تبلیغات ویژه
خانواده

آداب غذا خوردن در مجالس و مهمانی ها

جالب است بدانید که هر میهماننی دادن و یا میهمانی رفتن اداب خاص خودش را دارد باید یادبگیرید که هنگام غذا خوردن و قرار ملاقات با اشخاص مهم بتوانید آداب معاشرت مهمانی را رعایت کنید این کار هم وجه شخصیتی شما را در اذعان عمومی بالا میبرد و هم با رعایت آداب می توانید اعتماد بنفس خود را بازیابی کنید ما در این مطلب قصد داریم تمام نکات آداب معاشرت مهمانی را برای شما عزیزان بازیابی کنیم

آداب غذا خوردن در سر میز

 1. بهتر است آقا و خانم میزبان در دو انتهای میز غذاخوری و یا در وسط میز روبروی یکدیگر بنشینند.
 2. اگـر فرد مهمی میهمان بود می باید وی سمت راسـت خانم میزبان و همسرش سمت راست میزبان آقا نشانده شود.
 3. بطور کلی طرز قرار گرفتن میهمانان باید طوری ترتیب داده شود که هیـچ دو مـــرد و هیچ دو زنی کنار یکدیگر قرار نگیرند.
 4. زوج متاهل باید روبروی یکدیگر و زوج نامزد باید در کنار یکدیگر بنشینند.
 5. بهتر است گروههای سنی در کنار یکدیگر بنشینند به طوری که بزرگترهای فامیل در راس میز و جوانترها سمت دیگر.
 6. غذا باید در جهت عقربه های ساعت و از چپ به راست سرو گردد. و همچنین غذا از سمت چپ افراد سرو شده و ظروف غذا از سمت راست میهمانان جمع آوری می گردد.
 7. دستمال سفره هنگام آغاز صرف غذا میباید روی زانو قرار داده شود و تا انتهای صرف غذا باید همان جا باقی بماند.
 8. از دستمال سفره تنها برای تمـیز کردن مختصر دهان باید استفاده کرد و نه صورت و یا پیشانی. اگر خــواستـید صندلی خود را برای مدت کوتاهی ترک کنید باید دستمال سفره خود را روی صندلی قرار دهید که دیـگـران و پیـش خــدمت متوجه آن گردند. هنگام پایان یافتن صرف غذا میباید دستمال سفره را بطور مرتبی روی میز و سمت راست بشقاب قرار داد (آن را تا و یا مچاله نکنید).
 9. پیش از آن کـه مـیـزبـان شـروع بـه صـرف غـذا نکرده و یا اجازه صرف غذا را نداده نباید شروع به صرف غذا کرد.
 10. به آرامی غذا را بجوید و از ایجاد سرو صدا در هنگام صرف سوپ و نوشیدنی خودداری کنید.
 11. در حین غذا به هیچ وجه نباید میز غذا را ترک کنید مگر در موارد اضـطراری مانند رفتن به دستشویی و یا داشتن حالت تهوع. در ایــن هنگام عذرخواهی کنید و میز را ترک کنید.
 12. اگر چیزی روی میز خواستید که دستتان به آن نمیرسید خـودتان سعی نکنید آن را بردارید بلکه از فردی که به آن نزدیک است بخواهید که آن را به شما بدهد.
 13. هنگامیـکه غذا خوردنتان پایان یافت هیچگاه بشقابتان را به سمت جلو هل ندهید این عمل خلاف آداب معاشرت میباشد.
 14. برای بریدن و خردکردن غذا چنگال را با دست چپ و کارد را با دسـت راست گرفته و سپس با چنگال آن چیزی را که می خواهید ببرید محکم نگاه داشته و با چاقو آنرا ببرید. سپس چنگال را به دست راست منتقل و میل کنید.
 15. در روی صندلی راست و مستقیم بنشینید هیچگاه بجلو و یا عقب خم نشوید.

  آداب مهمانیآداب و اصول حضور بر سر میز غذای میزبان

 16. حین صرف غذا مشغول محاوره های دلنشین و مطـبـوع گـردید و از موضوعات بحث انگیز پرهیز کنید.
 17. اگر تکه هایی از غذا میان دندانهایتان گیر کرد با عذر خواهی میز را تـرک کـرده و بــه دستشویی بروید سپس آن را خارج کنید.
 18. اگر چیزی روی میز خواستید که دستتان به آن نمیرسید خـودتان سعی نکنید آن را بردارید.
 19. آرام و با حوصله غذا بخورید. غذا خوردن شتاب‌زده بی حرمتی به میزبان میباشد.
 20. لقمه های کوچک برداشته و با دهان بسته غذای خود را بجوید. هیچ گــاه بـا دهان باز غذا را نجوید و یا با دهان پر صحبت نکنید.
 21. هیچگاه پیش از چشیدن غذا به آن ادویه اضافه نکـنـیـد ایـن عـمل بی احترامی به میزبان و آشپز میباشد.
 22. هیچگاه سر میز غذا سیگار نکشید.
 23. هنگامی که از غذا خوردن فارغ شدید دستتان را روی زانو و یا میز (مـچ دست روی لبه میز) قرار دهید.
 24. هیچگاه هنگام صرف غذا آرنج خود را روی میز قرار ندهید.
 25. هنگامی که در رستوران میهمان میباشید هیچگاه باقی مانده غذایتــان را به خانه نبرید و سعی کنید غذای گران‌قیمتی سفارش ندهید.
 26. در رسـتـوران بهـتــر است غذایی سفارش دهید که صرف آن با کارد و چنگال مقدور باشد. غذاهایی که باید با دست خورده گردند را به مـوقعـیـتـهای غــیر رسمی اختصاص دهید.
 27. هرگاه سوپ داغ بود برای خنک کردن به آن ندمید بلکه صبـر کنـیـد تـا خــودش خنک گردد. چای را نیز برای خنک شدن در نعلبکی نریزید.
 28. هنگام صرف سوپ قاشقتان را تماما بداخل دهان نبرده و هورت نکشید بلکه از لبه قاشق سوپ را اندک اندک بنوشید.
 29. هنگام سفارش غذا در رستـوران اگر از نـوع و مـحـتـویـات غـذای مـورد نــظر آگاهی نداشتید، از پیشخدمت کمک بخواهید.

  آداب مهمانینحوه صحیح غذا خوردن با قاشق و چنگال

 30. برای خارج کردن استخوان و یا غضروف غذا را از قاشق و یا چنگال کمک بگیرد (نه با دست) و آن را گوشه بشقاب خود قرار دهید آداب معاشرت مهمانی.
 31. غـذاهـایی را کـه شمـا مـجازید با دست بخورید عبارتند از: تکه نان، بلال، گـوشـت دنـده هـا، صــدف و خرچنگ خوراکی، بال و استخوان مرغ، ساندویچ، میوه های کـوچـک، شیرینی، سیب زمینی سرخ کرده، چیپس، ترشی، سبزیجات و پیتزا.
 32. اگر ندانستید چگونه باید غذا را میل کنید بهتر است به دیگران نگاه کنید.
 33. هیچ گـاه کـارد و چـنـگال و قـاشقی را کــه استـفاده کرده اید را مجددا روی میز قرار ندهید بلکه آنها را روی بشقاب بگذارید.
 34. هنگام صرف غذا خم نشوید و صورت خود را به سمت غذا نبرید بـلکه غذا را توسط قاشق و چنگال بسمت دهان خود ببرید.
 35. اگـر قـاشـق و یـا کـارد و چـنـگال شـما بـه زمیـن افـتاد آن را بـردارید و به میزبان و یا پیشخدمت بدهید و تمیز آن را درخواست کنید.
 36. هـرگـاه چـیـزی را ســهوا روی لباس میهمان دیـگـری ریخـتـیـد بـا خـونسـردی از وی عذرخواهی کرده و بگذارید خود فرد و یا پیشخدمت آن را تمیز کند خودتان اقدام بـه تمیز کردن لباس فرد نکنید.
 37. هرگاه فردی از شما درخواست نمک و یا فلفل نمود، هـم فلـفل و هم نمک را به وی بدهید حتی اگر فرد تنها یکی از این دو را درخواست کرده باشد.

  آداب مهمانیآداب و اصول غذا خوردن در مهمانی ها و مجالس

 38. پیش از نوشیدن مایعات لبهای خود را بـا دسـتـمال پاک کنید تا جای لک چربی روی لیوان شما نمایان نگردد.
 39. از واژه های “متشکرم” و “لطفا” در میز غذا بسیار استفاده کنید.
 40. اگر حشره، تار مو و یا هر چیز دیگری را در غذای خود یافتید آن را اعلام نکنـید بلکه مخفیانه آن را از غذایتان خارج کنید.
 41. همیشه در انتهای صرف غذا از مـیـزبـان و یـا آشــپز تشکر کرده و از غذا تعریف کنید حتــی اگــر غذا زیاد هم خوشایند نبود باز تشکر کنید. لازم نیـست دروغ بگویـیـد، مـثـلا میتوانید از سس غذا تعریف کنید.
 42. هنگام صرف غذا خود را نخارانید، سرفه نکنید و بینی خود را تمـیـز نـکنـیـد. هـرگـاه خواستید عطسه کنید حتما جلوی دهان و بینی خود را با دستمال بگیرید.
 43. هنگام صرف غذا سر خود را شانه نکرده و یا با لوازم روی میز بازی نکنید. بـا صدای بلند نیز صحبت نکرده و دستکش نیز دست نکنید.
 44. سعی کنید رومیزی را تا انتهای صرف غذا پاکیزه نگاه دارید.
 45. هنگامی که صرف غذایتان پایان یافت بـاید کارد و چنگال خود را به صـورت اریـب روی بشـقـاب قـرار دهـیـد. اگــر هـم خواستید که میز را برای مدت کوتاهی ترک کنید، بـاید کـارد و چنگال را بصرت ضربدری روی بشـقاب قرار دهید تا دیگران و پیشخدمت مطلع گردند که شما بازخواهید گشت.
 46. طـرز چــیدن میز معمولا به این قرار است: بشقاب در وسط، قاشق، کـارد و لـیـوان سمت راست و چنگال، دستمال سفره و نان سمت چپ.

از نحوه گرفتن کارد و چنگال بیشتر بدانید

آداب مهمانینحوه صحیح گرفتن کارد و چنگال

یکی دیگر از آداب غذا خوردن در رستوران مربوط به نحوه گرفتن کارد و چنگال است. در اکثر رستوران های خارجی و برای خوردن غذاها اغلب از کارد و چنگال استفاده می شود و بر خلاف ما از قاشق تنها برای خوردن سوپ یا دسر و … استفاده می کنند؛ بنابراین اگر می خواهید در یک کشور خارجی به رستوران بروید بهتر است طرز کار با کارد و چنگال را به خوبی بلد باشید.  چنگال را دست چپتان بگیرید و آن را روی پایین قرار بدهید. کارد را هم در دست راست نگه دارید و کمی بالاتر از بشقاب نگه دارید. برای حفظ تعادل بهتر انگشت سبابه تان را روی دسته های کارد و چنگال قرار بدهید تا کار با آن ها راحت تر باشد. حالا با کمک کارد غذا را روی چنگال هل بدهید و آن را در دهانتان قرار بدهید.

خوردن سوپ در سمت راست بشقابتان معمولا یک قاشق گرد و بزرگ قرار دارد که برای خوردن سوپ استفاده می شود. در اکثر رستوران های لوکس قبل از غذای اصلی سوپ سرو می کنند. قاشق سوپخوری را از انتهای دسته بگیرید و شستتان را روی دسته قاشق قرار بدهید. موقع خوردن سوپ حواستان باشد که به هیچ وجه هورت نکشید.

چه زمانی شروع به غذا خوردن بکنیم؟

در میزهای کوچک که دو یا چهارنفر پشت یک میز نشسته اند زمانی شروع به غذاخوردن کنید که همه پشت میز نشسته باشند. در مراسم های رسمی یا جلسات کاری و اداری صبر کنید تا پیشخدمت برای همه غذا سرو کند و بعد شروع به خوردن کنید؛ مگر این که میزبان از شما بخواهد که زودتر غذایتان را شروع کنید.

ترک میز و اتمام غذا اگر در وسط غذا خوردن می خواهید به سرویس بهداشتی بروید و لحظه ای میز را ترک کنید لازم است قاشق و چنگالتان را به شکل خاصی قرار بدهید تا پیشخدمت بداند که غذایتان هنوز تمام نشده است. کارد و چنگالتان را خلاف جهت همدیگر و به صورت مورب وسط بشقاب قرار بدهید، به طوری که نوک کارد و چنگال روی هم قرار بگیرد. به این ترتیب پیشخدمت می فهمد که غذایتان تمام نشده و بشقاب را برنمی دارد. زمانی که غذایتان تمام شد و منتظر وعده بعد (غذای اصلی یا دسر) هستید هم کافیست کارد و چنگالتان را به صورت مورب و به صورت موازی کنار هم قرار بدهید، به طوری که کارد بالاتر قرار داشته باشد.

4.8/5 - (6 امتیاز)
کتاب الکترونیکی رمان شازده کوچولو اطلاعات بیشتر
کتاب الکترونیکی پنج زبان عشق، گری چاپمن اطلاعات بیشتر
کتاب الکترونیکی ذهن آگاهی برای مدیریت استرس اطلاعات بیشتر
کتاب الکترونیکی چگونه ازدواج را به موفقیت تبدیل کنیم؟ اطلاعات بیشتر
کتاب اکترونیکی مارپیچ رو به بالا (وارونه سازی جریان افسردگی) اطلاعات بیشتر
دانلود کتاب غلبه بر ناتوانی جنسی (اختلال در نعوظ) اطلاعات بیشتر

کتاب الکترونیکی (182 صفحه)

فایل صوتی کتاب (132 دقیقه)

کتاب الکترونیکی 14 تمرین مکمل

برنامه تمرینی 4 هفته ای

موسیقی درمانی سابلیمینال

اطلاعات بیشتر
منبع
persianvگردآوری، ویرایش و بازنگری، تحریریه مثبت 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا