پیام تبریک

متن تبریک تولد خواهر به انگلیسی؛ 1403

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، مجموعه ای از زیباترین متن های تبریک تولد خواهر به انگلیسی برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

.Birthdays never stop, and U never can stop being my sister, both of these are good to happen. Happy birthday
تولدها هرگز متوقف نمی‌شوند، و تو همیشه خواهر من باقی خواهی ماند. هر دو این‌ها اتفاق‌های خوبی هستند. تولدت مبارک.
.I don’t know where I’d be without U. Happy Birthday, Sister
من نمی‌دانم بدون تو کجا خواهم بود. تولدت مبارک خواهر.
You are the nicest, sweetest person in my life, birthday girl. Thank U for always being there for me and watching over me! Happy Birthday
تو زیباترین، شیرین‌ترین فرد در زندگی من هستی، تولدت مبارک دختر. متشکرم که همیشه در کنارم هستی و مراقب منی! تولدت مبارک!

متن تبریک تولد خواهر به انگلیسی با ترجمه

همچنین بخوانید: متن تبریک تولد خواهر ته تغاری

!! God gave me the best. He gave me U. Happy birthday to the best sister ever
خدا بهترین کس را به من داده است. او تو را به من داده است. تولد بهترین خواهرم مبارک!
.You are so beautiful and so caring, one just can’t imagine life without you being my sister. Happy Birthday
تو بسیار زیبا و دلپذیر هستی، هیچ کس نمی‌تواند زندگی بدون تو را تصور کند خواهر من. تولدت مبارک
Though the miles are far between us, my heart is near to
yours on this your special day. Happy Birthday
اگرچه کیلومترها با هم فاصله داریم
اما در این روز بخصوص، قلبم در کنار قلب توست.
تولدت مبارک آرام جانم!
Blow your candles out and make a beautiful wish.
I will do everything to make your birthday wishes come true.
Happy Birthday my Dear
شمع‌های تولدت رو فوت کن و یه آرزوی قشنگ داشته باش!
من هر کاری می‌کنم تا آرزوهای تولدت برآورده بشه.
تولدت مبارک عزیزم!

متن تبریک تولد خواهر به زبان انگلیسی

همچنین بخوانید: متن فوق العاده برای تبریک تولد خواهر از طرف برادر

Happy birthday! I hope all your birthday wishes
and dreams come true
تولد مبارک، امیدوارم تمام آرزوها و
رویاهای تولدت به حقیقت بپیونده
Today the earth shines a little brighter
because it’s the day you came into the world. I love you
امروز زمین کمی روشن‌تر شده چون روزی است
که تو پا به این جهان گذاشتی. دوستت دارم!
.Happy Birthday to my wonderful sister, God Bless U. I’m so blessed to have you in my life. Love you
تولدت مبارک خواهر فوق العاده من، خدا تو را خوشبخت کند. من خیلی خوشحالم که تو را در زندگیم دارم. دوستت دارم.

متن تبریک تولد خواهر به انگلیسی کوتاه

همچنین بخوانید: متن تبریک تولد خواهر برای استوری فروردین ماهی

.I am lucky to have a sister like U; warm birthday wishes for a perfect sister
من خیلی خوش شانس هستم که خواهری مثل تو دارم، گرم‌ترین آرزوهای تولد برای یک خواهر تمام عیار.
You can choose Ur friends but not your family. You have been my family and friend, lucky to have you as my sister, happy birthday, dear sister
شما می‌توانید دوستان خود را انتخاب کنید اما خانواده خود را نه. تو هم خانواده و هم دوست من هستی. خیلی خوشحال هستم که تو خواهرم هستی. تولدت مبارک خواهر عزیزم!
! Today is the day to celebrate U! After all the fights, U are still my number one! Happy Birthday, Sis
امروز روز جشن توست! بعد از تمام دعواها، تو هنوز شماره یک من هستی! تولدت مبارک، خواهر!

متن زیبا برای تبریک تولد خواهر به انگلیسی

همچنین بخوانید: متن تبریک تولد خواهر برای استوری طنز

.Just wanted U to know that I am thinking about you all the time, And I hope U have a happy birthday, Sister
تنها می‌خواهم بدانی من در همه حال به تو فکر می‌کنم، و امیدوارم یک روز تولد شاد داشته باشی، خواهر.
You’re there to make me laugh, You’re there to make me smile, You’re there to make my life simpler, You’re there to understand, Happy Birthday, sister
تو هستی تا مرا بخندانی و لبخند را به لبانم بیاوری، تو هستی تا زندگی را برایم ساده‌تر کنی، تو هستی تا مرا درک کنی، تولدت مبارک، خواهر!
.Your mantras for a joyful life are a real learning for me. Keep working on me. Happy Birthday dear sister, do well
مانتراهای تو برای یک زندگی شاد یک درس واقعی برای من هستند. روی من کار کن. روز تولدت مبارک خوهر عزیزم.
.What a fighter U are? Your spirit and never say never have changed our lives. Happy Birthday, Sister, you are the difference
چه جنگجویی هستی تو؟ روح تو هرگز نه نمی‌گوید و زندگی ما را تغییر داده است. تولدت مبارک، خواهر، تو متفاوت هستی.

تبریک تولد خواهر به انگلیسی با معنی

همچنین بخوانید: متن تبریک تولد خواهر برای استوری اسفند ماهی

! When people say I am so smart and handsome, I feel that all of you is deep inside me. Happy Birthday
وقتی مردم می گویند من خوشتیپ و زرنگ هستم، احساس می‌کنم تو در اعماق وجودم هستی. تولدت مبارک!
You’ve been my friend and guide through and through, examples you set are life I emulate. Thank you for being a darling sister. Happy Birthday
تو خواهر من هستی و همیشه راهنمای من بوده‌ای. مثال‌هایی که تو تعیین می‌کنی الگوی من هستند. ممنون که هستی خواهر عزیزم. تولدت مبارک!
.You are everything that I could have asked for in a sister and more. I don’t know which of us is luckier! Happy Birthday
تو تمام ویژگی‌هایی را که من در یک خواهر دنبال آن می‌گردم، دارا هستی. من نمی‌دانم کدام یک از ما خوش شانس‌تر هستیم! تولدت مبارک
.They say that you can choose your friends but you can’t choose your family. I think I am lucky. Happy Birthday
همه می گویند می‌توانی دوستان خود را انتخاب کنی ولی خانواده خود را نه. من فکر می‌کنم خوش شانس هستم. تولدت مبارک
.You can’t stop having birthdays and you can’t stop being my sister. And those are both good things. Happy Birthday
همیشه تولدت تو فرا خواهد رسید و همیشه خواهر من باقی خواهی ماند. و هر دو این‌ها اتفاقات خوبی هستند. تولدت مبارک
.You are the best sister that I have ever had. Even in my imagination. Happy Birthday
تو بهترین خواهری هستی که من تا به حال داشته‌ام. تولدت مبارک

جمله تبریک تولد خواهر به انگلیسی

همچنین بخوانید: متن تبریک تولد برای خواهر از دست رفته

! We may fight, argue, and annoy each other, but you will always be my best sister. Love you through thick and thin. Happy birthday
ما شاید دعوا کنیم، و همدیگر را اذیت کرده باشیم. اما تو همیشه بهترین خواهر من خواهی بود. من با وجود تمام سختی‌ها و خوبی‌ها عاشقت هستم. تولدت مبارک!
! If only everyone had an amazing sister like you. The world would be a much better place. Happy birthday
اگر هرکس یک خواهر شگفت انگیز مثل تو داشته باشد. دنیا جای بهتری می‌شد. تولدت مبارک!
.There exists no task more difficult than finding a sister better than you, so I won’t even try
هیچ کار سخت تر از پیدا کردن یک خواهر بهتر از خودت نیست. بنابراین من هرگز چنین تلاشی را نخواهم کرد. تولدت مبارک
.Hey, you are my sister. Of course, I believe you are THAT age. Happy Birthday
هی، تو خواهر من هستی. من باور دارم تو در همان سن هستی. تولدت مبارک
.My childhood would have been imperfect and incomplete without a sister like U. Happy birthday sister
دوران کودکی من بدون داشتن خواهری مثل تو ناکامل و ناقص می‌بود. تولدت مبارک خواهر.

زیباترین متن تبریک تولد به انگلیسی برای خواهر

همچنین بخوانید: متن تبریک تولد خواهر از راه دور

Sisters are not ordinary human beings. They have the patience of a monk and are more beautiful from within, than what a beauty pageant winner would look from outside
خواهرها انسان‌های معمولی نیستند. آن‌ها بیشتر از زیبایی‌های بیرونی از درون مثل یک راهب صبور و از درون زیبا هستند.
Pharmaceutical companies should take a few swabs of your DNA and bottle its chemical composition to create a product called Emotional Healer. Happy Birthday, sis
شرکت‌های داروسازی باید مقدار کمی از DNA تو را در شیشه‌ای جمع کنند و به عنوان داروی شیمیایی برای ایجاد سلامتی روان استفاده کنند. تولدت مبارک خواهر.
.Sisters like you are diamonds. They sparkle, they are priceless and they are truly a woman’s best friend. Happy birthday, sis
خواهرانی مثل تو الماس هستند. آن‌ها می‌درخشند، آن‌ها با ارزش و یک دوست واقعی برای زنان می‌باشند. تولدت مبارک، خواهر
Lights, candles, balloons, cake, laughter, cheer, happiness and all that U could ask for. Dear sister all this sending U with my love on this special day. Happy Birthday
روشنایی‌ها، شمع‌ها، بالون‌ها، کیک، خنده، شادی‌ها و تمام چیزی‌هایی که می‌خواهی. خواهر عزیز تمام این‌ها با عشق من به تو هدیه می‌شود. تولدت مبارک.

متن انگلیسی تبریک تولد به خواهر

همچنین بخوانید: متن تبریک تولد برای خواهر دوقلو

Some people command respect, some admiration, some jealousy, some competitiveness and others, unconditional love. But you command all these things at once. Happy Birthday to my perfect sibling
برخی از مردم دستور احترام، برخی تحسین، برخی حسادت، برخی رقابت و برخی دیگر عشق بدون قید و شرط را می‌دهند. اما تو همه این‌ها را در آن واحد حکم می‌کنی. تولدت مبارک به فوق العاده ترین خواهر من.
.When I look at you, I feel like I am looking at myself in the mirror. When I look at myself in the mirror, I see you. Happy Birthday, sis
وقتی من به تو نگاه می‌کنم احساس می‌کنم خودم را در آینه می‌بینم. وقتی به خودم در آینه نگاه می‌کنم تو را می‌بینم. تولدت مبارک، خواهر.
The city Billionaire List is totally wrong. I am the richest person in the world because no one else has the love of a wonderful sister like you. Happy birthday
لیست میلیاردرهای شهر اشتباه است. من ثروتمندترین فرد در جهان هستم چون هیچ کسی عشق خواهر شگفت انگیزی مثل تو را ندارد. تولدت مبارک.
.Sister, you are my everything and even more. I feel that I’m definitely one of the luckiest! Happy Birthday
خواهر، تو هر چیز من هستی و حتی بیشتر از آن. من احساس می‌کنم یکی از خوش شانس‌ترین‌ها هستم! تولدت مبارک

تبریک تولد خواهر به انگلیسی

همچنین بخوانید: متن تبریک تولد خواهر کوچک

.You are the best sister that I’ve ever had in my life and even in imagination too. Happy Birthday
تو بهترین خواهری هستی که من تا حالا در عمرم و هم در خیالاتم داشته‌ام. تولدت مبارک.
It is obvious that you cannot stop having your birthdays and more precisely you can’t stop being my lovely sister. Both these things are really good. Wishing you a Happy Birthday
واضح است که روز تولد تو همیشه اتفاق خواهد افتاد و با ارزش‌تر از آن تو همیشه خواهر دوست داشتنی من خواهی بود. هر دو این اتفاق‌ها واقعاً خوب هستند. آرزو می‌کنم روز تولد خوب و خوشی داشته باشی.
A sister is like a different flower from the same garden – that’s why the sun was shining so tenderly on your side. Happy Birthday
یک خواهر شبیه گلی متفاوت از یک باغ یکسان است.—به همین دلیل خورشید در کنار تو کمتر می‌درخشد. تولدت مبارک
Sister, I believe that you are my everything and that I couldn’t ask for more. I consider myself the luckiest to find you as my sis. Happy Birthday
خواهر، من باور دارم تو هر چیز من هستی و دیگر بیشتر از این نمی‌خواهم. من خودم را خوش شانس‌ترین فرد احساس می‌کنم که تو را به عنوان خواهر پیدا کرده است. تولدت مبارک.
You touch my heart like no one else. You have my best cheerleader and sense of support. I’m so happy to celebrate our birthday with U. Let’s make it the best. happy Birthday
تو قلب من را لمس می‌کنی و هیچ کس دیگری نمی‌تواند این کار را انجام دهد. تو بهترین تشویق کننده و پشتیبان من هستی. من خیلی خوشحالم که تولد تو را جشن می‌گیریم. بیا این روز را به بهترین روز تبدیل کنیم. تولدت مبارک.

تولدت مبارک خواهرم به انگلیسی

همچنین بخوانید: متن تبریک تولد خواهر بزرگتر

!! Dear Sister, U mean the world to me…Have a very Happy Birthday
خواهر عزیز، تو باعث معنا بخشیدن دنیا برایم هستی... روز تولد شادی داشته باشی!!
.Dear sister, you have always made me feel special on my birthday and today I intend to do the same for you
خواهر عزیز، تو باعث می شی من در روز تولدم حس خاصی داشته باشم و امروز همین حس را می‌خواهم به تو نیز منتقل کنم.
I’m not afraid to make mistakes because I know you’ll always be there to correct me. I hope to make mistakes for the rest of my life! Wishing you the happiest birthday, dear sister
من ترسی ندارم که اشتباه کنم چون می دانم تو همیشه هستی و اشتباهات مرا تصحیح می‌کنی. من امیدوارم تا آخر عمر اشتباه کنم! آرزوی شادترین روز تولد را برای تو دارم، خواهر عزیز.

متن فوق العاده برای تبریک تولد خواهر به انگلیسی

.I’m not only celebrating your birth today; I’m celebrating the fact that I get to be the brother of such a great sister
من نه تنها تولد تو را امروز جشن می‌گیرم، بلکه من این واقعیت را جشن می‌گیرم که برادر خواهر فوق العاده ای مثل تو هستم.
.The most special sister deserves the most special birthday. I’m looking forward to spending many more years by your side
تو بهترین و خاص‌ترین خواهر هستی که شایسته بهترین و خاص‌ترین تولد است. من مشتاقانه منتظر گذراندن سال‌های بسیار در کنار تو هستم.
You are such a sweetheart babe! I just love you too much. On your birthday, I promise to keep all your secrets, to flood you with gifts and never miss a chance to make you smile. Happy Birthday, my dearest sister
تو عزیزترین هستی عشقم! من تو را بسیار دوست دارم. در روز تولد تو، قول می‌دهم رازدار تو باشم. تو را غرق هدایای بسیار کرده و از هر شانسی برای لبخند تو استفاده می‌کنم. تولدت مبارک، عزیزترین خواهر من.
.May this day bring countless happiness and endless joy and live in peace and serenity. Happy Birthday
باشد که این روز شادی‌های بی شمار و لذت بی پایان به ارمغان آورد و در آرامش و صلح زندگی کنیم. تولدت مبارک
.Through all my life, you have been there for me when no one else has. You are my sister first, and my best friend always
در تمام زندگی من، تو همیشه حضور داشتی وقتی هیچ کس دیگری نبود. اول از همه تو خواهر من هستی و تو برای همیشه بهترین دوستم باقی خواهی ماند.
5/5 - (1 امتیاز)
منبع
پارسی زیtoptoop

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا