شدن به آن‌ها برای همه عمرم خسته نخواهم شد.
She had a galaxy in her eyes, A universe in her mind
او یک کهکشان در چشم‌هایش و یک جهان در ذهنش داشت
He had beautiful eyes. The kind you could get lost in. And I guess I did
او چشم‌هایی زیبا داشت. از آن چشم‌هایی که می‌توانی در آن گم شوی و من حدس می‌زنم که گم شدم

متن عاشقانه برای چشمان عشقم

Smile. Your eyes sparkle when you do
لبخند بزن. چشم‌های تو وقتی این کار را می‌کنی می‌درخشند
The world only exists in your eyes. You can make it as big or as small as you want
جهان تنها در چشم‌های تو جای دارد. تو می‌توانی هر طور که می‌خواهی آن را بزرگ یا کوچک کنی
Will your eyes still smile from your cheeks?
آیا چشمانت مانند گونه هایت خواهند رقصید؟
4.2/5 - (4 امتیاز)

کتاب الکترونیکی (182 صفحه)

فایل صوتی کتاب (132 دقیقه)

کتاب الکترونیکی 14 تمرین مکمل

برنامه تمرینی 4 هفته ای

موسیقی درمانی سابلیمینال

اطلاعات بیشتر
منبع
toptoopdelgarmsetare

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا