پیام تبریک

پیام تبریک عید قربان به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی 1403

عید قربان، که به عنوان عید الأضحی نیز شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین اعیاد اسلامی است. این عید به یاد ابراهیم (ع) و آمادگی او برای قربانی کردن پسرش اسماعیل (ع) به عنوان نشانه‌ای از ایمان و اطاعت از خدا جشن گرفته می‌شود. خداوند در نهایت قوچی را به جای اسماعیل برای قربانی فرستاد.

این عید در تقویم هجری قمری در روز دهم ذی‌الحجه برگزار می‌شود و با مراسم حج مرتبط است. مسلمانان در سراسر جهان این روز را با انجام قربانی (کشتن حیوانی مانند گوسفند، گاو یا شتر)، خواندن نماز مخصوص عید، و توزیع گوشت قربانی در میان خانواده، دوستان و نیازمندان جشن می‌گیرند. این جشن فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و کمک به نیازمندان است.

در این مطلب از سایت مثبت 1، متن زیبا برای تبریک عید قربان به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی برای شما آماده نموده ایم. امیدواریم که موردتوجه شما قرار گیرد.

Eid of faith and test, Eid of self-sacrifice and kindness, Eid of closeness and sacrifice
Eid Khalil Rahman, Eid of defeating the devil
Congratulations to you and your esteemed family
-
عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان
عید خلیل رحمان، عید شکست شیطان
بر شـما و خانواده محترمتان مبارک

⭐⭐

Bless Ibrahim Ismail to sacrifice
A gift in the way of God will make that sweetheart alive
His existence was Ishmael proved it
The servant must live in the path of truth
-
برد ابراهیم اسماعیل قربانی کند
هدیه در راه خدا آن دلبر جانی کند
هستی او بود اسماعیل او اثبات کرد
بنده باید در ره حق هستی افشانی کند

⭐⭐

تبریک عید قربان انگلیسی

Life came to the body of the universe
One hundred sugars when the exam ended
By the grace of God Khalil al-Rahman
A great feast called the sacrifice came
-
بر پیکر عالم وجود جان آمد
صد شکر که امتحان به پایان آمد
از لطف خداوند خلیل الرحمن
یک عید بزرگ به نام قربان آمد

⭐⭐

Eid al-Adha The Eid that was remembered is a memory
The memory of a father and the story of a son
Eid is a memorial to Ibrahim Khalil
Eid is the story of Ismail's sacrifice
Let us remember Baba Ibrahim going to the altar
And whisper Allahu Akbar
-
عید قربان عیدی که یاد بود خاطره است
خاطره یک پدر و قصه یک پسر
عیدی که یادبود ابراهیم خلیل است
عیدی که قصه ایثار اسماعیل
بیائید به یاد بود بابای ابراهیم به قربان گاه برویم
و الله اکبر را زمزمه کنیم

⭐⭐

تبریک عید قربان به انگلیسی

Eid al-Adha is the Eid of honor of human beings and their human dignity; It is a celebration of liberation from the bondage of fathers who sacrificed their children for the sake of altars.
-
عید قربان، عید شرافت بنى آدم است و کرامت انسانى اش؛ جشن رها شدن از قید پدرانى است که جان فرزند خویش را نذر قربان گاه ها مى کردند.

⭐⭐

Make excuses for Eid to all those we love
Hello, your name is in your thoughts and your love is in our hearts. . .
Happy Eid al-Adha
-
عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم
سلامی بکنیم ، نام شما در اندیشه و مهرتان در قلب ماست . . .
عید قربان بر شما مبارک

⭐⭐

تبریک عید قربان به انگلیسی با ترجمه

Eid of faith and test, Eid of self-sacrifice and benevolence, Eid of closeness and sacrifice,
Happy Eid Khalil Rahman, the feast of the defeat of the devil on your Excellency and your honorable family.
-
عید ایمان و امتحان، عید ایثار و احسان، عید قربت و قربان،
عید خلیل رحمان، عید شکست شیطان بر جنابعالی و خانواده محترمتان مبارک.

⭐⭐

Eid al-Adha with its prayers and worship, with its remembrance and supplication, with its sacrifice and almsgiving and benevolence, is a platform for spreading the concept of servitude and servitude.
-
عید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانى و صدقات و احسانش، بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگى است .

⭐⭐

تبریک عید قربان ب انگلیسی

On the occasion of Eid-al-Adha, I send you my best wishes! Eid Mubarak!
-
به مناسبت این عید فرخنده، عید بندگی و خضوع، بهترین آرزوهایم را نثار تو می کنم. عیدت مبارک

⭐⭐

I wish your life is as spicy as biryani and sweet as kheer.
Happy Eid ul Azha
-
آرزو می کنم زندگی ات به اندازه بریانی معطر و به اندازه فرنی شیرین باشد.
عید قربان مبارک

⭐⭐

تبریک عید قربان به زبان انگلیسی

Eid is the day of sacrifice, rejoice, bliss and commitment to Allah’s orders.
Happy Eid ul- Adha!
-
عید قربان روز فداکاری، شادی، برکت و تعهد به انجام دستورات خداوند است.
عید شما مبارک.

⭐⭐

On Eid Seek Allah’s mercy through sacrifice and love.
May you have a spectacular celebration of this day.
Eid al adha Mubarak!
-
در این عید فرخنده با قربانی کردن رحمت خدا را طلب کنید
امیدوارم که در این روز عزیز، یک جشن تماشایی داشته باشید.
عید قربان مبارک.

⭐⭐

تبريك عيد قربان به انگليسي

May the sacrifice of Eid al adha strengthen your faith in Allah and light up your world with countless blessings.
-
امیدوارم که قربانی های عید قربان، ایمان شما به خداوند را تقویت کند و دنیای شما را با نعمت های بی شماری روشن کند.

⭐⭐

As you offer your prayers on Eid-al-Adha, I hope that the true spirit of this auspicious occasion fills your heart with happiness and good cheer. Have a blessed Eid-al-Adha
-
همانطور که نماز عید قربان را به جا می آورید و دعا می کنید،
امیدوارم روحیه واقعی این مناسبت فرخنده قلب تان را از شادی و شعف پر کند.
عید قربان بر شما مبارک.

⭐⭐

پیام تبریک عید قربان به انگلیسی

Neither the flesh nor the blood of your sacrifices reaches God,
but it is the righteous motive underlying them that reaches him.
Happy Eid al adha
-
نه گوشت و نه خون قربانی تو را به خدا نمی رسانند،
بلکه نیتی که پشت این کار وجود دارد رساننده تو به اوست.
عید قربان مبارک.

⭐⭐

As you pray to Allah and offer your sacrifices
In the true Spirit of Eid-al-Adha –
Here’s hoping that all your wishes are fulfilled and prayers are answered!
-
جملات زیبای انگلیسی برای تبریک عید قربان
امیدوارم همانطوری که خاضعانه به درگاه خدا نماز عید قربان به جا می آورید و قربانی هایتان را پیشکش می کنید،
خداوند نیز به تمام خواسته هایتان پاسخ دهد و حاجت هایتان را برآورده کند.

⭐⭐

متن تبریک عید قربان به انگلیسی

On Eid-al-Adha, wishing that Allah be your guide
and show you the right path in everything you do.
Eid Mubarak to all!
-
در این عید فرخنده، عید خضوع و بندگی، از خداوند می خواهم که همیشه راهنمایت باشد
و در هر کاری که می خواهی انجام دهی مسیر درست را به تو نشان دهد.
عید قربان مبارک

⭐⭐

Happy Eid al-Adha to all Muslims in the world
-
عید قربان بر همه مسلمانان جهان مبارک 🙂

⭐⭐

تبریک عید سعید قربان به انگلیسی

On this day,Ibrahim navi came out of the ordeal of sacrificing his son
-
در این روز ،ابراهیم نبی از آزمایش قربانی کردن پسرخود اسماعیل موفق بیرون آمد.

⭐⭐

God, my qibla, my rug, my last word, you
God, the temple and the god of the world, and I have lost my head, you are the last
Happy Eid al-Adha
-
خدایا ،قبله ام ، سجاده ام حرف دلم آخر تویی تو
خدایا معبد ومعبود دنیا و سر شوریده ام آخر تویی تو
عید قربان بر شما مبارک

⭐⭐

Eid Al_ Adha is reminiscent of the most beautiful example of man’s servitude to God almighty.
Eid Al_Adha is a symbol of the greatest celebration of man’s liberation from the temptations of the devil.
Happy Eid Al_ Adha
-
عید قربان یادآور زیباترین نمونه بندگی انسان نسبت به خدای متعال است ، عید قربان نمادی از بزرگترین جشن و آزادی انسان از وسوسه های انسان است .
عید قربان مبارک .

⭐⭐

Happy Eid al-Adha, Eid al-Adha, Eid al-Adha, Eid al-Fitr to all Muslims
-
عید قربان ، عید اسلام ، عید ابراهیم ، عید خدا بر همه ی مسلمانان مبارک .

⭐⭐

Eid Al_ Adha is reminiscent of the most beautiful example of man’s servitude to God almighty.
Eid Al_Adha is a symbol of the greatest celebration of man’s liberation from the temptations of the devil.
Happy Eid Al_ Adha
-
عید قربان یادآور زیباترین نمونه بندگی انسان نسبت به خدای متعال است ، عید قربان نمادی از بزرگترین جشن و آزادی انسان از وسوسه های انسان است .
عید قربان مبارک .

⭐⭐

Eid al-Adha is one of the greatest holidays in the world, it is a happy Eid to all
-
عید قربان یکی از بزرگ ترین عید های جهان است ، این عید بر همه مبارک .

⭐⭐

Happy Eid al-Adha, Eid al-Adha, Eid al-Adha, Eid al-Fitr to all Muslims
-
عید قربان ، عید اسلام ، عید ابراهیم ، عید خدا بر همه ی مسلمانان مبارک .

⭐⭐

This Eid-al-Adha, I wish Allah’s blessings to light up your life and hope that it is filled with happiness, peace, joy and success. Eid Mubarak!
-
امیدوارم این عید فرخنده تمام زندگی ات را روشن کند
و از خدا می خواهم زندگی ات سرشار از شادی و موفقیت و آرامش کند.
عید قربان مبارک.

⭐⭐

Some things remain unuttered,
Some feelings remain deep in the mind,
Some memories are silent,
Just this single day makes us to all forget happy Eid al adha.
-
بعضی چیزها ناگفته باقی مانده اند،
بعضی از احساسات در ذهن مان عمیق بر جای مانده اند،
بعضی از خاطرات مان در گوشه ای از قلب مان خاموش هستند،
و فقط همین یک روز است که ما را وادار می کند همه چیز را فراموش کنیم.
عید قربان مبارک

⭐⭐

Eid al-Adha is eid of sacrifice, and commitment to Allah’s orders,
May Allah bless us with the same in all circles of life,
and help all amongst us, who are helpless,worried, and waiting for his rehmat,
Ameen.
Eid Mubarak
-
عید قربان عید فداکاری و تعهد به دستورات خداوند است
امیدوارم که خدا به برکت این عید فرخنده، زندگی مان را در تمام مراحل حفظ کند
و به تمام کسانی که ناتوان، نگران و منتظر نیم نگاهی از او هستند، کمک کند
آمین
عید قربان مبارک

⭐⭐

happy eid al adha mubarak
Have a joy Bakra Eid
with full of sparkling light
to brighten your life.
Heartfelt wishes on “the Festival of Sacrifice”!
Eid al-Adha Mubakar
-
از این عید فرخنده لذت ببرید
با قلبی سرشار از روشنی و امید زندگی تان را روشن کنید
و در این جشن قربانی تمام حاجت هایتان را از خدا بخواهید.
عید قربان مبارک

⭐⭐

Lets learn the basic essence of sacrifice
And lets celebrate this Eid by sacrificing our egos.
Bakra Eid Mubarak !
-
بیایید اصول اولیه قربانی کردن را یاد بگیریم
و این عید فرخنده را با قربانی کردن نفس مان جشن بگیریم.
عید قربان مبارک

⭐⭐

Eid al-Adha is the highest point at which the peak of human status is determined, and forever, the degree of faith is measured by the same point.
Happy Eid al-Adha
-
عید قربان، بالاترین نقطه اى است که اوج مقام بشر تعیین مى شود و تا ابد، درجه ایمان با همان نقطه سنجیده مى گردد
عید قربان بر شما مبارک

⭐⭐

Eid ul Adha with its prayers and worship
By mentioning and praying
With his sacrifice, charity and benevolence
It is a platform for spreading the concept of servitude and servitude
Happy Eid al-Adha
-
عید قربان با نماز و عبادتش
با ذکر و دعایش
با قربانى و صدقات و احسانش
بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگى اسـت
عید سعید قربان مبارک

⭐⭐

به پایان مقاله رسیدیم. امیدواریم مطلب ارائه‌شده توانسته باشد به شما کمک کند. از شما خوانندگان عزیز بابت همراهی و توجهتان سپاسگزاریم. نظرات و پیشنهادات شما می‌تواند به بهبود و غنای مقالات آینده ما کمک کند. منتظر نظرات و پیشنهاداتتان هستیم. موفق و پیروز باشید!

به این مطلب امتیاز دهید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا