جملات و اشعار

بیو عاشقانه خاص دلبری با فونت زیبا انگلیسی

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، گلچینی از زیباترین متن های بیو عاشقانه خاص دلبری با فونت زیبا انگلیسی را برای شما آماده نموده ایم.

 🅘 🅛🅘🅥🅔 🅕🅞🅡 🅨🅞🅤 ❥••

برايِ طُ زندِگي میکنَم ..♥️

❤❤❤

♥️⃤••𝗪 𝗔 𝗧 𝗖 𝗛 𝗜 𝗡 𝗚
⠀⠀⠀⠀ᴜ ɪs ᴀᴄᴛᴜᴀʟʟʏ ᴡᴀᴛᴄʜɪɴɢ
⠀⠀⠀⠀ʜᴇᴀᴠᴇɴ..!

تمٰاشایِ طُ دَر واقع تمٰاشایِ بِهِشتِه..!

❤❤❤

بیو انگلیسی با فونت خاص عاشقانه

 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝑆𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑇𝒉𝑎𝑡 𝑡𝑊𝑜 𝑎𝑟𝑚𝑆
 𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑂𝑡 𝑒𝑛𝑜𝑢𝑔𝒉 𝑇𝑜
𝐻𝑢𝑔 𝑌𝑜𝑢...

"تــو" انقدر خوبي ك دوتا دست
ڪمه واسه بـَغل ڪردنت :))

❤❤❤

𝗬 𝗢 𝗨
ᴿ ᵀᴴᴱ ᴮᴱᴳᴵᴺᴺᴵᴺᴳ ᴼᶠ ᴹᵞ ᴴᴬᴾᴾᴵᴺᴱˢˢ

 تو شُـروعِ هَمِـه‌ی دِلخوشیامی..‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‎

❤❤❤

𝓗𝓮 𝓲𝓼 𝓝𝓸𝓽 𝓕𝓸𝓻 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓸𝓷𝓮
𝓗𝓮 𝓲𝓼 𝓙𝓾𝓼𝓽 𝓕𝓸𝓻 𝓜𝓮•🕊•

اون بَرای هَرکسی نیست
فَقط بَرای "مَنه♥️"♥️

❤❤❤

بیو گرافی عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

𝓐𝓵𝔀𝓪𝔂𝓼 𝓫𝓮 𝓶𝔂 𝓵𝓸𝓿𝓮...🎧
همیشه عشق من بمون...🕷

❤❤❤

 ●❥ 𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔

މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒

❤❤❤

   𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍
𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒃𝒆𝒂𝒕 𝒓𝒉𝒚𝒕𝒉𝒎

 «تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️

❤❤❤

بیو عاشقانه خاص دلبری انگلیسی با معنی

♥️••𝘼𝙡𝙇 𝙏𝙝𝙚 𝙒𝙤𝙧𝙡𝘿 𝙂𝙤𝙩 𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙖𝙩𝙧𝙤𝙇 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮, 𝙄 𝘿𝙤𝙧𝙚𝙩 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙖𝙡𝙚𝙙

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

❤❤❤

𝓛𝓮𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓪𝔂 𝓘'𝓶 𝔀𝓻𝓸𝓷𝓰
𝓑𝓾𝓽 𝓘 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝔂𝓸𝓾..💙🕊

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♥️

❤❤❤

𝐘𝐎𝐔𝐑𝐄 𝐌𝐘 𝐇𝐄𝐀𝐑𝐓𝐁𝐄𝐀𝐓

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ

❤❤❤

- 𝓁ℯ𝓉'𝓈 𝓉𝒽𝒾𝓃𝓀 𝒶𝒷𝒪𝓊𝓉 𝓂𝒪𝓇ℯ 𝒷ℯ𝒶𝓊𝓉𝒾𝒻𝓊𝓁 𝓉𝒽𝒾𝓃ℊ𝓈.
+ 𝓁𝒾𝓀ℯ 𝓌𝒽𝒶𝓉 ?
- 𝓎ℴ𝓊𝓇 ℯ𝓎ℯ𝓈•♥•

- بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
- "چِشمات♥️"

❤❤❤

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

𖤐♥️••ᗷEIᑎG ᗯITᕼ YOᑌ IS ᗯᕼᗩT I ᑕᗩᒪᒪ ᕼᗩᑭᑭIᑎESS

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♥️

❤❤❤

ʕ•̫͡•ʔ♥️ʕ•̫͡•ʔ
𝒴ℴ𝓊𝓇ℯ ℳ𝓎 ℰ𝓋ℯ𝓇𝓎 ℳℴ𝓂ℯ𝓃𝓉

 « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

❤❤❤

➖⃟♥️•• 𝗦𝗛𝗘 𝗜𝗦 𝗡𝗢𝗧
ᴀ sɪɴɢᴇʀ ʙᴜᴛ ɪ ʟᴏᴠᴇ ʜᴇʀ ᴠᴏɪᴄᴇ

خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم ...

❤❤❤

بیو انگلیسی با فونت خاص

⠀♥️⃤••𝗠 𝗬 𝗟 ♥️ 𝗩 𝗘
⠀⠀ғᴏʀ ᴜ ɪs ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ᴇɴᴅʟᴇss
⠀⠀ғᴇᴇʟɪɴɢ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ

عشقِ من به طُ بی‌پایان ترین حِس دُنیاس

❤❤❤

 •yₒᵤ ₐᵣₑ ₘy ₕₑₐᵣₜ ₐₙd ₛₒᵤₗ

تو قلب و روح منی

❤❤❤

ℐ𝓃𝒿ℯ𝒸𝓉ℯ𝒹 𝒾𝓃𝓉ℴ 𝓂𝓎 𝓌𝒽ℴ𝓁ℯ 𝒷ℯ𝒾𝓃ℊ
ⓨⓞⓤⓡ ⓑⓔⓘⓝⓖ

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸

❤❤❤

➖⃟♥️••𝑰 𝑳𝑶𝑽𝑬 𝒀𝑶𝑼
𝓢𝓸𝓶𝓮 𝓮𝔁𝓹𝓮𝓻𝓲𝓮𝓷𝓬𝓮𝓼 𝓪𝓻𝓮 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵
  𝓛𝓲𝓴𝓮 𝓵𝓸𝓿𝓲𝓷𝓰 𝔂𝓸𝓾

بعضی‌تجربه‌ها‌قشنگن‌ مثلِ‌‌دوست‌داشتنِ طُ...

❤❤❤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎بیو عاشقانه انگلیسی 1402

𝓨𝓸𝓾'𝓻𝓮 𝓣𝓱𝓮 𝓚𝓲𝓷𝓰 𝓞𝓯 𝓜𝔂 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽,𝓐𝓷𝓭
𝓝𝓸 𝓡𝓮𝓿𝓸𝓵𝓾𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓒𝓪𝓷 𝓡𝓮𝓶𝓸𝓿𝓮 𝓨𝓸𝓾

شاه قلبم تویی،هیچ انقلابی
نمیتونه تاج و تختت رو بگیره♥️

❤❤❤

𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮'𝓼 𝓷𝓸 𝓹𝓮𝓻𝓼𝓸𝓷 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭
𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓲 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓶𝓸𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝔂𝓸𝓾•💍

تو كل ▴دُنــــيا▴ هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از ▴تـــــوُ▴ بخوامش•♥️•

❤❤❤

‹𝒴ℴ𝓊'𝓇ℯ 𝒯𝒽ℯ ℳℴ𝓈𝓉 𝓅ℴ𝓅𝓊𝓁𝒶𝓇 ℳ𝒶𝓃
ℐ𝓃 𝓂𝓎 ℋℯ𝒶𝓇𝓉 ..♥️🥂›

در دیــارِ﹝قَلبــَـم﹞
طُ مَحبوب‌ترین "مَـــردی"💜

❤❤❤

 𝒯𝒽ℯ 𝓈ℯ𝒶 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓌𝒶𝓉ℯ𝓇
𝒯𝒽ℯ 𝓈𝓀𝓎 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓂𝓎
ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊♥️🌊

دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و قلب‌من پر طُ♥️

❤❤❤

بیو عاشقانه کوتاه انگلیسی

𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮'𝓼 𝓝𝓸𝓫𝓸𝓭𝔂 𝓘𝓷 𝓜𝔂 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽
𝓔𝔁𝓬𝓮𝓹𝓽 𝓨𝓸𝓾•♥️

نِمیتونه کَسی تُویِ دِلَم
جای "تُــ∝ــو" بیاد•💍

❤❤❤

𝒴ℴ𝓊 𝒶𝓇ℯ 𝓉𝒽ℯ ℯ𝓃𝒹 𝒪𝒻 𝒶𝓁𝓁 𝒸𝒪𝓂𝓅𝒶𝓈𝓈𝒾𝒪𝓃💍

"تُــــو‌♥️خَتـمِ‌تَمـامِ‌دِلبَـرانی🧸

❤❤❤

🅲🅐🅽'🆃 🆈🅞🆄 🅻🅸🆅🅴
ꔷWιтнOυT yOυ

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌کَرد∘♥️

❤❤❤

𝓲 𝓪𝓵𝔀𝓪𝔂𝓼 𝓵𝓸𝓿𝓮
𝓽𝓱𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓼𝓸𝓷 𝓯𝓸𝓻 𝓶𝔂 𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮..•💕•

◗تو◖ همیشه دلیل لبخندامی دلبــرم•

❤❤❤

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

𝐻𝓊𝑔 𝓂𝑒 𝑀𝓎 𝒽𝑒𝒶𝓇𝓉 𝓌𝒶𝓃𝓉 𝒶𝓃𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇 𝓈𝓅𝒾𝓇𝒾𝓉 . . .♥️

بغلم‌ کن‌ که‌ دلم‌ جان‌ دگر می‌خواهد . . .

❤❤❤

𝓨𝓸𝓾 𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮𝓭 𝓪𝓷𝓭
𝓲 𝓯𝓮𝓵𝓵 𝓲𝓷 𝓵𝓸𝓿𝓮 ◌💍◌

❲تُᰔ❳ خندیدے و من عاشق شدم◌🌩◌

❤❤❤

4.5/5 - (58 امتیاز)

کتاب الکترونیکی (182 صفحه)

فایل صوتی کتاب (132 دقیقه)

کتاب الکترونیکی 14 تمرین مکمل

برنامه تمرینی 4 هفته ای

موسیقی درمانی سابلیمینال

اطلاعات بیشتر
دمنوش گیاهی سریع‌ترین راه برای لاغری شکم و پهلو

نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۷ کیلو لاغری در یک ماه، همین الان مشاوره رایگان بگیرین.

منبع
گلچین شده از تاوبیو

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا