کودکان و والدین

اسامی دخترانه، باکلاس، زیبا و امروزی

بیش از ۲۰۰ اسم دختر باکلاس و امروزی همراه با معنی و ریشه اسم؛ منتخبی از اسامی دخترانه که شامل اسم‌های دختر خاص، تک، زیبا و جدید شده و به شما در انتخاب نام فرزند دخترتان کمک خواهد کرد.

یکی از وظایف جذاب والدین انتخاب اسم برای نوزادشان است. ما برایتان مجموعه‌ای از اسامی دخترانه جدید، باکلاس و زیبا را گردآوری کردیم تا به شما در انتخاب اسم دخترتان کمک کرده باشیم. دقت کنید:

 • برخی از اسامی ممکن است هم دخترانه و هم پسرانه باشد.
 • برخی از اسامی با یک شکل نوشتاری یکسان و با تلفظ متفاوت معنای متفاوتی دارند.
 • برخی از اسامی با شکل نوشتاری و تلفظ یکسان، در فرهنگ و ریشه متفاوت دارای معنای متفاوتی هستند.

اسامی دخترانه زیبا و باکلاس به ترتیب حروف الفبا

 1. اَنوشا 
  معنی: بیمرگ و جاویدان
  ریشه: فارسی
 2. اُلگا
  معنی: اولین قدیسه‌ی روسی، همسر و نایب
  ریشه: یونانی
 3. اِلسانا
  معنی: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان
  ریشه: ترکی
 4. اِلناز
  معنی: مایه افتخار ایل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت؛ موجب نعمت و رفاه و آسایش
  ریشه: ترکی
 5. اِلیکا
  معنی: هِل، دانه‌ی معطر گیاهی از تیره‌ی زنجبیل‌ها
  ریشه: سنسکریت
 6. اِلینا
  معنی: نیکویی و نعمت برای ما
  ریشه: عربی
 7. ایپک
  معنی: ابریشم، حریر، ابریشمی
  ریشه: ترکی
 8. آتریسا
  معنی: آذرگون مانند آتش، دختری با چهره‌ای زیبا و برافروخته
  ریشه: فارسی
 9. آترین
  معنی: آذرین مانند آتش، زیبا و پر انرژی
  ریشه: فارسی
 10. آتنا
  معنی: در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت
  ریشه: فرانسوی
 11. آتوسا
  معنی: نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی و به معنی قدرت و توانمندی است. اسم ریشه یونانی دارد اما از گذشته دور در فرهنگ ایرانی بوده است.
  ریشه: یونانی
 12. آدرینا
  معنی: آتشین، سرخ رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین
  ریشه: فارسی
 13. آدنیس
  معنی: آدونیس،‌ گلی به زرد و قرمز رنگ که موقع تابش خورشید باز می‌شود.
  ریشه: فنیقی
 14. آراگل
  معنی: آراینده گلها، زیبا کننده گلها
  ریشه: فارسی
 15. آرالیا
  معنی: نام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی و درختچه‌ای که بعضی از آنها زینتی‌اند.
  ریشه: انگلیسی
 16. آرشیدا
  معنی: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان (آر به دومعنی به کار می‌رود: اول مخفف آریایی و دیگری مخفف آرا به معنای آراینده)
  ریشه: فارسی
 17. آرمانا
  معنی: امیدوار، آرزومند
  ریشه: فارسی
 18. آرمیتا
  معنی: الهه نعمت، آرامش یافته
  ریشه: اوستایی – پهلوی
 19. آرمیس
  معنی: روشن، پاک و جاودان، نام پسر زئوس و مایا
  ریشه: فارسی
 20. آرمینا
  معنی: دختر همیشه پیروز، بانوی مقتدر، الهه زیبایی
  ریشه: فارسی
 21. آرنیکا
  معنی: آریایی نیک خو
  ریشه: فارسی
 22. آروشا
  معنی: درخشان، نورانی، باهوش، نام دختر داریوش سوم
  ریشه: فارسی
 23. آریانا
  معنی: منسوب به آریا، آریایی، نام قدیم ایران
  ریشه: فارسی
 24. آریسان
  معنی: مرکب از آری به معنای آریایی بعلاوه پسوند مشابهت، دختری که مانند آریاییان اصیل و نجیب است.
  ریشه: فارسی
 25. آسو
  معنی: شفق، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می‌کنند.
  ریشه: کردی
 26. آلما
  معنی: سیب، کنایه از زیبایی
  ریشه: ترکی
 27. آناشید
  معنی: مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر
  ریشه: فارسی
 28. آناهید
  معنی: آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه‌ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است.
  ریشه: فارسی
 29. آوین
  معنی: عشق
  ریشه: کردی
 30. آوینا
  معنی: عشق
  ریشه: کردی
 31. آیسان
  معنی: آی (ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه
  ریشه: فارسی – ترکی
 32. آیشن
  معنی: مثل ماه، در زیبایی همانند ماه، شبیه ماه، (در مجاز زیبا)، ماهورا، زیبا رو
  ریشه: ترکی
 33. آیناز
  معنی: آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
  ریشه: فارسی – ترکی
 34. باران
  معنی: قطره‌های آب که بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد می‌شود؛ (در عرفان) باران کنایه ازفیض حق تعالی و رحمت اوست. غلبه عنایات را نیز که در احوال سالک حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گویند.
  ریشه: فارسی
 35. بنیتا
  معنی: دختر بی همتای من
  ریشه: فارسی
 36. بهار
  معنی: فصل اول سال؛ گیاهی زینتی؛ (به مجاز) دوره‌ی شادابی هر چیز؛ (به مجاز) سبزه و علف؛ (در موسیقی ایرانی) یکی از دستگاهها یا ادوار؛ در سنسکریت بتخانه و بتکده
  ریشه: فارسی
 37. بهارناز
  معنی: موجب فخر و نازش بهار
  ریشه: فارسی
 38. بهدیس
  معنی: مانند به (به میوه‌ای خوش عطر و بو)
  ریشه: فارسی
 39. بیتا
  معنی: بی‌مانند، بی‌همتا، یکتا
  ریشه: فارسی
 40. پَرَند
  معنی: پروین، در قدیم نوعی پارچه‌ی ابریشمیِ ساده و بدون نقش و نگار، حریر ساده؛ گروهی از گیاهان
  ریشه: فارسی
 41. پَرَندیس
  معنی: (پَرَن + دیس (پسوند شباهت))، شبیه به پَرَن؛ زیبارو، نرم و لطیف چون پرند
  ریشه: فارسی
 42. پَرنیا
  معنی: هم معنی پرنیان
  ریشه: فارسی
 43. پَرنیان
  معنی: پارچه‌ای ابریشمی دارای نقش و نگار؛ نوعی پارچه‌ی حریر که برای نوشتن به کار می‌بردند؛ پرده‌ی نقاشی.
  ریشه: فارسی
 44. پَریوش
  معنی: (پری + وش (پسوند شباهت))، مانند پری در زیبایی
  ریشه: فارسی
 45. پادمیرا
  معنی: جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
  ریشه: فارسی
 46. پادینا
  معنی: در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می‌شود.
  ریشه: فارسی
 47. پارمیدا
  معنی: پارامیدا، پارامیس، پرمیس
  ریشه: فارسی
 48. پانته‌آ
  معنی: زن زیبایی از اهالی شوش که زیباترین زن آسیا به شمار میرفت؛ از اسامی باستانی.
  ریشه: فارسی
 49. پانیذ
  معنی: پانید، قند مکرر، شکر، شکر برگ، شکر قلم، نوعی از حلوا که از شکر و روغن بادام تلخ و خمیر می‌ساختند.
  ریشه: فارسی
 50. پاییز
  معنی: هنگام پاییز، برگ ریزان، مجازا دختر زیبا رو
  ریشه: فارسی
 51. پرستو
  معنی: پرنده‌ای سیاه و سفید با بال های باریک که مهاجر است.
  ریشه: فارسی
 52. پرناز
  معنی: مرکب از پر + ناز (زیبا، قشنگ)
  ریشه: فارسی
 53. پروا
  معنی: ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه
  ریشه: فارسی
 54. پریا
  معنی: زیبا چون پری
  ریشه: فارسی
 55. پریچهر
  معنی: فرشته رو، زیبا مثل پری؛ زیبارو
  ریشه: فارسی
 56. پریسان
  معنی: مانند پری، دختری که مثل پری زیبا است، بانویی زیبا چون پری
  ریشه: فارسی
 57. پریشاد
  معنی: زیبا روی شاد و خرم
  ریشه: فارسی
 58. پریماه
  معنی: زیبا چون ماه و پری
  ریشه: فارسی
 59. پریناز
  معنی: دارای ناز و کرشمه‌ای چون پری
  ریشه: فارسی
 60. پندار
  معنی: فکر و اندیشه

  ریشه: فارسیدختربچهاسم دخترانه کمتر شنیده شده

 61. پوپک
  معنی: هدهد، پوپوک
  ریشه: فارسی
 62. پینار
  معنی: به معنی چشمه، سرچشمه
  ریشه: ترکی
 63. تَرلان
  معنی: مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ (در کردی) به معنی زیبا؛ نام نوعی اسب است.
  ریشه: ترکی
 64. تَرنّم
  معنی: خواندن شعر، ترانه، و مانند آنها به حالت موسیقایی و معمولًا با صدای پایین، زمزمه کردن یک نغمه؛ آواز، نغمه، سرود.
  ریشه: عربی
 65. تَندیس
  معنی: مجسمه؛ بت، تصویر برجسته، تمثال؛ (به مجاز) زیباروی.
  ریشه: فارسی
 66. تُرنج
  معنی: بالنگ؛ طرحی مرکّب از طرح‌های اسلیمی و گل و بوته‌ای که معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند آنها به کار می‌رود.
  ریشه: فارسی
 67. تِلما
  معنی: گندمگون
  ریشه: عربی
 68. تابان
  معنی: دارای نور و روشنی، درخشان، روشن
  ریشه: فارسی
 69. تاتیانا
  معنی: تاتینا، پرنده شکاری
  ریشه: فارسی
 70. تارا
  معنی: ستاره، کوکب، مردمک چشم
  ریشه: فارسی
 71. تامارا
  معنی: درخت خرما؛ نام عروس یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع)
  ریشه: عبری
 72. تامیلا
  معنی: از روی امیدواری، امیدوارانه؛ در برخی منابع به معنی بخشنده
  ریشه: عربی
 73. تبسّم
  معنی: لبخند، خنده‌ی بدون صدا؛ (به مجاز) درخشیدن
  ریشه: عربی
 74. ترگل
  معنی: گل تازه و شاداب
  ریشه: فارسی
 75. توتیا
  معنی: از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی می‌کند؛ گردی که به عنوان سُرمه استفاده می‌کنند.
  ریشه: فارسی
 76. توسکا
  معنی: توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می‌روید.
  ریشه: فارسی
 77. تیارا
  معنی: تیه در گویش لری به معنای چشم و آرا به معنای آراینده می‌باشد، چشم آرا، زیبا
  ریشه: لری
 78. تیدا
  معنی: دختر خورشید، زاییده خورشید، دختر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده
  ریشه: اوستایی پهلوی
 79. تیسا
  معنی: در گویش مازندران خالص
  ریشه: فارسی
 80. ثَمین
  معنی: گرانبها، قیمتی، گران
  ریشه: عربی
 81. ثَمینا
  معنی: (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین، ثمین
  ریشه: عربی
 82. جانا
  معنی: ای جان، ای عزیز
  ریشه: فارسی
 83. جانان
  معنی: معشوق، محبوب؛ خوب
  ریشه: فارسی
 84. جوانه
  معنی: تازه، نو؛ جوان
  ریشه: فارسی
 85. جیران
  معنی: آهو؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ چشمِ زیبا
  ریشه: ترکی
 86. چکامه
  معنی: شعر به ویژه قصیده
  ریشه: فارسی
 87. چکاوک
  معنی: پرنده‌ای خوش آواز و کمی بزرگ‌تر از گنجشک که تاج بر سر دارد.
  ریشه: فارسی
 88. چیستا
  معنی: نام فرشته دانش و معرفت
  ریشه: فارسی
 89. حریر
  معنی: ابریشم؛ نوعی پارچه ی ابریشمیِ نازک؛ به عنوان نماد هر چیزِ نرم و لطیف
  ریشه: عربی
 90. حنا
  معنی: گیاهی درختی که گل‌های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.
  ریشه: عربی
 91. حورا
  معنی: حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.
  ریشه: عربی
 92. حوردیس
  معنی: حور (عربی) + دیس (فارسی) آن که چون حور زیباست.
  ریشه: عربی – فارسی
 93. حوریا
  معنی: از حوری به معنی فرشته بهشتی می‌آید، آن که چون حور زیباست.
  ریشه: عربی
 94. خزان
  معنی: نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز
  ریشه: فارسی
 95. خوشیار
  معنی: دوست و یار شاد و شادمان.
  ریشه: فارسی
 96. خوشین
  معنی: خوش و زیبا
  ریشه: فارسی
 97. دَریا
  معنی: (در جغرافیا) توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند، (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق.
  ریشه: فارسی
 98. دُرسا
  معنی: دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.
  ریشه: فارسی
 99. دُرین
  معنی: دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی
  ریشه: عربی
 100. دانژه
  معنی: غنچه گل نیمه باز
  ریشه: کردی
 101. دایانا
  معنی: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا)) به معنی مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
  ریشه: فارسی
 102. دریتا
  معنی: در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید
  ریشه: عربی
 103. درین
  معنی: دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی
  ریشه: عربی
 104. دلارام
  معنی: (به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر
  ریشه: فارسی
 105. دل‌آرا
  معنی: موجب آرامش و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.
  ریشه: فارسی
 106. دنیز
  معنی: دریا، بحر
  ریشه: ترکی
 107. دیانا
  معنی: (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطورههای رومی) الهه‌ی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی           ریشه: فارسی
 108. دیبا
  معنی: نوعی پارچه‌ی ابریشمی معمولًا رنگین
  ریشه: فارسی
 109. رَسپینا
  معنی: فصل پاییز
  ریشه: فارسی
 110. رَستا
  معنی: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده
  ریشه: فارسی
 111. رَها
  معنی: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی
  ریشه: فارسی
 112. رُزا
  معنی: رز
  ریشه: فرانسوی
 113. رُکسانا
  معنی: روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.
  ریشه: یونانی
 114. رُومینا
  معنی: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده
  ریشه: فارسی
 115. رامونا
  معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل
  ریشه: فارسی
 116. رایا
  معنی: اسم دخترانه و پسرانه به معنی آنکه مورد توجه خداوند است، فکر و اندیشه
  ریشه: عبری
 117. رایان
  معنی: نام کوهی در حجاز در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان رایان گفته میشد، بسیار باهوش
  ریشه: عربی
 118. روناک
  معنی: روشن، تابناک
  ریشه: کردی
 119. رونیکا
  معنی: روی زیبا، زیباروی
  ریشه: فارسی
 120. رویا
  معنی: رویا، مجموعه‌ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می‌گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می‌یابد.
  ریشه: عربی
 121. زُلفا
  معنی: (زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف (پسوند نسبت))، منسوب به زلف؛ (به مجاز) زیبایی زلف معشوق؛ (در عربی، زلفی)
  ریشه: عربی
 122. زوفا
  معنی: گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع

  ریشه: عربیدختربچهاسم فوق العاده شیک دخترانه

 123. ژالین
  معنی:ئشعله آتش
  ریشه: ترکی
 124. ژرفا
  معنی: عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی
  ریشه: فارسی
 125. ژیکان
  معنی: قطره‌ی باران (به مجاز) زلال و شفاف، زیبا و آرامش بخش
  ریشه: کردی
 126. ژینا
  معنی: باهوش، نابغه، ژنیک
  ریشه: فرانسه
 127. ژینوس
  معنی: باهوش، نابغه، ژینا
  ریشه: فرانسه
 128. سَروناز
  معنی: سرو نورسته، سروی که شاخه‌های آن به هر طرف مایل باشد؛ نام نوایی در موسیقی ایرانی
  ریشه: فارسی
 129. سَروین
  معنی: شبیه سَرو؛ (در کردی) روسری و چارقد
  ریشه: فارسی
 130. سَلین
  معنی: سیل مانند؛ نام رودخانه‌ای در آذربایجان
  ریشه: ترکی
 131. ساتیا
  معنی: از نامهای باستانی
  ریشه: فارسی
 132. سارا
  معنی: خالص، نام زن حضرت ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
  ریشه: عبری
 133. سارگل
  معنی: گل زرد
  ریشه: فارسی
 134. سارینا
  معنی: خالص، پاک
  ریشه: فارسی
 135. سامینا
  معنی: مانند مینا؛ نام گلی
  ریشه: فارسی
 136. ساناز
  معنی: نام گلی؛ کمیاب، نادره
  ریشه: ترکی
 137. سایان
  معنی: منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی
  ریشه: کردی
 138. سپینود
  معنی: در شاهنامه دختر پادشاه هند (شنگل) و زن بهرام گور
  ریشه: فارسی
 139. سونیا
  معنی: (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل، دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد.
  ریشه: ترکی
 140. شِیدا
  معنی: عاشق، دلداده؛ آشفته و پریشان
  ریشه: فارسی
 141. شادگل
  معنی: آن که چون گل شاداب است.
  ریشه: فارسی
 142. شارونا
  معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
  ریشه: آشوری
 143. شایلی
  معنی: بی همتا
  ریشه: ترکی
 144. شکوفا
  معنی: ویژگی گل یا غنچه‌ای که باز شده است، شکفته؛ (به مجاز) با رونق، پیشرفته، رشد یافته
  ریشه: فارسی
 145. شکیبا
  معنی: صبور، برد بار، باشکیبایی.
  ریشه: فارسی
 146. شوکا
  معنی: نوعی گوزن بومی اروپا و آسیا؛ در مازندرانی به معنی آهو و غزال.
  ریشه: فارسی
 147. شهگل
  معنی: بهترین گل، گلِ شاهانه
  ریشه: فارسی
 148. صُراحی
  معنی: ظرف شراب، ظرف شیشه‌ای شراب؛ شراب زلال؛ در تصوف مقام انس را گویند.
  ریشه: عربی
 149. صبرا
  معنی: بردباری کردن در برابر سختیها و ناملایمتها، شکیبایی
  ریشه: عربی – فارسی
 150. صوفیا
  معنی: منسوب به صوفی
  ریشه: عربی – فارسی
 151. طَراوت
  معنی: تر و تازگی؛ (به مجاز) سامان و رونق
  ریشه: عربی
 152. طیلا
  معنی: می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می‌آید.
  ریشه: عربی
 153. عسل
  معنی: مایعی خوراکی که زنبور عسل می‌سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی
  ریشه: عربی
 154. غَزل
  معنی: نوعی شعر، شعر عاشقانه؛ در موسیقی ایرانی هر نوع سخن آهنگین که به آواز یا همراه سازها خوانده می‌شده است.
  ریشه: عربی
 155. فاطیما
  معنی: فاتیما
  ریشه: عربی
 156. فرانک
  معنی: پروانه، از شخصیت های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
  ریشه: فارسی
 157. فرگل
  معنی: دارای شکوه و زیبایی گل
  ریشه: فارسی
 158. فرمهر
  معنی: کسی که شکوه و عظمتی چون خورشید دارد.  اسم دختر
  ریشه: فارسی
 159. فریال
  معنی: دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه، مرکب از فر (شکوه) + یال (گردن، بالای بازو)
  ریشه: فارسی
 160. فلورا
  معنی: فلوریا، در رم باستان، الهه گل ها و بارآوری
  ریشه: لاتین
 161. کاترین
  معنی: پاک، بی آلایش
  ریشه: فرانسه
 162. کارولین
  معنی: نام ناحیه ای در آمریکای شمالی
  ریشه: فرانسه
 163. کاملیا
  معنی: گلی درشت و زیبا سفید و صورتی رنگ که در بهار ظاهر می شود.
  ریشه: فرانسه
 164. کامیلا
  معنی: محافظ معبد، نام دختری جنگجو در افسانه تروا اسم دختر
  ریشه: لاتین
 165. کیارا
  معنی: اندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات
  ریشه: فارسی
 166. کیانا
  معنی: طبیعت
  ریشه: سریانی
 167. کیمیا
  معنی: اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون
  ریشه: فارسی
 168. کیناز
  معنی: به کسر کاف، موجب افتخار پادشاه، دختری که پادشاه نازکش اوست، بانویی که در بین بزرگان عزیز است.
  ریشه: فارسی
 169. گلاره
  معنی: مردمک چشم، به معنی هر دو چشم هم بکار می‌رود.
  ریشه: کردی
 170. گلاسا
  معنی: مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت
  ریشه: فارسی
 171. گلسان
  معنی: گلسا، مانند گل
  ریشه: فارسی
 172. گلوریا
  معنی: فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز
  ریشه: لاتین
 173. گندم
  معنی: دانه خوراکی غنی از نشاسته
  ریشه: اوستایی – پهلوی
 174. لامیا
  معنی: نام شهری است از تسالی این شهر نام خود را به جنگ «لامیاک» که میان یونان و مقدونیه پس از مرگ اسکندر (323) درگرفت داده است امروز لامیا شهری است نزدیک خلیج لامیا
  ریشه: عبری
 175. لنیا
  معنی: (فارسی- سنسکریت) دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) + الف تانیث
  ریشه: سنسکریت
 176. لیانا
  معنی: بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث
  ریشه: فارسی
 177. لیدا
  معنی: خانم، بانوی گرامی
  ریشه: لاتین
 178. لیندا
  معنی: قشنگ، زیبا
  ریشه: لاتین
 179. مَهشید
  معنی: پرتو ماه، ماهتاب
  ریشه: فارسی
 180. مَهگل
  معنی: (مَه = ماه + گل)، 1- گلِ ماه؛ 2- (به مجاز) زیبارو
  ریشه: فارسی
 181. مِهرسا
  معنی: (مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، مثل خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
  ریشه: فارسی
 182. مِهرنیا
  معنی: (مهر = مهربانی، محبت + نیا)، از نژادِ مهربانان؛ 2-(به مجاز) مهربان و با محبت

  ریشه: فارسیدختربچهناب ترین اسم های دختر

 183. ماتیسا
  معنی: ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
  ریشه: فارسی
 184. ماریا
  معنی: مریم، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان‌های اسپانیایی و آسیایی است.
  ریشه: عبری
 185. مانِلی
  معنی: پری دریایی برایم بمان (بمان به نام علی، امام اول شیعیان)، در گویش مازندران بمان برایم، نامی دخترانه در شمال ایران، نام پسری در شعری از نیما یوشیج
  ریشه: فارسی
 186. مانا
  معنی: (دخترانه و پسرانه) ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن
  ریشه: فارسی
 187. مانیا
  معنی: (پسرانه و دخترانه) (در پارسی باستان) خانه، سرای، (در پهلوی) برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، معرب از یونانی، دیوانگی، جنون
  ریشه: یونانی
 188. ماهک
  معنی: خوبروی کوچک، معشوقک زیباروی و یا خوبروی دوست داشتنی
  ریشه: فارسی
 189. ماهناز
  معنی: (ماه + ناز = قشنگ، زیبا) ماهروی زیبا
  ریشه: فارسی
 190. مرسانا
  معنی: هدیه خداوند
  ریشه: عبری
 191. ملیکا
  معنی: گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده‌ی گندمیان که خودرو هستند. معشوقه زئوس
  ریشه: یونانی
 192. مونا
  معنی: تک، یکتا، در متون ایران باستان به مُحبَّت هم معنا شده است، گل یاس، امید
  ریشه: عربی
 193. مهرآنا
  معنی: (مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و بامحبت
  ریشه: فارسی
 194. مهسان
  معنی: مهسا، مانند ماه، زیبا
  ریشه: فارسی
 195. مهستا
  معنی: (مهست = بزرگترین، مهمترین + ا (پسوند نسبت))، (به مجاز) دختر بزرگتر و مهمتر؛ دارای قدر و مرتبه ی عالی.
  ریشه: فارسی
 196. میترا
  معنی: مهر، خورشید؛ پیمان؛ مهر
  ریشه: اوستایی – پهلوی
 197. نادیا
  معنی: امید، آرزو
  ریشه: فرانسوی
 198. نارمیلا
  معنی: (ترکی- فارسی) شکوفه، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار
  ریشه: فارسی
 199. نارینا
  معنی: دختر ظریف، بانوی تر و تازه، همچنین دختر بر افروخته و آتشین
  ریشه: فارسی – عربی
 200. نازلی
  معنی: ناز (فارسی) + لی (ترکی) دارای ناز و عشوه
  ریشه: فارسی
 201. نانسی
  معنی: نام شهری در فرانسه
  ریشه: فرانسوی
 202. نایریکا
  معنی: برگزیده، پسندیده، از اسامی قدیمی ایرانی
  ریشه: فارسی
 203. نکیسا
  معنی: نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
  ریشه: فارسی
 204. نگار
  معنی: نقش، تصویر، زیور، زینت، دختر یا زن زیباروی
  ریشه: فارسی
 205. نگین
  معنی: سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز آنها کار می‌گذارند.
  ریشه: فارسی
 206. نگینا
  معنی: موسیقی، آواز
  ریشه: عبری
 207. نوا
  معنی: صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
  ریشه: فارسی
 208. نورا
  معنی: نور (عربی) + ا (فارسی)، مؤنث انور درخشان، تابان
  ریشه: فارسی – عربی
 209. نوژان
  معنی: درخت صنوبر و کاج
  ریشه: فارسی
 210. نوشاد
  معنی: نام شهری که زیبارویان آن معروف بوده‌اند.
  ریشه: فارسی
 211. نوشین
  معنی: شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار
  ریشه: فارسی
 212. نونا
  معنی: برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع)
  ریشه: سریانی
 213. نیکا
  معنی: چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران
  ریشه: فارسی
 214. نیکو
  معنی: خوب، زیبا
  ریشه: فارسی
 215. نیکی
  معنی: خوب بودن، خوبی، نیکوکاری، احسان
  ریشه: فارسی
 216. نینا
  معنی: زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
  ریشه: عبری
 217. نیوشا
  معنی: شنوا، شنونده
  ریشه: فارسی
 218. وانیا
  معنی: هدیه با شکوه خداوند
  ریشه: فارسی
 219. ورونیکا
  معنی: نام تیره‌ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.
  ریشه: فارسی
 220. وناز
  معنی: با وقار، متین
  ریشه: کردی
 221. ونوس
  معنی: الهه زیبایی یونان، ستاره زهره
  ریشه: فرانسوی
 222. ونوش
  معنی: گل بنفشه
  ریشه: کردی
 223. ویانا
  معنی: فرزانگی، بخردی، دانایی
  ریشه: اوستایی پهلوی
 224. ویدا
  معنی: آشکار و هویدا
  ریشه: فارسی
 225. ویشکا
  معنی: نام روستایی نزدیک رشت
  ریشه: فارسی
 226. وینا
  معنی: رنگارنگ، همچنین روشن و آشکار
  ریشه: فارسی
 227. ویونا
  معنی: منسوب به وَیو، (به مجاز) عروس، دختری که عروس شده، نام روستایی در نزدیکی کاشان
  ریشه: فارسی
 228. هانا
  معنی: پناه، نفس، امید، فریاد
  ریشه: فارسی
 229. هلما
  معنی: خیلی صبور
  ریشه: عربی
 230. هلن
  معنی: فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
  ریشه: یونانی
 231. هلنا
  معنی: هلن
  ریشه: یونانی
 232. هلیا
  معنی: خورشید
  ریشه: یونانی
 233. هلینا
  معنی: هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
  ریشه: یونانی
 234. هورناز
  معنی: خورشید زیبا
  ریشه: فارسی
 235. هیلدا
  معنی: نیرومند، قوی
  ریشه: لاتین
 236. یافا
  معنی: زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه
  ریشه: عبری
 237. یسنا
  معنی: پرستش، بخشی از اوستا
  ریشه: فارسی
 238. یگانه
  معنی: صمیمی، همدل، یکرنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها و منحصر به فرد
  ریشه: فارسی
 239. لنا
  معنی: نصیب و بهره
  ریشه: عربی
 240. یارا
  معنی: (دخترانه و پسرانه) توانایی، قدرت
  ریشه: فارسی
 241. لنا
  معنی: نصیب و بهره
  ریشه: عربی
 242. یارا
  معنی: (دخترانه و پسرانه) توانایی، قدرت
  ریشه: فارسی

اسامی دختر بروز شده

 1. اما
  معنی: جدی، فعال
  ریشه: فرنگی
4.2/5 - (5 امتیاز)
منبع
setarefarzandگردآوری، ویرایش و بازنگری تحریریه مثبت 1

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

 1. سی دا
  معنی: برای مادر
  ریشه: لری
  سی در زبان لری به معنای برای و دا در زبان لری به معنای مادر است
  اینم میزاشتی خوب بود ها اسم منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا