پیام تبریک

متن تبریک تولد رفیق فابریک برای استوری انگلیسی

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، مجموعه ای از زیباترین متن های تبریک تولد رفیق فابریک برای استوری انگلیسی برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

تبلیغات
I feel so lucky to have you as my friend. Hope your birthday is as special as you are
.May all of your dreams come true. Happy birthday
خیلی خوش شانسم که دوستی مث تو دارم. آرزو می‌کنم روز تولدت هم
مثل خودت خاص باشه و همه آرزوهات برآورده بشه. تولدت مبارک!

❤❤❤

Happy Birthday to my best friend, my greatest critic, my fiercest supporter, my accomplice, my soulmate, my love, my everything.
تولدت مبارک بهترین دوست من، بزرگ‌ترین منتقد من، سرسخت‌ترین حامی من، همراه من، هم روح من، عشق من، همه چیز من…

❤❤❤

Having a friend like you in my life is truly a blessing,
would never want to lose you. Happy birthday dear
داشتن دوستی مثل تو توی زندگیم واقعاً نعمت بزرگیه،
هیچوقت نمی خوام تو رو از دست بدم. تولدت مبارک دوست خوبم!

❤❤❤

متن تولدت مبارک رفیق به انگلیسی کوتاه

Dear friend, you are not one of my best friends, rather you are the best.
Wishing you a wonderful birthday
دوست خوبم! تو یکی از بهترین دوستام نیستی، تو بهترینشونی!
روز تولد عالی داشته باشی. تولدت مبارک!

❤❤❤

تبلیغات
"You are my best friend, my human diary, and my other half. You mean the world to me and I love you. Happy Birthday "
"تو بهترین دوست منی، دفتر خاطرات و نیمه دیگر من هستی. تو باعث معنا بخشیدن دنیا شده‌ای و من دوستت دارم. تولدت مبارک"

❤❤❤

"Happy Birthday to my amazing, beautiful, and fabulous best friend"
تولدت مبارک بهترین دوست شگفت انگیز، زیبا و افسانه‌ای من

❤❤❤

I love you and I hope that today is a day full of amazing things for you. happy birthday dear
من دوستت دارم و آرزو می‌کنم امروز پر از چیزهای شگفت انگیز برایت باشد. عزیزم تولدت مبارک

❤❤❤

زیباترین متن تبریک تولد به دوست انگلیسی

we are a true friend and I hope our friendship will go on forever. happy birthday to you
ما دوستان واقعی هستیم امیدوارم دوستی‌مان همیشه ادامه یابد. تولدت مبارک

❤❤❤

Happy Birthday beautiful friend. May your day be as beautiful as you are
تولدت مبارک زیباترین دوستم. روز تولدت به اندازه خودت زیبا باشد.

❤❤❤

تبلیغات
Though the miles are far between us, my heart is near to
yours on this your special day. Happy Birthday
اگرچه کیلومترها با هم فاصله داریم
اما در این روز بخصوص، قلبم در کنار قلب توست.
تولدت مبارک آرام جانم!

❤❤❤

Sweetheart, please don’t blow off the candles on your birthday cake,
let them keep burning please, it’s a symbol of our love that
will burn forever. Happy Birthday
دلبندم، شمع‌های روی کیک تولدت را فوت نکن،
بگذار همچنان به سوختن ادامه دهند زیرا سمبلی از عشق ما هستند
که تا ابد شعله ور باقی می‌ماند. تولدت مبارک!

❤❤❤

Good friends are angels.
They guide you, stand by you in need and
will not leave you in bad times.
Happy birthday my dear friend
دوستای خوب مثل فرشته‌ها هستند، اونا تو رو راهنمایی می‌کنند،
وقتی که نیاز داری کنارت هستند و توی لحظات سخت تو رو رها نمی‌کنند.
تولدت مبارک دوست خوبم!

❤❤❤

تبریک تولد به انگلیسی کوتاه

Happy Birthday! Thanks for being a friend that
I can always count on.
تولدت مبارک! مرسی که برام دوستی هستی
که همیشه می تونم روش حساب کنم …

❤❤❤

Life is too short to think about the past,
enjoy the present and live fullest
. Happy birthday to my dear friend
زندگی کوتاه‌تر از آن است که به گذشته فکر کنیم.
از زمان حال لذت ببر و تمام و کمال زندگی کن.
تولدت مبارک دوست نازنینم!

❤❤❤

تبلیغات
As the candles will grow on your birthday cake so will our friendship become stronger
Our friendship has seen ups and downs but emerged stronger Wishing you
a very happy birthday from a loyal friend
هرچی شمع‌های روی کیک تولدت بیشتر می شه رابطه دوستی ما هم قوی‌تر می شه
دوستی بین ما فراز و نشیب‌های زیادی داشته
اما عمیق و قوی‌تر شده با آرزوی تولد بسیار شاد از طرف دوست وفادارت

❤❤❤

If time had a pause button,
I would pause every moment we are together and make it last for eternity.
I never want to stay away from you, my love. Have the best birthday ever!
اگر زمان دکمه توقف داشت، هر لحظه‌ای که با هم هستیم را متوقف می‌کردم
تا ابدیت طول بکشد. هرگز نمی‌خواهم دور از تو باشم عشقم. بهترین روز تولدت را داشته باشی.

❤❤❤

استوری تبریک تولد رفیق به انگلیسی

People come and go but true friends always stay.
happy Birthday dude
مردم می‌آیند و می‌روند اما دوستان واقعی
همیشه می‌مانند. تولدت مبارک رفیق!

❤❤❤

Moonlight is fair, but it stays for an hour Your friendship
is fairer and it stays forever Happy birthday to my best friend
مهتاب زیباست اما فقط یک ساعت می‌ماند
دوستی ما زیباتر است و برای همیشه جاودان می‌ماند
تولدت مبارک بهترین دوستم!

❤❤❤

! Another year older, another cake to eat
You wake up one day and realize that this day is more special than other days ... it's your bestie's day! So, obviously, you have to blow up her Facebook and Instagram with all the best happy birthday quotes to get her feeling special the moment she wakes up
Your best friend is one of the most special people in your life. She has been there with you for so many memories, both good and bad
You could bake them a cake. If it were my best friend, I would want vanilla with buttercream
You could get them an awesome gift, maybe something she has been hinting at for a while. Or something sentimental that would make her smile. Or you could take her out, drinks, dinner all of that fun stuff
یک سال بزرگتر، یک کیک دیگر!
شما یک روز از خواب بیدار می‌شوید و می‌فهمید این روز، یک روز خاص و متفاوت از روزهای دیگر است...امروز  بهترین روز شماست! بنابراین، بدیهی است فیس بوک و اینستاگرام دوستتان را با بهترین جملات تبریک تولد پر کنید تا احساس خوبی را در زمان بیدار شدنش ایجاد کنید.
بهترین دوست شما یکی از افراد خاص زندگی شماست. او خاطرات زیاد خوب و بد همراه با شما دارد.
شما می‌توانید یک کادوی جالب توجه بخرید، چیزی که مدتی زمان می‌برد تا حدس بزند. یا چیزی احساسی بخرید که باعث لبخند دوستتان شود. همچنین می‌توانید او را به یک نوشیدنی، شام یا هر چیز سرگرم کننده دیگری دعوت کنید.

❤❤❤

تبلیغات
"Here's to another year of laughing until it hurts, dealing with stupid people and keeping each other moderately sane. Happy Birthday best friend"
"امروز سال دیگری است تا زمان روده بر شدن بخندیم، با دوستان خود دیوانه وار بگردیم و عاقلانه‌ترین کار بودن با همدیگر است. تولدت مبارک بهترین دوست!"

❤❤❤

متن تولدت مبارک رفیق قدیمی انگلیسی

Birthdays come around every year, but friends like you only come once in a lifetime. I'm so glad you came into my life. Best wishes on your special day
"هر سال هزاران تولد رخ می‌دهد، اما دوستان مثل شما تنها یکبار به دنیا می‌آیند. من در زندگی‌ام خیلی خوشحال هستم. در این روز ویژه بهترین آرزوها را برایت دارم"

❤❤❤

"Happy Birthday. May each and every moment of your special day be filled with the same joy and happiness you bring to others."
تولدت مبارک. هر ثانیه و هر لحظه از این روز ویژه پر از لذت و شادی باشد که برای دیگران به ارمغان می‌آورید.

❤❤❤

"Every day you sparkle but today you rule! ``Happy Birthday"
هر روز می‌درخشی اما امروز تو حکمرانی می‌کنی! تولدت مبارک

❤❤❤

Happy Birthday. Live beautifully, love generously, laugh freely. Thanks for being a fantastic friend. I hope this year brings you the best that life has to offer
تولدت مبارک، زیبا زندگی کن، به طور وسیع عشق بورز، آزادانه بخند. سپاس که دوستی خارق العاده هستی. امیدوارم امسال بهترین وقایع را برایت پیش آورد.

❤❤❤

تبلیغات

متن تولدت مبارک رفیق به انگلیسی با معنی فارسی

"Happy Birthday to my irreplaceable friend"
تولدت مبارک دوست من که هیچ جایگزینی برایت نیست.

❤❤❤

Happy Birthday to one of my best friends! Here's to laughing at our own jokes and keeping each other sane! Love you
تولد بهترین دوستم مبارک! اینجا می‌خواهم به شوخی‌های خودمان بخندیم و همدیگر را نگه داریم! دوستت دارم

❤❤❤

"! A big birthday hug for you"
یک آغوش بزرگ تولد برای تو!

❤❤❤

Wishing my friend a beautiful day. Hopes and dreams I'm sending your way. May all be good and all come true on this very special day for you
دوستم برایت زیباترین روز را آرزومندم. امیدها و رویاها با تو دارم. همه و تمام چیزهای خوب در این روز مخصوص برای تو به واقعیت خواهد رسید.

❤❤❤

متن تولدت مبارك رفيق به انگليسي

"May you live to be so old that the mere sight of you horrifies young children and ex-lovers. Happy Birthday to you"
آنقدر زنده بمانی که جوان‌ترین بچه‌هایت و دوستدارانت از دیدنت هیجان زده شوند. تولدت مبارک

❤❤❤

تبلیغات
"! Fabulosity has no age. Happy Birthday, Girl"
افسانه‌ای‌ها سن ندارند. روزت مبارک دختر!

❤❤❤

".Happy Birthday to my best friend. Without our conversations, my therapy bills would be outrageous"
تولدت مبارک بهترین دوستم. بدن گفتگوهای ما، صورتحساب درمانی من ظالمانه خواهد بود.

❤❤❤

"! I wish for your tremendous love, luck and laughter. For today, tomorrow and for days thereafter. Have a wonderful birthday"
برای تو عشق، شانس و خنده‌های فوق العاده آرزو می‌کنم برای امروز، فردا و روزهای دیگر. روز تولد شگفت انگیزی داشته باشی!

❤❤❤

متن تولدت مبارک رفیق به انگلیسی با معنی

Wishing you happiness to welcome each morning. Wishing you laughter to make your heart sing. Wishing you friendship Sharing and caring. And all of the joy the birthday can bring
برای استقبال هر روز صبح برایت آرزوی خوشبختی دارم. آرزو می‌کنم خنده‌هایت باعث آواز خواندن قلبت شود. آرزو می‌کنم دوستانت شریک و دلسوز باشند. و همه شادی‌هایی که روز تولد برایتان به ارمغان می‌آورد.

❤❤❤

! Happy Birthday to my best friend. May we grow to be the hottest cougars around
تولدت مبارک بهترین دوست من. امیدوارم ما صمیمی‌ترین سرسپردگان در اطراف تو باشیم.

❤❤❤

"! May your special day be sweet and spicy just like you, bestie"
روز ویژه تولدت پر شور و شیرین درست مثل خودت باشد، بهترین!

❤❤❤

"Can't keep calm, it's my best friend's birthday"
نمی‌توانم آرام باشم، امروز تولد بهترین دوست من است

❤❤❤

متن تولدت مبارک رفیق من به انگلیسی

"! I treasure our friendship! Happy Birthday"
من دوستی‌مان را ارج می‌دهم! تولدت مبارک

❤❤❤

"Happy Birthday. My partner in crime, my very best friend"
تولدت مبارک. شریک جرم من و بهترین دوستم

❤❤❤

Happy Birthday my friend! Today is a day to celebrate you, so make it special and surround yourself with everything that makes you feel like the star you are
تولدت مبارک دوستم! امروز را برایت جشن می‌گیریم، بنابراین در این روز خاص اطراف خود را با هر چیزی که باعث می‌شود مثل ستاره‌ها بدرخشی، پر کن!

❤❤❤

I just wanted to wish you a happy birthday and to let you know that you are not alone. Should you need someone to lean on, I will be here for you
من فقط برایت آرزوی یک روز تولد خوب را دارم و می‌خواهم بدانی تو تنها نیستی. هر موقع به کسی نیاز داشتی، من آنجا کنار تو خواهم بود.

❤❤❤

متن تبریک تولدت مبارک رفیق به انگلیسی

"A new year begins and it's like a movie. You are the director. Make it a good one. ``Happy Birthday"
یک سال جدید شروع می‌شود و آن شبیه یک فیلم است. تو کارگردان هستی. آن را خوب بساز. تولدت مبارک

❤❤❤

"! I will sing Happy Birthday to you so much you'll wish you'd never been born ... Happy Birthday"
من آواز تولدت مبارک برایت را می‌خوانم آرزو می‌کردی که هرگز به دنیا نیامده بودی.. تولدت مبارک!

❤❤❤

"Late in the evening, far, far away there is a glow beyond the horizon, and I know deep in my heart... It's your birthday cake"
اواخر عصر، دور، دورترها درخششی در فراتر از افق وجود دارد، و من می دانم در اعماق قلبم... آن کیک تولدت توست

❤❤❤

".Happy Birthday. We weren't sisters by birth, but we knew from the start... Fate brought us together to be sisters by heart"
تولدت مبارک. ما خواهر نیستیم، اما همدیگر را از ابتدا می‌شناسیم... سرنوشت ما را به هم رسانید تا قلبا و روحا خواهر باشیم.

❤❤❤

متن خفن تولدت مبارک رفیق به انگلیسی

Happy Birthday. Even if we can't be together, know that I am thinking of you, and hoping your day is filled with all your favorite things
تولدت مبارک. حتی اگر نتوانیم با هم باشیم، بدان که دارم به تو فکر می‌کنم و امیدوارم روزت با تمام چیزهای مورد علاقه‌ات پر شود

❤❤❤

You know everything about me and still decide to be my best friend... you are a deeply kind woman; you know that right? ``Happy Birthday
تو در مورد من هر چیزی را میدانی و هنوز تصمیم داری که بهترین دوستم باشی... تو یک زن کاملاً مهربان هستی، آیا این را می‌دانستی؟ تولدت مبارک

❤❤❤

Today is not just your special day, it is even mine. Because today was the day when my best friend came into this world. If it were not for today, my life wouldn't have been half the fun it is. I owe so much to you. I love you, buddy. Happy Birthday
امروز تنها یک روز ویژه برای تو نیست بلکه برای من هم است. زیرا امروز روزی است که بهترین دوست من به دنیا آمده است. اگر امروزی نبود زندگی من نصف شادی‌های الان را نداشت. من خیلی به تو بدهکارم. دوستت دارم عزیزم. تولدت مبارک

❤❤❤

"My wish for you is not only my love for you. Thank you for being there for me. Have a great birthday"
آرزوی من تنها عشق من به تو نیست. متشکرم که هستی. تولد خوبی داشته باشی

❤❤❤

متن تولدت مبارک بهترین رفیق به انگلیسی

".Dear friend ... just like a diamond, you are precious ... I just love having you in my life ... Happy Birthday dear friend"
دوست عزیز... درست شبیه یک الماس تو با ارزش هستی... تنها عاشق این هستم که در زندگی من حضور داری... تولدت مبارک دوست عزیز

❤❤❤

"! Wishing you beautiful beaches, ocean breezes and wishes upon stars that all come true! Happy Birthday"
آرزوی زیباترین ساحل‌ها، نسیم اقیانوس را برایت دارم و تا زمانی که تمام آرزوها به حقیقت بپیوندند! تولدت مبارک!

❤❤❤

"Happy Birthday. Have fun, dance, be happy"
تولدت مبارک، لذت ببر، برقص و شاد باش.

❤❤❤

"Happy Birthday to one of the few people whose birthday I can remember without a Facebook reminder"
تبریک می گویم تولد تو را که یکی از معدود کسانی هستی که تولدش را بدون یادآوری فیسبوک به یاد دارم.

❤❤❤

متن تولدت مبارک رفیق صمیمی به انگلیسی

".I hope your birthday is as awesome as your hair in high school"
امیدوارم روز تولد تو به اندازه موهایت در زمان دبیرستان بسیار جذاب باشد.

❤❤❤

On your special day, I wish you the greatest happiness that can be in this world"
در این روز ویژه، برایت بهترین آروزها را از جمله خوشبختی دارم.

❤❤❤

جمله تولدت مبارک رفیق به انگلیسی

Happy Birthday to my best friend, the one who laughs at my jokes and cries with me during my heartaches. I love you and will always be here for you
تولد بهترین دوستم مبارک کسی که به شوخی‌های من می‌خندد و به درد دل‌های من گریه می‌کند. من دوستت دارم و همیشه برایت خواهم ماند.

❤❤❤

"Happy Birthday to someone I hope is my friend even when we're too senile to remember each other's birthdays"
تولدت مبارک امیدوارم حتی در زمانی که خیلی سالخورده هستیم روز تولد همدیگر را به یاد داشته باشیم.

❤❤❤

متن تولدت مبارک رفیق قدیمی به انگلیسی

"! Best friends never need to be told they are best friends. So, I don't need to tell you, right? Have a fantastic birthday, buddy"
بهترین دوستان هرگز احتیاجی ندارند بدانند که بهترین هستند و بنابراین من نیازی به گفتن این جمله ندارم، درست است؟ روز تولد فوق العاده ای داشته باشی عزیزم!

❤❤❤

"Happy Birthday to a person that is charming, talented and witty and reminds me a lot of myself"
تولدت مبارک تو جذاب، با استعداد و شوخ طبع هستی و من را به یاد خودم میندازی.

❤❤❤

پیام تولدت مبارک رفیق به انگلیسی

".Happy Birthday from one superstar to another"
تولدت مبارک از یک سوپر استار به سوپر استار دیگر.

❤❤❤

"You were born on this date so we are going to put fire sticks in baked goods and sing at you while you sit there awkwardly"
تو در این تاریخ به دنیا آمدی و آنجا نشسته‌ای و ما داریم شمع‌ها را روی کیک می‌چینیم و آواز می‌خوانیم.

❤❤❤

تولدت مبارک رفیق به انگلیسی متن کوتاه

"Happy Birthday. Thank you for always being older than me
تولدت مبارک. متشکرم که همیشه بزرگتر از من بوده‌ای

❤❤❤

Whew, what a year! You deserve to sit back with a pillow under your feet, an umbrella in your drink, and the absolute conviction that you, my friend is one hell of an amazing woman
وای چه سالی! تو سزاوار این هستی که روی یک تشک بنشینی و یک چتر در نوشیدنی خود داشته باشی و ایمان کامل داشته باشی دوست من یک زن شگفت انگیز است.

❤❤❤

متن تولدت مبارک رفیق به انگلیسی با معنی

"It's your birthday. Let's do something stupid together"
امروز تولد توست. بیا با هم مقداری دیوانگی کنیم.

❤❤❤

.Today is your birthday. we bring a cake and a candle and some music. don't stop. it's dancing time and we should be happy
امروز روز تولد توست. ما یک کیک، یک شمع و مقداری موسیقی می‌آوریم. متوقف نشو زمان رقصیدن است و باید شاد باشیم.

❤❤❤

4/5 - (10 امتیاز)

دوره دانلودی آموزش مکالمه عربی لهجه اماراتی (خلیجی: کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل امارات، عمان، قطر، بحرین و کویت) برای مهاجرت، مسافرت، مترجمی و آموزش

مشاهده آموزش
منبع
پارسی زیtoptoop

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا