آرایش صورت

کانتور انواع بینی؛ کانتور بینی قوزدار، پهن، دراز، کج، کشیده و افتاده

توجه: در متعادل سازی یا کانتور بینی دقت کنید. تیرگی ها، تون خاکستری داشته و تیرگی و روشنی را بعد از زدن فون زمینه بر روی چهره بزنید.

1. طول بینی

جهت کوتاه نشان دادن طول بینی، از گوشه چشم تیرگی را شروع کرده و آن را به سمت بیرون محو نمایید. روی سطح بینی را به شکل پهن تری روشنی داده و فاصله دو ابرو را نیز زیاد کنید.
تیرگی را از ابروها برای بلند و کشیده نشان دادن طول بینی بکشید و آن را به سمت بینی محو نمایید.

2. عرض بینی

بعد از زدن فون تیره پشت پره بینی آن را به سمت داخل بینی محو کنید. زیر پره بینی را فون روشن بزنید.

3. زیر یا ارتفاع بینی

به دلیل استثنا بودن گریم بینی، زیر بینی را برای کوتاه و سر بالا نشان دادن روشنی داده و از فون تیره برای بلند و افتاده نشان دادن آن استفاده کنید.

کانتور بینی

در این مطلب قصد داریم کانتور انواع بینی را برای شما شرح دهیم. با مجله اینترنتی مثبت 1 همراه باشید.

کانتور انواع بینی


بینی ایده آل

طول بینی ایده آل برابر گوش و عرض آن برابر یک چشم است. روی بینی را فون زمینه زده و نیازی به کانتور ندارد.

بینی کوتاه

بینی کوتاه معمولا در چهره ای که قسمت شماره 2 آن کمتر قسمت 1 و 3 باشد، یعنی ناحیه ی وسط کمتر دیده می شود. در این صورت، از سر ابرو 2 خط موازی با فون تیره تا نوک بینی کشیده و به سمت بیرون محو نمایید.
بین دو خط موازی را روشنایی داده و این روشنی را تا سر ابرو ادامه دهید.

بینی بلند

بینی بلند معمولا در چهره ای است که قسمت 2 چهره نسبت به 1 و 3 بیشتر دیده می شود. از گوشه ی داخلی چشم به طرف سر بینی 2 خط موازی با فون 2 درجه تیره تر از فون زمینه بکشید و به سمت بیرون محو نمایید. بین دو خط تیره را روشنایی زده و محو نمایید.

بینی کشیده (دراز)

کانتور کردن بینی دراز یا کشیده در دو طرف تیغه ی بینی، 2 خط موازی تیره از گوشه ی داخلی چشم بکشید و تیرگی ها را به سمت تیغه ی بینی محو کرده، از فون روشن در دو طرف بینی استفاده کنید. سپس نوک بینی و پره ها را تیرگی زده و از فون  روشن زیر بینی نیز استفاده کنید.

بینی پهن 

برای رتوش بینی پهن در دو طرف تیغه ی بینی دو خط موازی تیره کشیده و تیرگی را به طرف کناره های بینی محو نمایید. در قسمت وسط، روی تیغه بینی فون روشن زده و محو کنید.

بینی افتاده

با فون 2 درجه تیره تر، قسمت افتادگی نوک بینی را تیرگی بدهید و از فون روشن برای زیر بینی استفاده کرده و محو کنید.

بینی نوک تیز

قسمت نوک بینی را فون تیره زده و به اطراف محو نمایید.

بینی قسمت بالا باریک و قسمت پایین پهن(ترمپتی)

با فون 2 درجه روشن تر از فون زمینه قسمت بالای بینی که نازک است را روشن کرده و محو کنید. با فون 2 درجه تیره تر از فون زمینه قسمت پایین بینی و پره ها را که پهن و عرض آن زیاد است را تیرگی دهید.

بینی قوزدار

مکانتور کردن بینی قوزدار با فون 2 درجه روشن تر از زمینه بالا و پایین قوز را روشنی زده و نوک بینی را اگر کشیدگی داشت، تیرگی دهید.

بینی منحرف و کج

برای تعادل بخشیدن به بینی منحرف و کج، بعد از زدن فون زمینه برجستگی غیر طبیعی را فون تیره زده و فرورفتگی غیر طبیعی را روشنایی می دهیم تا بینی به تعادل رسیده و در فون زمینه محو شود. برای کانتور کردن بینی کج و انحراف دار هر قسمت را به صورت مجزا در نظر می گیریم.

بینی خیلی باریک

برای تعادل بخشیدن به بین خیلی باریک، با فون 2 درجه روشن تر از فون زمینه تمام سطح بینی را روشنی زده و در فون زمینه محو کنید.

بینی های صاف

فون 2 درجه روشن تر از زمینه را قسمت جلوی بینی زده و روی سطح بینی را فون تیره بزنید.

بینی مستقیم

از فون 2 درجه تیره تر از زمینه روی برآمدگی بینی بزنید تا بینی مستقیم کانتور شود.

کتاب الکترونیکی با زود انزالی خداحافظی کنید

شامل برنامه ماهانه + آموزش تصویری + تمرینات تایید شده توسط انجمن اورولوژی اروپا

اطلاعات بیشتر
منبع
بخش زیبایی مجله اینترنتی مثبت 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن