جملات و اشعار

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با فونت خاص

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، گلچینی از زیباترین متن و جملات کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با فونت خاص را برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

ᗩᗷՏOᒪᑌTᗴ ᒪOᑎᗴᒪIᑎᗴՏՏ

تنهایی مطلق‌‌
ᗰY ՏᗯᗴᗴT ՏOᖇᖇOᗯ

غم شیرین من
𝕚 𝕨𝕒𝕝𝕜 𝕚𝕟 𝕙𝕖𝕝𝕝 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕟𝕚𝕘𝕙𝕥

توی جهنم قدم میزنم هر شب‌‌
𝐌𝐲 𝐬𝐨𝐮𝐥 𝐫𝐨𝐚𝐦𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐠𝐡𝐭𝐬

روح من در افکارم پرسه می زند
𝔹𝕖𝕗𝕠𝕣𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕢𝕦𝕚𝕥, 𝕥𝕣𝕪

قبل از ترک کردن، سعی کن
𝘿𝙤𝙣𝙩 𝙗𝙚𝙜 𝙖𝙣𝙮𝙤𝙣𝙚 𝙩𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙮

به کسی التماس نکن که بمونه
ʏᴏᴜ ᴛᴜʀɴᴇᴅ ᴍʏ ʜᴇᴀʀᴛ ᴛᴏ ɪᴄᴇ

قلبمو تبدیل به یخ کردی‌‌
ᑕᗩᑎ YOᑌ ᑎᗴᐯᗴᖇ ᘜO?

میشه هیچوقت نری؟‌‌

متن کوتاه انگلیسی با ترجمه برای بیو اینستا

𝗥𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲'𝘀 𝗳𝗲𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀

به احساسات دیگران احترام بذارید
𝗟𝗲𝘁 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲 𝘆𝗼𝘂

بگذارید رویاهایتان شما را هدایت کنند‌‌
ᴋɪʟʟ ᴍᴇ ʙᴜᴛ ᴅᴏɴᴛ ʟɪᴇ

منو بکش اما بهم دروغ نگو

متن انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐚 𝐥𝐢𝐞, 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐢𝐜𝐢𝐨𝐮𝐬

بعد از یه دروغ، همه واقعیتا مشکوکن‌‌
ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ɢᴏ ᴀғᴛᴇʀ ᴛʜᴇɪʀ ᴄʜᴏɪᴄᴇs

آدما میرن دنبال انتخاباشون‌‌
𝗦𝗶𝗹𝗲𝗻𝘁 𝗺𝗼𝘃𝗲𝘀, 𝗹𝗼𝘂𝗱 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝘀

حرکات خاموش، نتایج بلند

بیو انگلیسی شخصیتی

𝗛𝗶𝘀 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗮𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗮 𝗴𝗮𝘁𝗲

قلبش مثل دروازه بود‌‌
𝐀 𝐭𝐢𝐫𝐞𝐝 𝐬𝐨𝐮𝐥 𝐛𝐞𝐡𝐢𝐧𝐝 𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐨𝐝𝐲

یه روح خسته پشتِ یه جسم قوی‌‌
𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙩𝙧𝙚𝙚 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙖𝙭𝙚𝙙 𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙖𝙮

هر درختی یه روز تبر میشه‌‌
ᴋᴀʟʙɪᴍ ᴅᴇğɪʟ, ᴛüᴍ ʙᴇɴʟɪğɪᴍ ᴋɪʀɪʟᴅɪ

قلبم نه، تمام من شکسته است

بیو انگلیسی با فونت خاص عاشقانه

ℕ𝕠 𝕠𝕟𝕖 𝕨𝕒𝕤 𝕝𝕚𝕜𝕖 𝕪𝕠𝕦

هیچکس شبیه تو نشد‌‌
𝗬𝗼𝘂 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗹 𝘆𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝗹𝗳

شیطان رو خودت به وجود میاری‌‌
ᵈᵒⁿᵗ ˡᵉᵗ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ ˢᵗᵉᵃˡ ˡᵃᵘᵍʰᵗᵉʳ ᶠʳᵒᵐ ʸᵒᵘʳ ˡⁱᵖˢ

اجازه نده دنيا خنده رو از لبات بدزده
𝗠𝘆 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗶𝘀 𝗯𝗲𝗮𝘂𝘁𝗶𝗳𝘂𝗹 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘆𝗼𝘂

دنیای من با تو زیباست‌‌

متن با فونت زیبا برای بیو اینستا

Bεŧŧεɾ ŧσ ɓε ꜱŧɾσռɠ ŧɦɑռ ρɾεŧŧყ ɑռɖ υꜱεɭεꜱꜱ

بهتره قوی باشی تا خوشگل و بی‌مصرف
𝐈 𝐜𝐚𝐧𝐭 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮

نفس کشیدنم بی تو نتوان
ʙᴇ ᴄᴀʀᴇғᴜʟ ᴡʜᴏ ʏᴏᴜ ᴛʀᴜsᴛ

حواست باشه به کی اعتماد میکنی‌‌

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام

ᵗʰᵉ ᵖˡᵃᶜᵉ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵖᵉʳˢᵒⁿ ʷʰᵒ ᵍᵒᵉˢ ⁱˢ ᵗʰᵉ ᵗʳᵃˢʰ, ⁿᵒᵗ ʸᵒᵘʳ ʰᵉᵃʳᵗ

جایِ آدمی که میره سطل آشغاله نه قلبت‌‌
𝗛𝘂𝗴 𝗺𝗲 𝗶𝗻 𝗮 𝘄𝗮𝘆 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗽𝗲𝗻𝗲𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗺𝗲

جوری بغلم کن که در من نفوذ کنی‌‌
𝗠𝗮𝗸𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺𝘀, 𝗶𝘁 𝗵𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻𝘀 𝗶𝘁𝘀𝗲𝗹𝗳

تو رویایش را بِباف، اتّفاقش خودش می‌افتد‌‌

متن کوتاه انگلیسی برای بیو واتساپ

ɴᴏʀᴍᴀʟ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴄᴀʀᴇ ᴍᴇ

آدماي معمولي منو ميترسونن
Be stronger than your excuse‌‌s

قوی تر از بهونه هات باش‌‌
𝐒𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧

سکوت بهترین راه حله‌‌
Aʟᴏɴᴇ ʙᴜᴛ sᴛʀᴏɴɢ

تنها ولی محکم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام شاخ

𝑻𝒉𝒆 𝒘𝒊𝒏𝒏𝒆𝒓 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒄𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒆𝒑 𝒄𝒂𝒍𝒎

برنده اونه که میتونه خونسرد باشه‌‌
𝑻𝒉𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒎 𝒔𝒆𝒂 𝒅𝒐𝒆𝒔𝒏𝒕 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒂 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏

دریای آرام، ناخدای قوی نمیسازه‌‌
𝕊𝕠𝕞𝕖𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘𝕤 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒆𝒏 𝒐𝒏𝒄𝒆

بعضى چيزها يكبار بيشتر پيش نميان

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با فونت خاص

ʷʰᵉⁿ ᵘ ᵈᵒᵘᵇᵗ ʸᵒᵘʳ ᵒʷⁿ ᵖᵒʷᵉʳ, ᵘ ᵍⁱᵛᵉ ᵖᵒʷᵉʳ ᵗᵒ ʸᵒᵘʳ ᵒʷⁿ ᵈᵒᵘᵇᵗ

وقتی به قدرت خودت شک داری، به شک خودت قدرت میدی‌‌
ⁱ ʲᵘˢᵗ ʷᵃⁿⁿᵃ ˢᵗᵃʸ ᵇᵘˢʸ ˢᵒ ᵗʰᵃᵗ ⁱ ᵈᵒⁿᵗ ʰᵃᵛᵉ ᵗⁱᵐᵉ ᵗᵒ ᶠᵉᵉˡ

من فقط می خوام مشغول بمونم تا دیگه زمانی برای احساس کردن نداشته باشم
𝑶𝒏𝒄𝒆 𝒊 𝒓𝒂𝒏 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖, 𝒏𝒐𝒘 𝒊 𝒓𝒖𝒏 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒚𝒐𝒖

يه بار به سمتت اومدم، حالا دارم ازت فرار ميكنم

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام انگیزشی

Gᴏᴅ ʀᴇʟɪᴇᴠᴇs ʏᴏᴜʀ ᴘᴀɪɴ

خدا دردت رو تسکین میده
ᵇᵉᵃᵘᵗʸ ⁱˢⁿᵗ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᶠᵃᶜᵉ ᵇᵘᵗ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ˡⁱᵍʰᵗ ᵗʰᵃᵗ ˢʰⁱⁿᵉ ᶠʳᵒᵐ ᵗʰᵉ ʰᵉᵃʳᵗ

زیبایی به چهره نیست، به نوریه که از قلب میتابه‌‌
𝗕𝗲𝗶𝗻𝗴 𝗮 𝗯𝗼𝘀𝘀 𝗶𝘀 𝗮 𝗹𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝘆𝗹𝗲

رئیس بودن یه سبک زندگیه
ᵍⁱᵛᵉ ʸᵒᵘʳˢᵉˡᶠ ᵗⁱᵐᵉ ᵃⁿᵈ ˡᵒᵛᵉ ʸᵒᵘʳˢᵉˡᶠ

به خودت زمان بده و خودت رو دوست داشته باش

متن کوتاه انگلیسی برای بیو تلگرام

Sᴘᴇᴀᴋ ғʀᴀɴᴋʟʏ

رک و صریح حرف بزنید‌‌
𝐵𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑜𝑤𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑔, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑙𝑎𝑣𝑒

شاه خودت باش، بقیه یاد میگیرن برده‌ات باشن‌‌
ʰᵉ ⁱˢ ᵗʰᵉ ᵍᵒᵈ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ⁱᵐᵖᵒˢˢⁱᵇˡᵉ, ʷʰⁱˡᵉ ʸᵒᵘ ᶜʳʸ ᶠᵒʳ ᵗʰᵉ ᵖᵒˢˢⁱᵇˡᵉ

او خدای ناممکن هاست، درحالی که تو برای ممکن ها گریه میکنی
ˢᵗᵒᵖ ᵈᵒⁱⁿᵍ ᵗʰⁱⁿᵍˢ ʸᵒᵘ ᵈᵒⁿᵗ ʷᵃⁿⁿᵃ ᵈᵒ

دست از انجام کارهایی که تمایلی به انجامشان ندارید بردارید‌‌

متن کوتاه انگلیسی برای پروفایل با ترجمه

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛 ℎ𝑜𝑤 𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑖𝑙

آنقدر شکست خوردن را تجربه کن تا راه شکست دادن رو یاد بگیری‌‌
𝐏𝐥𝐚𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐢𝐬 𝐚 𝐰𝐞𝐚𝐤𝐧𝐞𝐬𝐬

بازی کردن با آدما یه ضعفه
ᵗʰᵉ ᵇᵉˢᵗ ᵛᵉʳˢⁱᵒⁿ ᵒᶠ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ⁱˢ ʷᵃˢᵗᵉᵈ ᶠᵒʳ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˢᵗ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ

بهترین نسخه ی آدما برای بدترین آدما هدر میره‌‌
𝑳𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒄𝒂𝒏 𝒃𝒆 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍, 𝒇𝒆𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒄𝒂𝒏𝒕

خنده ها شاید مصنوعی باشن، ولی احساسات هرگز

جملات کوتاه انگلیسی برای پروفایل

𝗚𝗼𝗱 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗴𝗲

خدا انتقام خواهد گرفت
ᵗʰᵉ ᵒⁿˡʸ ᵗʰⁱⁿᵍ ᵗʰᵃᵗ ᵏᵉᵉᵖˢ ᵘ ᶠʳᵒᵐ ᵇʳᵉᵃᵏⁱⁿᵍ ⁱˢ ˢᵉˡᶠ ᵉˢᵗᵉᵉᵐ

تنها چیزی که از شکستن دور نگهت میداره عزت نفسه‌‌
𝐺𝑟𝑖𝑒𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑣𝑟𝑡 𝑤ℎ𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑎𝑘𝑒𝑠 𝑦𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒

دل کندن از چیزی که دوسش داری بزرگت میکنه‌‌
ⁱ ⁿᵉᵛᵉʳ ᵘⁿⁱⁿᵗᵉⁿᵗⁱᵒⁿᵃˡˡʸ ᵇᵒᵗʰᵉʳᵉᵈ ᵃⁿʸᵒⁿᵉ, ᵉᵛᵉʳʸᵗʰⁱⁿᵍ ʷᵃˢ ᵖˡᵃⁿⁿᵉᵈ

من‌ هیچوقت‌ نا خواسته‌ کسی‌ رو‌ اذیت‌ نکردم، همش‌ برنامه‌ ریزی‌ شدست‌‌

جملات کوتاه انگلیسی برای پروفایل اینستاگرام

𝗜𝗳 𝘆𝗼𝘂𝗿𝗲 𝗴𝗼𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗮𝗻𝘀𝘄𝗲𝗿
Lᴀᴛᴇ, ᴛʜᴇɴ ᴅᴏɴᴛ ᴀɴsᴡᴇʀ

اگه قراره دیر جواب بدی پس جواب نده‌‌
ᵍᵉᵗᵗⁱⁿᵍ ᵘˢᵉᵈ ᵗᵒ ˢᵒᵐᵉᵗʰⁱⁿ ⁱˢ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˢᵗ ᵃⁿᵈ ᵇᵉˢᵗ ᵗʳᵃⁱᵗ ᵒᶠ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ

عادت کردن بدترین و بهترین خصلتِ آدماست‌‌
ᗷᗴᖴOᖇᗴ 𝐲𝐨𝐮 𝐬𝐩𝐞𝐚𝐤, 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧

قبل از حرف زدن، گوش کن
ˡⁱᶠᵉ ᵈᵒᵉˢⁿᵗ ʰᵃᵛᵉ ᵉˣᵗʳᵃ ᵗⁱᵐᵉ, ᵈᵒⁿᵗ ʷᵃˢᵗᵉ ʸᵒᵘʳˢᵉˡᶠ ᶠᵒʳ ᵃⁿʸᵒⁿᵉ

زندگی وقت اضافه نداره، خودتو برای کسی تلف نکن‌‌

متن کوتاه انگلیسی برای استوری

𝔹𝕖 𝕜𝕚𝕟𝕕, 𝕚𝕥𝕤 𝕗𝕣𝕖𝕖

مهربون باشید، رایگانه
𝕐𝕠𝕦 ᵃʳᵉ ᵐʸ 𝕠𝕟𝕝𝕪 ʰᵃᵖᵖⁱⁿᵉˢˢ

تو تنها دلخوشیمی‌‌
𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡 𝑟𝑜𝑎𝑑𝑠 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

جاده های دشوار، معمولاً به مقصد های زیبایی منتهی می شوند‌‌
Be happy, ɪᴛ ᴅʀɪᴠᴇs ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴄʀᴀᴢʏ

شاد باش، این آدما رو دیوونه میکنه

متن کوتاه انگلیسی برای استوری اینستاگرام

I'm not afraid Because i believe in myself

نـمیترسم چون خودمو باور دارم
𝐘𝐨𝐮 𝐭𝐚𝐥𝐤 𝐛𝐮𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐛𝐞 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐭

حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی
ᵐʸ ˡᵒᵛᵉˡʸ ᵉʸᵉˢ, ᵈᵒⁿᵗ ᶠᵒᶜᵘˢ ᵒⁿ ᶜʳʸⁱⁿᵍ ᵗᵒᵒ ʰᵃʳᵈ

چشماي عزيزم، ميشه براي ريختن يه قطره اشك انقدر پيله نكنين
God doesnt need time and he is never late‌‌


خدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمیکند‌‌

متن کوتاه انگلیسی برای بیو واتساپ

𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀

الهامات خود را دنبال کنید‌‌
Needlessness means that you no longer need to explain yourself to anyone‌‌


بی نیازی یعنی دیگه نیاز نباشه خودتو برای کسی توضیح بدی‌‌
𝙄𝙩𝙨 𝙣𝙤𝙩 𝙚𝙖𝙨𝙮 𝙩𝙤 𝙜𝙚𝙩 𝙢𝙚

بدست آوردنِ من آسون نیست‌‌
𝑰 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒉𝒂𝒏𝒅𝒍𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 𝒐𝒇 𝒍𝒊𝒇𝒆

من باید یاد بگیرم چگونه با واقعیت‌های زندگی کنار بیایم‌‌

متن کوتاه انگلیسی برای پست اینستاگرام

𝐀𝐬𝐤 𝐦𝐞 𝐰𝐡𝐚𝐭𝐬 𝐮𝐩, 𝐦𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐢𝐦 𝐧𝐨𝐭 𝐠𝐨𝐨𝐝

بپرس چه خبر، شاید خوب نیستم‌‌
𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

عشق بدون عمل چیزی نیست
ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ ɪs ɴᴇᴀʀ

پایان نزدیک است
𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐢 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐜𝐫𝐲, 𝐛𝐮𝐭 𝐢𝐭 𝐡𝐮𝐫𝐭𝐬

شاید گریه نکنم، ولی ازاردهنده‌ست

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با فونت خاص

ᵗʰᵉ ˢᵗʳᵒⁿᵍᵉˢᵗ ᵗʰⁱⁿᵍ ⁱ ᵉᵛᵉʳ ᶠᵉˡᵗ ʷᵃˢ ᵐʸ ᶠᵉᵉˡⁱⁿᵍˢ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ

قویترین چیزی که تا به حال حس کردم احساساتم برای تو بود
𝑾𝒉𝒚 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒊𝒏𝒆?

چرا مال من نیستی؟‌‌
You pretend like you're happy, but you aren't

وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی
𝗜 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗻𝗼 𝘄𝗲𝗮𝗸𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝘀

من هیچ نقطه ضعفی ندارم‌‌

متن کوتاه انگلیسی برای بیو با ترجمه فارسی

Honesty can keep you safe, but if you can't be trusted, you trap yourself


صداقت میتونه حفظت کنه، اما اگه قابل اعتماد نباشی تو تله ی خودت گیر میفتی
ᵒⁿᶜᵉ ʸᵒᵘ ᵇᵉˡⁱᵉᵛᵉ ʸᵒᵘ ᶜᵃⁿ ᵃᶜʰⁱᵉᵛᵉ ˢᵒᵐᵉᵗʰⁱⁿ, ʸᵒᵘ ᵐᵒˢᵗ ˡⁱᵏᵉˡʸ ʷⁱˡˡ

وقتی باور کنی که می تونی به چیزی برسی، به احتمال زیاد بهش خواهی رسید
After me, who will hold your hands?‌‌

بعد از من، چه کسی دستانت را میگیرد؟‌‌
𝐒𝐨𝐫𝐫𝐲 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞

تاسف بدون تغییر چیزی نیست

متن کوتاه انگلیسی برای بیو اینستاگرام با فونت خاص

𝑇ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ, 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑏𝑢𝑙𝑙𝑠ℎ𝑖𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑤𝑖𝑡ℎ

با ادمای کمتری بچرخی، با مزخرفات کمتری سروکار داری
𝙇𝙞𝙫𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙥𝙚𝙖𝙘𝙚

در زمان حال زندگی کن تا آرامش داشته باشی
4.7/5 - (46 امتیاز)

کتاب الکترونیکی (182 صفحه)

فایل صوتی کتاب (132 دقیقه)

کتاب الکترونیکی 14 تمرین مکمل

برنامه تمرینی 4 هفته ای

موسیقی درمانی سابلیمینال

اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا