پیام تبریک

متن خاص برای تبریک روز معلم به انگلیسی 1403

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، مجموعه ای از زیباترین متن های تبریک روز معلم به انگلیسی برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

We are fortunate
we had a teacher
as wonderful
loving and caring
as You.
ما خوشبختیم که یک معلم مثل شما داریم که در عشق و مهربانی شگفت انگیز است.
Teacher, you have always challenged me to work hard and get good grades
I will always remember you
Happy Teacher’s Day
معلم عزیزم، تو همیشه منو به تلاش زیاد و کسب نمرات عالی تشویق کردی،
من همواره تو را به یاد خواهم سپرد.
روزت مبارک…

تبریک روز معلم به انگلیسی کوتاه

Thanks teacher for making my world so perfect. Happy Teacher’s Day
تشکر از همهٔ آموزگارانم که دنیایم را کامل‌تر کردند! روز معلم مبارک…

Dear Teacher
Thanks for inspiring hope in me
Igniting my imagination
And instilling in me – a love of learning
Happy Teacher’s Day
آموزگار عزیزم، سپاس از تو بابت روشن کردن امید در من،
وسعت دادن به تخیلاتم،
و افزودن عشق به آموختنم…
روزت مبارک!
May not say it always
But, I mean it whenever I say it
Thank You Teacher
For all the things you have done for me
Happy Teachers Day
شاید همیشه نگویم، اما همیشه بر این باورم،
برای همه کارهایی که برایم کردی از تو ممنونم…
روز آموزگاران مبارک
The mediocre teacher tells
The good teacher explains
The superior teacher demonstrates
The great teacher inspires. Happy Teachers Day
معلم معمولی، می‌گوید،
معلم خوب، توضیح می‌دهد،
آموزگار برتر، نشان می‌دهد،
معلم واقعی، الهام می‌بخشد…
روز معلم مبارک!

تبریک روز معلم به انگلیسی با معنی

Remember all words he says
Words to make you social
Words to make you special
He is our teacher
He is our guide
.Lets make him feel pride
تمام کلماتی که او می‌گوید را به خاطر بسپار،
کلماتی که برای اجتماعی کردن تو هستند،
کلماتی که برای خاص کردن تو می‌باشند!
او معلم و راهنمای ماست،
کاری کنیم به ما افتخار کند…
Teachers are the parents who guide you without any ulterior motive. I thank you, dear teacher – for being my strength and inspiration! Happy Teachers’ Day!
معلمان، والدینی هستند که بدون انگیزهٔ درونی (مثل پدر و مادر) تو را هدایت و راهنمایی می‌کنند. ممنونم از تو معلم خوبم، برای بودن قدرت و الهام من!
روز معلم مبارک…
Teacher Is Lamp Of Nation. Teacher Only One Person Who Serve Society In Real Manner. Salute All Teachers Of Nation. Happy Teachers Day.
معلم روشنایی هر ملتی‌ست. معلم تنها فردی‌ست که جامعه را به روش درست اداره می‌کند!
درود بر تمام معلمان جهان!
روز معلم مبارک…
Happy Teacher’s Day! To one of the few teachers who have managed to show how much they care everyday about each and every one of their individual students. Your patience and guidance make all the difference.
روز معلم مبارک باد! به آنهایی که هر روز به هر یک از دانش آموزانشان اهمیت و ارزش دادند.
صبر و راهنماییهای توست که تفاوت‌ها را ایجاد می‌کند…
Not everyone has the patience of a saint, a heart of gold, and dedication without end – but you do! Which is why I just wanted to let you know how much you are appreciated. Happy Teacher’s Day!
هر کسی صبر فرشتگان مقدس را ندارد، همچنین قلبی از طلا و بی‌پایان بودن…
به جز تو! تویی که خواستم بهت بگویم چقدر مدیون و سپاسگزارت هستم.
روز آموزگار خجسته باد.

تبریک روز معلم به انگلیسی با ترجمه فارسی

You are not only our teacher
Rather, you are friend, philosopher and guide, all molded into one person
We will always be grateful to you for your support
شما تنها معلم ما نیستید، بلکه دوست، فیلسوف و راهنمای ما هستید.
ما همواره از حمایت شما سپاسگزاریم
Teachers Day
The way you teach
The knowledge you share
The care you take
…The love you shower
Makes you
The world’s best teacher
Happy Teacher’s Day!
روز معلم
روش تدریستان، زکات علمتان، محبتتان، عشق بی پایانتان باعث می‌شود شما بهترین
معلم دنیا باشید.
روزتان مبارک
I found
guidance,
friendship,
discipline
and
love,
everything, in one person.
And that person is you
Happy Teachers Day!
من راهنمایی, دوستی, نظم, عشق و همه چیز را در یک نفر یافتم.
و آن یک نفر شما هستید. روز معلم مبارک
I may not say it always.
But, I mean it whenever I say it.
Thank You Teacher
For all the things you have done for me.
Happy Teachers Day!
ممکنه همیشه این رو بر زبان نیارم, ولی با عشق می گویم:
متشکرم استاد. برای همه کارهایی که برام انجام دادی. روزت مبارک

تبریک روز معلم به انگلیسی متن

You are not only our teacher.
Rather, you are friend, philosopher and guide, all molded into one person.
We will always be grateful to you for your support.
شما, تنها معلم ما نیستید, بلکه دوست, فیلسوف و راهنمای ما هستید.
ما همواره از حمایت شما سپاسگزاریم
The Award for
the most wonderful teacher
has been declared
and
it goes to You.
Wishing you a very Happy Teachers day!
جایزه بهترین معلم به شما تعلق می‌گیرد.
روزتان مبارک
Teachers Day
The way you teach
The knowledge you share
The care you take
The love you shower..
Makes you
The world’s best teacher
Happy Teacher’s Day!
روز معلم
روش تدریستان, زکات علمتان, محبتتان, عشق بی پایانتان, باعث می‌شود شما بهترین
معلم دنیا باشید. روزتان مبارک
To his/her students
A teacher is always true!
We are fortunate to have a teacher
As wonderful loving and caring as you!
Happy Teachers Day
اولین روز دبستان بازگرد
کودکی‌ها، شاد و خندان باز گرد
یاد آن آموزگار ساده پوش
یاد آن گچها که بودش روی دوش
ای معلم نام و هم یادت به خیر
یاد درس آب و بابایت به خیر
روز معلم مبارک

تبریک روز معلم به استاد به انگلیسی

Dear Teacher,
Thanks for making us what we are today.
Happy teachers Day
معلم عزیزم،
بخاطر تعلیم ما از آنچه که امروز هستیم از تو تشکر می‌کنیم
روز معلم مبارک.
The Award for best teacher
Has been declared
And it goes to
You!!!!!
Happy Teachers Day!
جایزه بهترین معلم اعلام شد
و آن به شما تعلق گرفت!!!!
روز معلم مبارک باد.
When it comes to teaching
No one can compete with you.
Happy Teachers Day!
وقتی او (معلم) برای درس دادن می‌آید
هیچ کس توان رقابت با تورا ندارد.
روز معلم مبارک.
You are best Teacher in this world
I will always remember that
I had an excellent guide
In the form of a teacher – You
Happy Teachers Day!
تو بهترین معلم روی زمینی
من همیشه به خودم یادآوری می‌کنم که
من یک راهنمای خوب دارم
که به شکل یک معلم است
روز معلم گرامی باد.

تبریک روز معلم به انگلیسی و ترجمه

Without you, we would have been lost.
Thank you teacher for guiding us, inspiring us
And making us what we are today.
Happy Teachers Day!
بدون تو ما در خود گم می‌شویم.
از تو بخاطر اینکه در روح ما دمیدی و مارا راهنمایی کردی تشکر می‌کنم.
تو باعث شدی که ما امروز اینچنین باشیم.
روز معلم مبارک باد.
Dear Teacher
Thanks for making us what we are today
Happy teachers Day
معلم عزیزم،
بخاطر آنچه که امروز هستیم از تو تشکر می‌کنیم
روز معلم مبارک.
The Award for best teacher
Has been declared
And it goes to
!!You
Happy Teachers Day!
جایزه بهترین معلم اعلام شد
و آن به شما تعلق گرفت!!!!
روز معلم مبارک باد.
Happy Teacher’s Day
When it comes to teaching
No one can compete with you
!Happy Teachers Day
وقتی او (معلم) برای درس دادن می‌آید
هیچ کس توان رقابت با تو را ندارد.
روز معلم مبارک.
You are best Teacher in this world
I will always remember that
I had an excellent guide
In the form of a teacher – You
!Happy Teachers Day
تو بهترین معلم روی زمینی
من همیشه به خودم یادآوری می‌کنم که
من یک راهنمای خوب دارم
که به شکل یک معلم است
روز معلم گرامی باد.

تبریک روز معلم به استاد دانشگاه به انگلیسی

Without you, we would have been lost
Thank you teacher for guiding us, inspiring us
And making us what we are today
!Happy Teachers Day
بدون تو ما در خود گم می‌شویم.
از تو بخاطر اینکه در روح ما دمیدی و ما را راهنمایی کردی تشکر می‌کنم.
تو باعث شدی که ما امروز اینچنین باشیم.
روز معلم مبارک باد.
We will always be thankful to you
For all the hard work and efforts
.You have put in, for educating us
!Happy Teachers Day
ما همیشه بخاطر کار و تلاش زیاد شما سپاسگزار تو هستیم.
بخاطر اینکه تو ما را علم و دانش می‌آموزی.
روز معلم گرامی باد.
You are not only our teacher
You are our friend, philosopher and guide
All molded into one person
We will always be grateful for your support
Happy Teachers Day!
تو فقط معلم ما نیستی
تو دوست مایی، فیلسوف و راهنما هستی
تمام خصوصیات خوب در تو جمع شده است.
ما همیشه از حمایت‌های شما قدردانی می‌کنیم
روز معلم مبارک باد.
Happy Teacher’s Day
I found guidance, friendship, discipline and love, everything, in one person
(And that person is you (name of your teacher
من همه چیز را در یک نفر پیدا کردم، راهنما، انضباط و عشق را
و آن یک نفر تو هستی (نام معلمتان)
Teachers Day
The way you teach
The knowledge you share
The care you tak
The love you shower
Makes yo
The world’s best teache
Happy Teacher‘s Day
روز معلم
روش تدریس تو
دانشی که می‌دهی
دقتی که داری
عشقی که از خودت نشان می‌دهی
تو را بهترین معلم دنیا ساخته
روز معلم مبارک باد.

تبریک روز معلم زبان انگلیسی

You are best Teacher in this world
I will always remember that
I had an excellent guide
In the form of a teacher – You
Happy Teachers Day!
تو بهترین معلم روی زمینی
من همیشه به خودم یادآوری می‌کنم که
من یک راهنمای خوب دارم
که به شکل یک معلم است
روز معلم گرامی باد.
5/5 - (1 امتیاز)
منبع
beytooteangize

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا