پیام تبریک

متن تبریک عید نوروز به انگلیسی؛ 1403

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، مجموعه ای از زیباترین متن های تبریک عید نوروز به انگلیسی برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds,
Lets celebrate this blissful New year.
بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم.

🌿🌿🌿

Wishing You All The Peace, Joy, And Love Of The Season! Season’s Greetings!
Happy New Year
برای تو تمام صلح، لذت و عشق این فصل رو آرزو می‌کنم. تغییر فصل رو بهت تبریک میگم
سال نو مبارک

🌿🌿🌿

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to
make as a reflection of your values, desires, affections, traditions
Happy new year
هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو
به بازتابی از ارزش‌ها، خواسته‌ها، علاقه‌ها و قوانین خودت تبدیل کنی.
سال نو مبارک

🌿🌿🌿

تبریک عید نوروز به انگلیسی با ترجمه

new year Gift May Be Many Things
Or It May Be a Few.
For You,The Joy
Is Each New Toy;
For Me;
It’s Watching U
هدیه سال نو میتونه خیلی چیزا باشه
میتونه چیز خاصی هم نباشه!
برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه
و برای من دیدن تو!

🌿🌿🌿

Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.
برایت سالی سرشار از برکات عشق، شادمانی، محبت و لبخند آرزو می‌کنم.

🌿🌿🌿

Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice, much like the river, moments never pass you by again, so cherish every moment that life gives you and have a wonderful New Year.
زمان همچون رودی خروشان است که هرگز دوبار از زیر پای تو عبور نمی‌کند. لحظات نیز چون آب جوی دیگر باز نمی‌گردند. پس از هر لحظه‌ای که به تو هدیه می‌شود لذت ببر و سال نو را شگفت انگیز تجربه کن!

🌿🌿🌿

متن در مورد عید نوروز به انگلیسی

May the year ahead brings you fortune, success and lots of love. Happy New Year to you and your loved ones.
امیدوارم سال نو سال خوش اقبالی، موفقیت و سرشار از عشق باشد. سال نو بر شما و عزیزانتان مبارک!

🌿🌿🌿

May the new year bring you greater heights of success and prosperity. Have a happy new year!
آرزو می‌کنم که سال جدید برایت سرشار از موفقیت و بهروزی باشد. سال نو مبارک!

🌿🌿🌿

May the New Year bring to you Warmth of love and a light to guide your path towards a positive destination. Happy New Year!
آرزو می‌کنم ارمغان سال نو گرما و نورعشق باشد تا تو را به مقصدی عالی رهنمون گردد. سال نو مبارک!

🌿🌿🌿

تبریک رسمی نوروز به انگلیسی

May the gift of love, happiness, peace, and warmth be yours as you make a new start. Happy New Year!
آرزو می‌کنم با شروعی جدید نصیب تو هدیه عشق، شادمانی، آرامش و محبت باشد. سال نو مبارک!

🌿🌿🌿

new year Gift May Be Many Things
Or It May Be a Few
For You,The Joy
Is Each New Toy
For Me
It’s Watching U
هدیه سال نو میتونه خیلی چیزا باشه
میتونه چیز خاصی هم نباشه!
برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه
برای من دیدن تو!

🌿🌿🌿

Let go of the past behind you. Right ahead, lies a new beginning. Make it a memorable experience. Happy New Year.
گذشته را فراموش کن. شروعی تازه در انتظار توست. از این آغاز تجربه ایی خاطره انگیز بنیان کن. سال نو مبارک!

🌿🌿🌿

تبریک سال نو به انگلیسی

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to
make as a reflection of your values, desires, affections, traditions
هیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو
به بازتابی از ارزش‌ها، خواسته‌ها، علاقه‌ها و قوانین خودت تبدیل کنی

🌿🌿🌿

I wish you a very sweet and prosperous New Year. May God pour his love and blessings on you. Enjoy!
سالی سرشار از شادکامی و بهروزی برایت آرزو می‌کنم. امیدوارم خداوند عشق و برکت خود را روزی تو گرداند. سال نو مبارک!

🌿🌿🌿

Wishing You All The Peace, Joy, And Love Of The Season! Season’s Greetings
برای تو تمام صلح، لذت و عشق این فصل رو آرزو می‌کنم. تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

🌿🌿🌿

تبریک نوروز به انگلیسی با ترجمه فارسی

I want to have a new year as bright as your eyes, as sweet as your smile and as happy as our relations is. Happy new year! Wishing you a great new year!
آرزو می‌کنم سال جدید به اندازه چشم‌های تو روشن، به اندازه لبخندت شیرین و به همان اندازه کنار هم خوشحال باشیم. سال نو مبارک! برای شما سال نو آرزو می‌کنم.

🌿🌿🌿

I wish to have a year filled with happiness and strength to overcome all the dark hours. You are a true blessing. Happy New Year, love.
آرزو می‌کنم سالی پر از خوشبختی و قدرت برای غلبه بر تمام ساعات تاریک داشته باشی. تو یک نعمت واقعی هستی. سال نو مبارک عشقم.

🌿🌿🌿

Your presence in my life is like an open door that welcomes happiness and joy in abundance. I have never felt so alive before. Happy new year!
حضور تو در زندگی من مانند درهای بازی است که از خوشبختی و شادی به وفور استقبال می‌کند. من هرگز قبل از تو احساس زنده بودن نکرده‌ام. سال نو مبارک!

🌿🌿🌿

تبریک سال نو به انگلیسی 1403

Life is full of ups and downs but thanks to you guys, I can never feel down. Thanks for being my support. I love you so much, Happy New Year. May God bless you.
زندگی پر از فراز و نشیب است اما به لطف تو من هرگز احساس در ماندگی نمی‌کنم. ممنون از حمایت‌هایت. خیلی دوستت دارم، سال نو مبارک.

🌿🌿🌿

Wave a goodbye to the old and embrace the new with full of hope, dream and ambition. Wishing you a happy new year full of happiness!
با سال قدیمی خداحافظی کنید و سال جدید را پر از امید، رویای و همت و تلاش کنید. سالی پر از خوشبختی برای‌تان آرزو می‌کنم و سال نو مبارک!

🌿🌿🌿

Its time to decorate your life with the colors that this new year has brought for you. May your life shine brighter than a thousand lightning stars!
زمان آن رسیده است که زندگی خود را با رنگ‌هایی که سال جدید برای شما به ارمغان آورده است تزئین کنید. باشد که زندگی شما از هزار ستاره درخشان‌تر باشد!

🌿🌿🌿

تبریک سال نو به انگلیسی کوتاه

May this upcoming year be as much glorified as you wish for it to be. Make this year more memorable than ever by accomplishing all your goals. Have a safe and happy new year.
باشد که سال پیش رو به همان اندازه که می‌خواهید برای‌تان افتخارآفرین باشید. با تحقق تمام اهداف خود امسال را به یاد ماندنی‌تر از همیشه کنید. سالی پر از سلامت و شاد داشته باشید.

🌿🌿🌿

I wish you a very sweet and prosperous New Year. May God pour his love and blessings on you Enjoy!
سالی سرشار از شادکامی و بهروزی برایت آرزو می‌کنم. امیدوارم خداوند عشق و برکت خود را روزی تو گرداند. سال نو مبارک!

🌿🌿🌿

To your enemy, forgiveness
To an opponent, tolerance
To a. friend, your heart
To yourself, respect
Happy New Year
برای دشمن خود: بخشش
برای رقیب: تحمل
برای دوستانت: قلبت
برای خودت: احترام
سال نو مبارک

🌿🌿🌿

متن تبریک سال نو به انگلیسی

No Greeting Card To Give …
No Sweet Flowers To Send …
No Cute Graphics To Forward …
Just
A LOVING HEART
Saying
“HAPPY ‘New Year
هیچ کارت تبریکی بهت نمی‌دم
هیچ گل قشنگی نمی‌فرستم
هیچ نقاشی جالبی نمی‌فرستم
تنها چیزی که دارم قلب عاشقی است که می‌گوید
نوروز مبارک

🌿🌿🌿

With all the Rose’s Perfume
& with all the lights in the world
& with all the children Smiles…
I Wish U that your all dreams comes True…
HAPPY NEW YEAR
باشد که تمام گل‌های سرخ خوش‌بو باشند
دنیا روشن باشد و از تیرگی‌ها به دور و بچه‌ها لبخند بر لب داشته باشند
امیدوارم که تمام آرزوهایت به حقیقت بپیوندند
سال نو مبارک

🌿🌿🌿

Wishing you all the peace, joy, and love of the season! Season’s Greetings! Happy New Year.
برای تو تمام صلح، لذت و عشق این فصل رو آرزو می‌کنم. تغییر فصل رو بهت تبریک می‌گم
سال نو مبارک

🌿🌿🌿

متن تبریک سال نو به زبان انگلیسی

To your enemy, forgiveness
To an opponent, tolerance
To a. friend, your heart
To yourself, respect
Happy New Year
برای دشمن خود: بخشش
برای رقیب: تحمل
برای دوستانت: قلبت
برای خودت: احترام
سال نو مبارک

🌿🌿🌿

A new year is like a. blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.
سال نو، چون کتابی است با اوراق نانوشته. قلم در دستان توست و فرصتی است تا برای خود داستانی زیبا بنویسی. سال نو مبارک!

🌿🌿🌿

No Greeting Card To Give …
No Sweet Flowers To Send …
No Cute Graphics To Forward …
Just
A LOVING HEART
Saying
“HAPPY ‘New Year
هیچ کارت تبریکی بهت نمی‌دم
هیچ گل قشنگی نمی‌فرستم
هیچ نقاشی جالبی نمی‌فرستم
تنها چیزی که دارم قلب عاشقی است که می‌گوید
نوروز مبارک

🌿🌿🌿

پیام تبریک سال نو به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

I wish this year has lesser disasters, lesser hate, lesser accidents and loads of love. Happy New Year.
امیدوارم امسال سال گرفتاری‌ها، دلخوری‌ها و حوادث کمتر و عشقی بی‌کران برایت باشد. سال نو مبارک!

🌿🌿🌿

New Year Gift May Be Many Things
Or It May Be a Few.
For You,The Joy
Is Each New Toy;
For Me;
It’s Watching U.
هدیه سال نو می‌تونه خیلی چیزا باشه
می‌تونه چیز خاصی هم نباشه!
برای تو هر اسباب‌بازی جدیدی میتونه لذت‌آور باشه
و برای من
دیدن تو!

🌿🌿🌿

پیام تبریک سال جدید به زبان انگلیسی

I wish you a very sweet and prosperous New Year. May God pour his love and blessings on you. Enjoy!
سالی سرشار از شادکامی و بهروزی برایت آرزو می‌کنم. امیدوارم خداوند عشق و برکت خود را روزی تو گرداند. سال نو مبارک!

🌿🌿🌿

4.7/5 - (4 امتیاز)
منبع
talabroozanehsetare

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا