رپورتاژ آگهی

چه شرکتهایی باید حسابرسی شوند؟

شرکت چیست؟

شرکت، نهادی حقوقی است که توسط یک یا چند نفر تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکای خود است. شرکت ها، می توانند به صورت تجاری یا غیر تجاری تشکیل شوند.

تبلیغات

شرکت های تجاری، برای انجام عملیات تجاری تشکیل می شوند. آنها، بر اساس نوع فعالیت خود، به انواع مختلفی تقسیم می شوند. برخی از انواع شرکت های تجاری، عبارتند از:

 • شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت هر یک از سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
 • شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم نشده و مسئولیت هر یک از شرکا محدود به میزان سرمایه خود در شرکت است.

شرکت ها، دارای مزایایی هستند، از جمله:

 • امکان انجام معاملات تجاری: شرکت ها، می توانند به عنوان یک شخص، وارد معاملات تجاری شوند و از حقوق و مزایای قانونی مربوط به آن برخوردار شوند.
 • مسئولیت محدود شرکا: در شرکت های با مسئولیت محدود، مسئولیت هر یک از شرکا محدود به میزان سرمایه خود در شرکت است. این امر، خطرات ناشی از فعالیت شرکت را برای شرکا کاهش می دهد.

شرکت ها، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. آنها، موتور محرکه رشد اقتصادی هستند و به ایجاد اشتغال و تولید ثروت کمک می کنند.

در ادامه، به برخی از مزایای شرکت ها اشاره می شود:

تبلیغات
 • امکان جمع آوری سرمایه: شرکت ها، می توانند از طریق فروش سهام یا جذب سرمایه از شرکا، سرمایه مورد نیاز خود را برای انجام فعالیت های تجاری جمع آوری کنند. این امر، به شرکت ها امکان می دهد تا فعالیت های خود را توسعه دهند و به اهداف خود دست یابند.

در مجموع، شرکت ها، نهادهای حقوقی مهمی هستند که نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. آنها، مزایای متعددی دارند که به توسعه و رشد اقتصادی کمک می کنند.

حسابرسی چیسیت؟

حسابرسی، فرآیندی است که توسط یک فرد یا سازمان مستقل انجام می‌شود تا صحت و درستی صورت‌های مالی یک شرکت را بررسی کند. حسابرسی، یکی از مهم‌ترین فرآیندهای حسابداری است که برای اطمینان از صحت و سلامت مالی شرکت‌ها، ضروری است.

حسابرس، فردی است که دارای دانش و مهارت لازم در زمینه حسابداری و حسابرسی است و می‌تواند صحت و درستی صورت‌های مالی را بررسی کند.

حسابرسی، معمولاً شامل مراحل زیر است:

 1. بررسی سوابق و مدارک شرکت: حسابرس، ابتدا سوابق و مدارک شرکت را بررسی می‌کند تا اطلاعات لازم را برای انجام حسابرسی جمع‌آوری کند.
 2. بررسی صحت و درستی صورت‌های مالی: حسابرس، سپس صورت‌های مالی شرکت را بررسی می‌کند تا از صحت و درستی آنها اطمینان حاصل کند.
 3. ارائه گزارش حسابرسی: در نهایت، حسابرس، گزارش حسابرسی را تهیه می‌کند و آن را به مدیران شرکت ارائه می‌دهد.

گزارش حسابرسی، شامل نظر حسابرس در مورد صحت و درستی صورت‌های مالی است. گزارش حسابرسی، می‌تواند به صورت مشروط یا بدون قید و شرط باشد.

تبلیغات

حسابرسی، مزایای متعددی دارد که عبارتند از:

 • اطمینان از صحت و درستی صورت‌های مالی شرکت‌ها: حسابرسی، یکی از بهترین راه‌ها برای اطمینان از صحت و درستی صورت‌های مالی شرکت‌ها است. حسابرس، با بررسی دقیق صورت‌های مالی، می‌تواند از صحت و درستی آنها اطمینان حاصل کند.
 • جلوگیری از تقلب و سوء استفاده مالی: حسابرسی، می‌تواند به جلوگیری از تقلب و سوء استفاده مالی در شرکت‌ها کمک کند. حسابرس، با بررسی دقیق صورت‌های مالی، می‌تواند هرگونه تقلب یا سوء استفاده مالی را شناسایی کند.
 • افزایش شفافیت مالی شرکت‌ها: حسابرسی، می‌تواند به افزایش شفافیت مالی شرکت‌ها کمک کند. صورت‌های مالی حسابرسی شده، اطلاعات مالی شرکت‌ها را به صورت شفاف و قابل فهم ارائه می‌دهند.

حسابرسی، انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

 • حسابرسی داخلی: حسابرسی داخلی، توسط کارکنان شرکت انجام می‌شود.
 • حسابرسی مستقل: حسابرسی مستقل، توسط یک حسابرس مستقل انجام می‌شود.
 • حسابرسی قانونی: حسابرسی قانونی، توسط یک حسابرس رسمی انجام می‌شود.

حسابرسی قانونی، یکی از مهم‌ترین انواع حسابرسی است که در ایران، بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌هایی که باید صورت‌های مالی خود را حسابرسی کنند، باید صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

حسابرسی، فرآیندی است که توسط یک فرد یا سازمان مستقل انجام می‌شود تا صحت و درستی صورت‌های مالی یک شرکت را بررسی کند. حسابرسی، یکی از مهم‌ترین فرآیندهای حسابداری است که برای اطمینان از صحت و سلامت مالی شرکت‌ها، ضروری است.

در ایران، قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت‌هایی را که باید حسابرسی شوند، مشخص کرده است. بر اساس این قانون، شرکت‌هایی که باید حسابرسی شوند، عبارتند از:

 • شرکت‌هایی که عضو بورس اوراق بهادار هستند یا می‌خواهند در بورس اوراق بهادار پذیرفته شوند.
 • شرکت‌هایی که سهام آنها توسط بیش از 100 نفر در اختیار است.
 • شرکت‌هایی که مجموع فروش یا درآمد آنها در سال مالی قبل از انجام حسابرسی، بیش از 5 میلیارد تومان باشد.
 • شرکت‌هایی که مجموع دارایی‌های آنها در پایان سال مالی قبل از انجام حسابرسی، بیش از 8 میلیارد تومان باشد.

علاوه بر این شرکت‌ها، شرکت‌های دیگری نیز ممکن است بنا به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول حسابرسی شوند.

تبلیغات

اهمیت حسابرسی شرکت‌ها

حسابرسی شرکت‌ها، مزایای متعددی دارد که عبارتند از:

 • اطمینان از صحت و درستی صورت‌های مالی شرکت‌ها: حسابرسی، یکی از بهترین راه‌ها برای اطمینان از صحت و درستی صورت‌های مالی شرکت‌ها است. حسابرس، با بررسی دقیق صورت‌های مالی، می‌تواند از صحت و درستی آنها اطمینان حاصل کند.
 • جلوگیری از تقلب و سوء استفاده مالی: حسابرسی، می‌تواند به جلوگیری از تقلب و سوء استفاده مالی در شرکت‌ها کمک کند. حسابرس، با بررسی دقیق صورت‌های مالی، می‌تواند هرگونه تقلب یا سوء استفاده مالی را شناسایی کند.
 • افزایش شفافیت مالی شرکت‌ها: حسابرسی، می‌تواند به افزایش شفافیت مالی شرکت‌ها کمک کند. صورت‌های مالی حسابرسی شده، اطلاعات مالی شرکت‌ها را به صورت شفاف و قابل فهم ارائه می‌دهند.

نحوه انجام حسابرسی شرکت‌ها

حسابرسی شرکت‌ها، توسط حسابرسان رسمی انجام می‌شود. حسابرسان رسمی، افرادی هستند که دارای مدرک کارشناسی حسابداری از دانشگاه‌های معتبر و پروانه اشتغال از سازمان حسابرسی هستند. طبیعتاً به حسابداری شرکتی برای رسیدن به این هدف نیازمند هستیم.

حسابرسی شرکت‌ها، معمولاً شامل مراحل زیر است:

 1. بررسی سوابق و مدارک شرکت: حسابرس، ابتدا سوابق و مدارک شرکت را بررسی می‌کند تا اطلاعات لازم را برای انجام حسابرسی جمع‌آوری کند.
 2. بررسی صحت و درستی صورت‌های مالی: حسابرس، سپس صورت‌های مالی شرکت را بررسی می‌کند تا از صحت و درستی آنها اطمینان حاصل کند.
 3. ارائه گزارش حسابرسی: در نهایت، حسابرس، گزارش حسابرسی را تهیه می‌کند و آن را به مدیران شرکت ارائه می‌دهد.

حسابرسی شرکت‌ها در سامانه مودیان

از سال 1400، ارسال صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور، از طریق سامانه مودیان انجام می‌شود. شرکت‌هایی که باید صورت‌های مالی خود را حسابرسی کنند، باید پس از انجام حسابرسی، صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به سامانه مودیان ارسال کنند.

تبلیغات

برای ارسال صورت‌های مالی حسابرسی شده به سامانه مودیان، باید مراحل زیر را طی کنید:

 1. وارد سامانه مودیان شوید.
 2. با استفاده از کد کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید.
 3. به بخش ارسال صورت‌های مالی حسابرسی شده مراجعه کنید.
 4. اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی شده را وارد کنید.
 5. گزینه ارسال صورت‌های مالی حسابرسی شده را انتخاب کنید.

پس از ارسال صورت‌های مالی حسابرسی شده به سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور، آنها را بررسی می‌کند. در صورت تایید صورت‌های مالی حسابرسی شده، آنها به عنوان صورت‌های مالی رسمی شرکت محسوب می‌شوند.

4/5 - (1 امتیاز)

دوره دانلودی آموزش مکالمه عربی لهجه اماراتی (خلیجی: کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل امارات، عمان، قطر، بحرین و کویت) برای مهاجرت، مسافرت، مترجمی و آموزش

مشاهده آموزش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا