متن و پیامک مذهبی

پیام تبریک عید فطر به زبان انگلیسی 1401

عید فطر روز اول ماه شوال، پایان یک ماه روزه‌داری ماه رمضان و از مهم‌ترین اعیاد مسلمانان است. در روایات این روز برای کسانی که روزه آنها در ماه رمضان پذیرفته شده، روز عید و پاداش معرفی شده است.

مسلمانان این عید سعید را به طُرق مختلف به همدیگر تبریک می گویند. در این مطلب مجموعه از زیباترین پیام های تبریک عید فطر به زبان انگلیسی را برای شما گردآوری نموده ایم.

Like the colour of silver,
in the night sky,
the new moon rises,
the holy month has past,
the fasting is over,
tomorrow is the great feast of Eid-ul-Fitr.
We will eat spicy chicken,
and mouthwatering pakoras,
I’ll call my neighbours,
and friends on the street,
may the peace of Allah,
and joy of Eid,
be with everyone.

مانند رنگ نقره‌ای،
در آسمان شب،
ماه جدید بالا می‌آید،
ماه مبارک گذشته است،
روزه به پایان رسیده است،
فردا جشن بزرگ عید فطر است.
ما مرغ تند و پاکوره می‌خوریم،
من همسایه‌هایم،
و دوستان را در خیابان صدا می‌کنم.
امیدوارم آرامش خدا،
و شادی عید،
برای همگان باشد.
The month of God is gone and Eid is coming
Fitr Saeed has come to everyone
Give wages to obey on the day of Eid
This is from God
Happy Eid-e-Fetr

ماه خدا رفته وعید آمده
بر همگان فطر سعید آمده
مزد به طاعت بدهد روز عید
این زخداوند نوید آمده
عید فطر مبارک
May God grant us success to be among those who keep the fruits of our one-month supply in Ramadan from now on
Happy Eid-e-Fetr

خدایا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حاصل دسترنج یکماهٔ خود را در رمضان، از این به بعد هم حفظ کنیم.
عید فطر مبارک
God, I have friends who are in the depths of my heart
They deserve love and their memory is comforting
Add to their good qualities and keep them healthy
Happy Eid-e-Fetr

خداوندا دوستانی دارم که در اعماق قلبم جای دارند
آنان شایسته محبت‌اند و یادشان مایه آرامش
بر صفات نیک آنان بیفزای و سلامتشان بدار
عید فطر مبارک
Eid Mubarak
عید مبارک
May Allah grant all of your wishes this Eid
ان شاءالله خداوند به همه آرزوهای شما در این عید بپردازد.
May your Eid be as sweet as the sugar you can finally have now

باشد که این عید به اندازهٔ قند برای شما شیرین باشد!
Wishing you joy this Eid

با آرزوی شادی در این عید برای شما.

تبریک عید سعید فطر به زبان انگلیسی

May your feast be abundant this Eid

جشن شما در این عید پر رونق باد!
Sending you thoughts of prosperity for Eid and forever

برای عید و تا ابد برای شما آرزوی کامیابی می‌کنم.
May your Eid be full of love, laughter and light

عیدتان پر از عشق، لبخند و نور باد.
May the joy and abundance of Eid remind us to practice gratitude
باشد که شادی و فراوانی عید ما را به تمرین شکرگزاری یادآوری کند.
May your Eid be blissful and bright
عیدتان پر از خیر و برکت باد.
Show your sparkle this Eid
درخشش خود را در این عید نشان دهید!
May your Eid be meaningful and merry
عیدتان بر معنی و شاد باشد.
 Sending wishes of peace this Eid
با آرزوی صلح در این عید.
Eid Mubarak to you and your loved ones
عید شما و عزیزانتان مبارک باد.
Eid reminds us of just how delicious life can be
عید به ما یادآوری می‌کند که زندگی چقدر زیباست.
Eid Mubarak to you and your family
عید شما و خانواده‌تان مبارک.
Here’s hoping for a fulfilling Eid after a long fast
به امید یک عید خوب بعد از یک ماه روزه‌داری.
May your Eid be sweet indeed
به واقع، عیدتان شیرین باد.
Indulge yourself this Eid. You’ve earned it
این عید را خوش بگذران. لایقش هستی!
Treat yourself this Eid
این عید به خودت توجه کن.
May Eid bring you and your loved ones all the delights you’ve been craving
باشد که عید برای شما و عزیزانتان تمام لذت‌هایی را که هوس کرده‌اید به ارمغان بیاورد.
Here’s hoping Eid brings you all the goodies you deserve
امیدوارم این عید تمام چیزهایی که سزاوارش هستید را برای شما به ارمغان بیاورد.
Honor yourself and your sacrifices this Eid
به خود و فداکاری‌هایت در این عید افتخار کن.
Don’t forget to honor Allah this Eid
در این عید بزرگداشت خداوند را فراموش نکنید.
May Allah spoil you with blessings this Eid
باشد که خداوند برکت این عید را نصیب شما سازد.
May you feel the magic of Eid all year
باشد که جادوی عید را در تمام طول سال احساس کنید.
Savor the joys of Eid
خوشی‌های عید را بچشید.

پروفایل تبریک عید فطر به انگلیسی

I hope you make many happy memories this Eid
امیدوارم در این عید خاطرات خوش زیادی را بسازید.
May the memories of this joyous Eid carry you through your trials and tribulations later
خاطرات شیرین این عید را بعدها در سختی‌ها و دشواری‌های زندگی به همراه داشته باشید.
Sending you love and light this Eid
در این عید برای شما آرزوی عشق و نور می‌کنم.
May Allah bless you and your family. Eid Mubarak
خداوند شما و خانواده‌تان را برکت دهد. عید مبارک!
May your Eid feast leave you full of faith as well as food
باشد که عید شما سرشار از ایمان و همچنین غذا باشد.
Sending you all my love this Eid
در این عید برای شما آرزوی عشق دارم.
May Allah fill your heart with joy this Eid
باشد که خداوند در این عید قلب شما را مملو از شادی سازد.
Let Eid fill your heart with love and your belly with deliciousness
اجازه دهید عید قلبتان را از عشق و شکمتان را از غذاهای خوشمزه پر کند.
Remember to practice gratitude this Eid
شکرگزاری را در این عید تمرین کنید.
Eid reminds us to be grateful for the love in our lives
عید به ما یادآوری می‌کند که برای محبت‌های زندگی‌مان شکرگزار باشیم.
Sending you all my love this Eid
در این عید تمام عشقم را برایت می‌فرستم.

عيد فطر مبارك به انگليسي

Wishing you and your loved ones a heartwarming Eid
با آرزوی عیدی دلگرم‌کننده برای شما و عزیزانتان.
May Allah guide you and light your path always. Eid Mubarak
باشد که خداوند راهنما و نور مسیر شما باشد. عید مبارک!
May Allah bless you with wisdom, grace, and good humor this Eid
باشد که خداوند شما را با خرد، فضیلت و اخلاق خوب در این عید برکت دهد.
Let the festivities this Eid remind you of all the goodness life has to offer
اجازه دهید جشن‌های این عید شما را به یاد تمام خوبی‌های این جهان بیاندازد.
Wishing you and your family light and joy this Eid
برای شما و خانواده‌تان در این عید نور و شادی را آرزو می‌کنم.
I hope your Eid is as sweet as you are
امیدوارم عیدتان به شیرینی خود شما باشد.
May your blessings be abundant this Eid
وفور برکت را برای شما در این عید آرزومندم.
May you enjoy and savor your most indulgent tastes this Eid
ان شاءالله از این عید لذت ببرید.

عید سعید فطر مبارک به انگلیسی

May Allah bless you with millions of reasons to be happy this Eid and always
باشد که در این عید و برای همیشه میلیون‌ها دلیل برای شاد بودن داشته باشید.
Enjoy this day of Allah
از این روز خداوند لذت ببرید.
May all the light of heaven shine on you and your loved ones this Eid
باشد که در این روز عید تمام نور بهشت بر شما و عزیزانتان بتابد.
Wishing you health and wealth this Eid
در این عید برای شما سلامتی و ثروت را آرزو می‌کنم.
We are praying for your joy and health this Eid
در این عید برای شادی و سلامت شما دعا می‌کنیم.
May Allah answer all of your prayers this Eid
باشد که خداوند در این عید تمام دعاهایتان را مستجاب کند.
Accept Allah with an open heart and mind this Eid
در این عید خداوند را با قلب و ذهنی باز بپذیرید.
Remember this Eid that Allah walks beside you always
به یاد داشته باشید که در این عید خداوند در کنار شما راه می‌رود.
Your presence is a gift this Eid
حضور شما در این عید خود هدیه است.
When deciding what to wear this Eid, remember that the best garment is the garment of righteousness

هنگام تصمیم‌گیری در مورد لباسی که می‌خواهید در این عید بپوشید، به یاد داشته باشید که بهترین جامه، لباس تقوا است.
Place your trust in Allah this Eid
در این عید بر خدا توکل کنید.
Eid is a time for sharing and caring
عید زمانی برای اشتراک و عنایت است.
May your Eid live up to your ideals
باشد که عید شما به آرمان‌های شما برسد.

تبریک عید فطر به انگلیسی و فارسی

May the only tears shed on Eid be those of joy and laughter
باشد که تنها اشک‌های شادی و خوشحالی در این عید از چشمان شما سرازیر شوند.
Wishing you a vibrant and joyous Eid
با آرزوی عیدی پرنشاط و شادی برای شما.
May you and your family be blessed with all the gifts of Allah this Eid
باشد که نعمت‌های این عید شما و خانواده‌تان را برکت دهد.

متن عید فطر مبارک به انگلیسی

Eid reminds us that the greatest treasures aren’t tangible
عید به ما یادآوری می‌کند که بزرگ‌ترین گنج‌ها ملموس نیستند.
Eid is a time for hope and grace
عید زمانی برای امید و فیض است.
May Allah forgive our sins and acknowledge our sacrifices this Eid
باشد که خداوند در این عید گناهان ما را ببخشد و فداکاری‌هایمان را قبول درگاه او شوند.
This Eid, I hope you and your family feel Allah’s warm presence bless your home
امیدوارم در این عید حضور گرم خداوند در خانه به شما و خانواده‌تان برکت دهد.
May Allah open all doors for you
باشد که خداوند همه درها را به روی شما بگشاید.
We hope Allah showers you and your loved ones with blessings
امیدواریم خداوند به شما و عزیزانتان برکت دهد.
I hope Eid brings you all the fun and festivity you deserve
امیدوارم این عید تمام شادی و سروری که لایقش هستید را برای شما به ارمغان آورد.
May your Eid be as amazing as Allah
باشد که عید شما به مانند خداوند شگفت انگیز شود.
May your bond with Allah grow even stronger this Eid
باشد که در این عید پیوند شما با خداوند قوی‌تر شود.
Let your faith guide you this Eid and always
اجازه دهید در این عید و برای همیشه ایمان راهنمای شما باشد.
I wish you an Eid full of smiles and sweet treats
عیدی پر از لبخند و شیرینی برایتان آرزومندم.
May we all remember this Eid to show forgiveness, speak for justice and avoid the ignorant
باشد که در این عید همه ما به یاد داشته باشیم که ببخشیم، برای عدالت تلاش کنیم و از افراد نادان دوری کنیم.
May the choicest
blessing of Allah
fill your life with
joy and prosperity.
EID MUBARAK

خدواند زندگی شما را پر
از رفاه و لذت کند.
عید شما مبارک
Eid…
A time for joy,
a time for togetherness,
a time to remember my blessings..
For me… it’s you!
May Allah Bless you &
Give u all the joy u bring to my life!

عید …
زمانی برای شادی،
زمانی برای با هم بودن،
زمانی برای یادآوری نعمت‌ها..
برای من … عید تو هستی!
خداوند به تو برکت بدهد و
به تو همه شادی‌هایی که به زندگی من آورده‌ای را هدیه کند!

عید فطر بر شما مبارک به انگلیسی

Close
Ur
Eyes
And
Imagine
My
Smily
Face
Have You Done It???
Mubarak ho

چشم‌هایت را ببند
و صورت خندان من را تصور کن
تصور کردی؟
عیدت مبارک
امیدوارم با ایمان به خدا هدایت شوی
May you be guided by
your faith in Allah
&
shine in his divine blessings!
Eid Mubarak

امیدوارم با ایمان به خدا
هدایت شوی
و
در برکات الهی بدرخشی!
عید شما مبارک
Sending warm wishes
across the miles…
Just to let you know
how much you are missed on
EID Day

آرزوهای گرمم را
از دوردست‌ها می‌فرستم
تنها برای اینکه بدانید
چقدر در روز عید دلتنگ شما هستم

It’s so pleasant … eid mubarak

خیلی لذت بخش است … عید مبارک
Before the Golden Sun Rise,
let me decorate each of the Rays
with Wishes of Success,
prosperous and Happiness
4 u and 4 ur Family.
Happy Eid Mubarak.

قبل از طلوع خورشید طلایی،
تمام اشعه‌ها را با آرزوی موفقیت، رفاه و شادی
برای تو و خانواده‌ات تزئین می‌کنم.
عید شما مبارک
Goodbye, Osef Yar
Goodbye, Lord of the Moon
Bye bye to enthusiasm
Goodbye carpenter moments
Happy Eid-e-Fetr

خداحافظ ای محفل وصف یار
خداحافظ ای ماه پروردگار
خداحافظ ای سر به سر شور و شوق
خداحافظ ای لحظه‌های وصال
عید فطر مبارک
Hearts became all spring from the smell of rain
May occurred tonight on Eid al-Fitr
Whoever mentions in his prayers, helpers
Sweeter than honey in the past

دل‌ها همه بهاران شد از شمیم باران
مه رخ نموده امشب در عید روزه داران
هر کس که در دعایش یادی کند ز یاران
شیرین‌تر از عسل باد کامش به روزگاران

عید فطر مبارک به انگلیسی

The coming of the month of Eid is the joy of Muslims
The end of the month of fasting is for the faithful
Joy and pride and joy and pride
It is a divine test for the believers

حلول ماه عید و شادی مسلمین است
پایان ماه روزه، برای صائمین است
نشاط و افتخار و شادی و سربلندی
از محک الهی برای مؤمنین است
It is Eid and my heart is a ruined house, come
This house we shook from the alien, come
We were all your guests for a month
Come to this house party one day
Happy Eid al-Fitr

عید است و دلم خانه ویرانه، بیا
این خانه تکاندیم ز بیگانه، بیا
یک ماه تمام مهیمانت بودیم
یک روز به مهمانی این خانه بیا
عید فطر بر شما مبارک
The moon of God is gathering
Bread, water and food are collected from the table
The skirt that the cream hand had spread
It is being collected from the hands of beggars

دارد بساط ماه خدا جمع می‌شود
از سفره نان و آب و غذا جمع می‌شود
آن دامنی که دست کرم پهن کرده بود
دارد ز دست‌های گدا جمع می‌شود
Always a goodbye moment
The landlord stands at the door
And he smiles at his guest
God bless you
Happy Eid-e-Fetr

همیشه لحظه خداحافظی
صاحبخونه دم در ایستاده
و به مهمونش لبخند میزنه
لبخند خدا گوارایتان
عید فطر مبارک
We came from the long journey of Ramadan
We did not realize the beauty of the secret of Ramadan
We gave our lives to the song of God
We broke the heart of Ramadan with all our heart
Happy Eid-e-Fetr

آمدیم از سفر دور و دراز رمضان
پی نبردیم به زیبایی راز رمضان
هر چه جان بود سپردیم به آواز خدا
هر چه دل بود شکستیم به ساز رمضان
عید فطر مبارک
5/5 - (2 امتیاز)

کتاب الکترونیکی (182 صفحه)

فایل صوتی کتاب (132 دقیقه)

کتاب الکترونیکی 14 تمرین مکمل

برنامه تمرینی 4 هفته ای

موسیقی درمانی سابلیمینال

اطلاعات بیشتر
منبع
minevisamalamtodelgarm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا